AntiPestFeest: Vreedzame wijk actie Utrecht Overvecht

Goede, positieve initiatieven binnen het onderwijs geef ik graag een podium. Mijn jongere zus, Elske Westland, werkt in Overvecht, op een andere locatie van het SPO Utrecht. Zij is heel actief op het gebied van de Vreedzame school en de Vreedzame Wijk.
Samen met de kinderraad heeft ze een actie bedacht: een Anti-pest-feest.

 

Wij, OBS Teun de Jagerdreef, zijn een vreedzame school. Met vier locaties vormen wij één school, OBS Overvecht.
Locatie-W, locatie-B, locatie-G en locatie-T (wij).

locatie-t

 

 

 

 

 

 

 

De wijk Overvecht is een Vreedzame wijk. Vele instanties en scholen helpen mee om Overvecht zo vreedzaam mogelijk te maken.

Als overal dezelfde regels en afspraken zouden gelden is dat makkelijk onthouden voor kinderen en weten ze precies wat er van hun verwacht wordt op elke locatie in de wijk.

Helaas wordt er gepest. Kinderen geven zelf aan hoe vervelend ze pesten vinden.

AntiPestFeest

De kinderraad, gevormd door kinderen uit de groepen 7 uit Overvecht, heeft een AntiPestFeest bedacht. Alle  mensen uit de hele wijk Overvecht zijn van harte uitgenodigd om op 19 juni van 13.00 – 14.00 uur op het plein van OBS Teun de Jagerdreef om deel te nemen aan dit feest.

De school wil graag een feest geven om te laten zien dat er ook gespeeld kan worden zonder ruzie of pesten. Bijna alle kinderen in de wijk Overvecht weten hoe ze op een goede manier een conflict oplossen.

Op het feest gaan alle kinderen uit de buurt spelen met eigen speelgoed, er wordt gezamenlijk een AntiPestLied gezongen (melodie van hoofd-schouders- knie en teen, verzonnen door groep 6); er worden AntiPest flyers uitgedeeld en er wordt hopelijk een hoop plezier gemaakt. Voor volwassenen een mooie kans om kennis te maken met elkaar en de school. Zo kan iedereen aan elkaar laten zien dat ze achter de Vreedzame Wijk staan.

Wanneer: Woensdag 19 juni

Tijd: Van 13.00 – 14.00 uur

Waar: Schoolplein van OBS Teun de Jagerdreef
(OBS Overvecht)

Voor wie: Kinderen en volwassenen uit de wijk Overvecht