AKKOORD NIEUWE CAO PRIMAIR ONDERWIJS: MEER SALARIS!

Akkoord nieuwe CAO Primair Onderwijs: Meer salaris!

Vers van de pers: er ligt een onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO primair onderwijs. Ik zet de belangrijkste punten voor je op een rij, maar kan in ieder geval zeggen dat we meer salaris krijgen. 

Ik las het nieuws uit de eerste hand, namelijk bij PO in actie. De Facebookgroep die binnen no time uitgroeide tot een grote vuist op tafel met maar liefst 45.000 leden. Die vuist op tafel was heel duidelijk: meer salaris en minder werkdruk.

PO in actie werd een vakbond en mocht zodoende aan de onderhandelaarstafel verschijnen. Samen met de andere vakbonden en de PO-raad is nu een akkoord bereikt.

Trots

Wat ben ik trots op de kopgroep van PO in actie die dit geflikt heeft en wat ben ik trots op mijn collega’s die zo hard hebben gestreden en opgekomen zijn voor zichzelf en de kinderen in hun klas.

Lees ook: Ik staak! 

CAO Primair Onderwijs

Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de (financiële) ruimte die er is, bijvoorbeeld de 270 miljoen die is uitgetrokken voor de salarisverhoging. De vakbonden vinden dit overigens nog niet voldoende en zal verder strijden tot het salaris op een gelijkwaardig niveau te brengen als het salaris in het VO. Het CAO akkoord wordt de komende weken aan de achterban voorgelegd.

Belangrijke punten uit het onderhandelaarsakkoord

 1. Geen functiemix meer, maar een andere functieschaalverdeling met een daarbij horende nieuwe functiebeschrijving. Hierin wordt de complexiteit van het lesgeven opgenomen.
 2. De 270 miljoen gaat naar de salarisschalen waar het verschil met het VO het grootst is.
 3. Alle leerkrachten krijgen een nieuwe, hogere salarisschaal.
 4. Elke leerkracht krijgt per 1 september een marktconforme salarisverhoging van 2,5%.
 5. In oktober krijgen we allemaal een eenmalige uitkering van 42% van het nieuwe maandsalaris (wel naar rato van aanstelling en aanstellingsduur).
 6. Ook in oktober allemaal een eenmalige uitkering van €750,- (wel naar rato van aanstelling en aanstellingsduur).
 7. Meer professionele ruimte voor schoolteams.
 8. Geen ketenbepaling meer voor vervanging, oftewel: je mag meerdere kortdurende contracten hebben als invaller. Scholen hebben dus weer volop ruimte om vervanging te regelen.
 9. De verplichte functiemixpercentages verdwijnen uit de CAO. Scholen, leraren en schoolbesturen mogen zelf beslissen over de functies. Hier is 70 miljoen voor gereserveerd.
 10. Bovenwettelijke uitkeringen worden aangepast.
 11. De cao wordt eenvoudiger, transparanter en beter leesbaar en loopt tot 1 maart 2019

Lees ook: Werkdruk in het onderwijs

Je kunt het gehele akkoord lezen op de site van PO in actie.

Afbeelding: Shutterstock

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren