Nieuw: Begrijpend lezen werkbladen voor groep 4 waarbij de kinderen kunnen invullen wat er op de streep komt te staan. Het zijn leuke verhaaltjes die aansluiten bij de verschillende thema’s. De verhaaltjes zijn uiteraard ook geschikt voor vlotte lezers van groep 3 of als extra oefening in groep 5.

Moestuintjes

Moestuintjes

De lekke band

De lekke band

De losse tand

De losse tand

naar school

naar school