Bewegend leren in de gymzaal

Bewegend leren in de gymzaal

Bewegen leren in de gymzaal door Suzanne. Bewegend leren heeft een positieve invloed op belangrijke hersenactiviteiten en leerprestaties. Maar daarnaast werkt het ook nog eens heel motiverend bij de kinderen. Hoe zet ik het bewegend leren in de gymzaal in? 

Bewegend leren in de gymzaal

De term ‘bewegend leren‘ kom je inmiddels regelmatig tegen in onderwijsland. De hele dag stilzitten op een stoeltje is voor veel kinderen niet fijn. Natuurlijk gebruiken we door de dag heen allerlei werkvormen waarbij een beroep wordt gedaan op een proactieve houding van de kinderen. De spelles van de gym biedt een uitgelezen kans om leren en bewegen met elkaar te combineren; bewegend leren, maar ook lerend bewegen dus.

De spelles tijdens gym

Op onze school staat twee keer per week gym op het programma. Op de maandagen hebben we altijd een les met toestellen en op de woensdagen staat spel centraal.
Voor de kinderen in mijn groep 3 was het gymmen in een grote sporthal al een hele ervaring en de eerste paar keer hebben we vooral de tijd genomen om te wennen aan het lopen naar de sporthal, het omkleden en de enorme ruimte die we hebben in de zaal.

Die eerste paar keer hebben we wat makkelijke (tik)spelletjes gedaan, maar na een paar weken was het tijd om iets anders uit te proberen.

Taal bewegend leren gymzaal

Een van de eerste spellessen die ik dit jaar op deze manier gaf ging over de tweetekenklinkers. Ik merkte dat er een aantal kinderen waren die deze letters niet uit elkaar konden houden. Dus ik wilde ze nog eens herhalen, maar op een andere manier dan gewoon klassikaal van achter hun tafeltjes. Zo ontstond het idee om ze mee te nemen naar de gymzaal.

Taal bewegend leren gymzaal

Een aantal ideeën

Inmiddels heb ik een aantal verschillende dingen uitgeprobeerd tijdens bewegend leren in de gymzaal. De kinderen vragen zelf ook al wat we die woensdag in de gymzaal gaan leren. Het werkt dus zeker wel motiverend. Wat kun je doen op het gebied van taal:

 • Tweetekenklinkers oefenen:  Ik heb een heleboel kaartjes met woorden met een tweetekenklinker gemaakt. In de gymzaal heb ik een groot vel met daarop een tweetekenklinker opgehangen. De kaartjes deed ik in een hoepel in het midden van de zaal. Ieder kind mocht een kaartje pakken en dat kaartje naar de juiste letter brengen. Dat moest natuurlijk zo snel mogelijk. Twijfelde je, dan mocht je natuurlijk overleggen.
  Na afloop liet ik per tweetekenklinker een tweetal nakijken of alles klopte. En daarna deden we het nog eens, maar natuurlijk nog sneller dan de eerste keer.
 • Woorden bij het plaatje zoeken: Hier maakten we een wedstrijdje jongens tegen de meisjes van. De plaatjes lagen klaar, alleen de woorden moesten er nog bij. In estafettevorm hebben we de woordjes aan de plaatjes gekoppeld.
 • Samengestelde woorden maken: Ook hiervoor maakte ik kaartjes met woorden. Die woorden konden op verschillende manieren gecombineerd worden. Bijvoorbeeld: zwem-bad, zwem-broek, ijs-muts, schep-ijs, enz.
  De kinderen pakten een woord en gingen met elkaar overleggen of ze er een samengesteld woord van konden maken. Als dat zo was, mochten ze slalommen naar de andere kant en hun woord opschrijven op een groot vel papier dat ik klaargelegd.
 • Verkleinwoorden oefenen: Er waren drie verschillende routes; de -je, -pje en -tjeroute. De kinderen moesten een kaartje met een woord pakken en bedenken of je daar -je, -pje of -tje achter moest zetten. Een goede oefening die ook veel overleg opleverde.
 • Spellingcategorieën herhalen: In de zaal lagen drie verschillende routes naar de overkant. Bijvoorbeeld: van hoepel naar hoepel springen, over een stok en onder een stok door, slalommen, enz. In een hoepel aan het begin lagen weer een aantal woorden met de spellingcategorieën: -eer, -oor, -eurwoorden, woorden met aai, ooi en oei, woorden met sch- of schr-. Aan de kinderen de opdracht om de woorden te sorteren.

Rekenen bewegend leren gymzaal

Rekenen bewegend leren gymzaal

Wat met taal kan, kan ook met rekenen. Ik wissel taal en rekenen af, maar ook met rekenen kun je veel verschillende oefeningen bedenken.

Een aantal ideeën

 • Tienvriendjesparcours: In de gymzaal staat een parcours uitgezet in drievoud (anders moesten de kinderen te lang wachten). Ieder kind krijgt een half hartje en moet het kind met de andere helft, zijn tienvriendje of verliefde hart, gaan zoeken. Als ze elkaar gevonden hebben, mogen ze hand in hand het parcours gaan afleggen; om de pionnen, door de hoepels, over de bank en onder de touwen door. Verliefde harten of tienvriendjes worden ingeleverd bij de juf en je krijgt meteen een nieuw getal. Weer opnieuw op zoek naar je tienvriendje en het parcours samen afleggen. Dit was echt heel leuk om te doen!
 • Soorten sommen herhalen:  Inmiddels hebben we verschillende soorten sommen geleerd; vijfsommen, dubbelen, erbij 1/erbij 2-sommen, tienvriendjes, en zo ook met de minsommen. Voor elke categorie heb ik een papier gemaakt. Als opwarmer mochten de kinderen de sommen sorteren, waarbij zij natuurlijk starten aan de andere kant van de zaal en renden naar de papieren om de sommen op te leggen.
 • Automatiseringsoefening sommen tot tien: Na de opwarming hebben we weer verschillende routes uitgezet. De sommen waarbij de uitkomst 1 of 2 was, een route voor een uitkomst van 3 of 4, en zo door tot en met 10. De kinderen pakten een som en rekenden die uit. Vervolgens legden ze de juiste route af en legden de som bij de juiste uitkomst.
 • De getallenlijn: Je hebt hiervoor een getallenlijn met enkel de tientallen en kaartjes van 1 tot en met 100 nodig. De getallenlijn ligt aan het einde van de zaal, de getallen aan de andere kant. Je kunt zelf bepalen wat de kinderen moeten doen om aan de andere kant te komen. De makkelijke variant is bijvoorbeeld huppelen, hinkelen, zijwaarts rennen. Iets meer tijd kost het om ook hier een parcours klaar te zetten. Maar een paar blokken, pionnen of hoepels zijn snel klaar te leggen en ook makkelijk op te ruimen. Aan het einde gekomen leggen de kinderen de kaartjes op de juiste plek op de getallenlijn. Je ziet meteen welke kinderen nog veel verwisselingen in de getallen maken.

Bekijk meer tips voor bewegend leren hier.

Hoe zet jij bewegend leren in de gymzaal in? 

 

Bewegend leren in de gymzaal