ANWB Streetwise Digitaal voor verkeerslessen

Streetwise Digitaal is een doorlopende digitale leerlijn over verkeer voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Het programma is constant in ontwikkeling en is verbeterd met interactievere handleidingen en een beheermodule voor de ICT coördinator.Streetwise Digitaal sluit volledig aan op de leerdoelen voor verkeer.

Waarom zijn verkeerslessen nodig? 

ANWB heeft als missie om 0 verkeersdoden te hebben in 2050. Daarom is het goed dat kinderen al vroeg leren over verkeersveiligheid. Kerndoel 35 gaat hier ook over: “De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument”, zie SLO. Zo leren de kinderen in groep 1/2 Ze leren over geluiden, borden en oefenen hoe ze veilig oversteken, leert groep 3/4 wat de eisen zijn voor een veilige fiets, oefenen kinderen in groep 5/6 met fietsen en de voorrangsregels en is het verkeersexamen voor groep 7 of 8 waarbij de leerlingen dan ook zelfstandig moeten fietsen. 

Wat is Streetwise Digitaal? 

ANWB Streetwise behandelt in de verschillende schooljaren 347 actuele en concrete leerdoelen op basis van CROW. De makers hebben dit aangevuld met zaken die nu ook spelen, zoals elektrische voertuigen en het gebruik van smartphones in het verkeer. Deze doelen sluiten ook aan bij de leerdoelen van het SLO en het verplichte curriculum. Je vindt 29 thema’s in Streetwise met verschillende leerdoelen die meerdere keren terugkomen in de verschillende leerjaren. Het complete Streetwise programma bestaat uit de doorlopende digitale leerlijn, een verkeersweek voor de hele school, praktijklessen, en de Streetwise verkeersgame voor thuis. Bij de effectmeting bleek dan ook dat het programma bijdraagt aan de verkeersveiligheid, lees er hier meer over. 

Vraag hier een proeflicentie aan voor Streetwise Digitaal. 

Hoe werkt Streetwise Digitaal? 

De (digitale) methode speelt zich af in de online stad Streetwise die bestaat uit allerlei verschillende buurten. Als je op zo’n buurt klikt, open je met de klas een avontuur. Bij het openen van het avontuur vind je rechtsboven snel de lesinstructie die je eventueel ook kan uitprinten. Je kunt als leerkracht dus buurten open zetten en ook weer afsluiten. De hoofdpersoon is altijd Robin, maar dit figuur (dat zowel een meisje als jongen zou kunnen zijn) verandert wel van uiterlijk, van een jong kind bij de lagere groepen als een tiener in de bovenbouw. In elke buurt vind je twee lessen om klassikaal door te lopen. In deze lessen leren de leerlingen samen met Robin van alles over het verkeer. Vanaf groep 5 vind je ook individuele lesdelen voor de leerlingen. De methode maakt gebruik van storytelling en gamification, daar lees je hier meer over. 

Als leerkracht kun je: 

 • Lessen en lesinstructies inzien ter voorbereiding
 • Lessen openen en voltooien met en voor de klas
 • De prestaties van leerlingen in te zien
 • Beloningen op klasniveau in te stellen
 • Meer uitleg krijgen over het platform en de methode
 • Een overzicht van alle verkeersborden downloaden
 • Een vraag stellen of probleem te melden
 • Feedback geven aan ANWB over de methode

Wat staat op de planning voor komend schooljaar? 

Met behulp van alle nieuwe inzichten worden er voor het komende schooljaar een aantal verbeteringen doorgevoerd;

 • Een beheermodule – De ICT coordinator kan leerlingen zelf  in klassen indelen. Is een leerling sneller en beter? Dan kan hij of zij  in een hogere klas worden ingedeeld.
 • De kleuterlessen worden herzien (meer overgang tussen lessen en meer spelenderwijs).
 • Er komt een digitale doelenkaart gemaakt, zodat leerlingen kunnen zien wat zij al kunnen.
 • Er is een Verkeersweek & Verkeersgame om ook ouders meer te betrekken, zodat de leerlingen ook thuis kunnen oefenen met hun ouders. 
 • De handleidingen worden interactiever gemaakt.

Vraag hier een proeflicentie aan voor Streetwise Digitaal. 

Dit is een #jufmaikead