8 keer wat je kind leert van voorlezen

Hoe vaak lees jij voor per week? Als je nog niet besmet bent met het voorleesvirus, leg ik je nu uit waarom het zo belangrijk is. 8 keer wat je kind leert van voorlezen

1. Plezier in (voor)lezen

Voorlezen is een fijn moment samen met je kind en het verdiept de band.
Je kind zal veel plezier beleven aan het voorlezen. Kinderen die veel voorgelezen worden, hebben later ook meer plezier in het zelf lezen van boeken. En niet vergeten: kinderen die kunnen lezen, blijven het ook fijn vinden om voorgelezen te worden.

2. Woordenschat en taalontwikkeling

Kinderen leren veel nieuwe woorden tijdens het voorlezen en horen hoe een zin is opgebouwd. Als je met je kind praat over het boek, oefenen de kinderen de nieuwe begrippen en woorden.
Boekentaal is anders dan spreektaal. Je leest zinnen voor die een bijzondere opbouw hebben en deftige woorden. Of denk eens aan een boek op rijm, zoals Boer Boris. Allerlei vormen van taal waar kinderen spelenderwijs mee in aanraking komen.
Kinderen die veel zijn voorgelezen hebben een enorme voorsprong op kinderen die weinig zijn voorgelezen.

3. Lezen

Kinderen zijn al op jonge leeftijd met geschreven taal bezig. Ze vinden al die letters in boeken machtig interessant en proberen ze (na) te schrijven. Door het voorlezen ontdekken ze dat al die letters betekenis hebben en woorden en zinnen een verhaal vormen. Kinderen die kunnen lezen hebben de mogelijkheid allerlei schrijfactiviteiten te doen naar aanleiding van een boek.

4. Rekenen

Tijdens het voorlezen komen er allerlei rekenkundige begrippen voorbij, zoals klein-groot en voor- en achterkant en licht en zwaar. In veel (prenten)boeken speelt tellen een grote rol en zien de kinderen allerlei cijfers staan. Na het voorlezen kun je vaak betekenisvolle activiteiten met de kinderen doen, waardoor ze ook leren rekenen. Bij mijn recensies schrijf ik vaak rekenkundige activiteiten die je naar aanleiding van het boek kunt doen.
Denk bijvoorbeeld eens aan het maken van een plattegrond naar aanleiding van de schatkaart van Woeste Willem. Of het tellen van de voorwerpen die Rupsje Nooitgenoeg eet.

5. Sociaal gedrag

In boeken komen veel onderwerpen aan bod waardoor de sociaal emotionele ontwikkeling van je kind gestimuleerd wordt. Bijvoorbeeld over zelfstandig willen zijn, vriendjes maken, geboorte, ziek zijn, dood en gevoelens. Door het voorlezen verwerkt het kind moeilijke gebeurtenissen.
Door het voorlezen maken kinderen ook kennis met sociaal gedrag van de hoofdpersonen van het boek. Vooral peuters en kleuters spelen dit graag na, waardoor ze het sociaal gedrag oefenen en het zich eigen maken.

6. Kijk op jezelf en de wereld

Veel boeken gaan over de natuur, techniek, de omgeving en de geschiedenis. Kinderen kunnen zich identificeren met de hoofdpersoon, stappen in de belevingswereld en leren daardoor over de wereld, maar ook over zichzelf.

7. Fantasie

Door het voorlezen wordt de fantasie van de kinderen geprikkeld. Ze zien de beelden in hun hoofd en maken hun eigen “plaatje” bij het boek. Ze maken kennis met een wereld die ze nu (nog) niet om hen heen zien. Het verbeeldingsvermogen wordt erdoor vergroot. Je kunt de verbeelding uitbreiden door het boek na te spelen.

8. Creativiteit

In (vooral) prentenboeken zijn allerlei manieren van illustreren te zien. Kinderen maken dus op jonge leeftijd al kennis met kunst. Kinderen kunnen het boek verbeelden in bijvoorbeeld een verteltafel of een kunstwerk.
Een boek heeft vaak zijn eigen ritme en tembre. Boeken op rijm verlopen heel anders dan boeken met bijvoorbeeld lange zinnen. Kinderen leren hiermee spelen, dit is een basis voor muziek maken.

Bronnen

Het prentenboek als invalshoek
ISBN: 9789023243168

Interactief voorlezen
ISBN: 9789053006702

Het belang van voorlezen

10 redenen waarom voorlezen belangrijk is voor je kind

Meer lezen? 

WAAROM VOORLEZEN ZO BELANGRIJK IS