Binnenkort bij Gynzy: instructie bij alle leerdoelen en methodes

Binnenkort bij Gynzy: instructie bij alle leerdoelen en methodes

Ik werk al geruime tijd met Gynzy en ben heel enthousiast. Het werkt makkelijk, heeft een mooie omgeving en veel al voor jou als leerkracht geregeld om goed les te geven met behulp van het digibord. Voor volgend schooljaar staan er wat vernieuwingen op de planning. Ik ben vooral heel benieuwd naar instructie bij alle leerdoelen en de methodes, ik vertel je er graag meer over. 

Instructie bij alle methodes en Werelden

Bij elk leerdoel een instructieles op het digibord. Klinkt als muziek in de oren? Vanaf volgend schooljaar is het beschikbaar in Gynzy. Het past dus bij je methodelessen en bij de leerdoelen waardoor je ook gepersonaliseerd kunt lesgeven. Dus geef je les vanaf groep 3? Dit lijkt me heel mooi om mee te werken!

Het past bij de digitale verwerking van Gynzy. Die sluit aan bij het niveau van de kinderen en ze hebben regie op hun eigen leerroutes. Maar als leerkracht moet je natuurlijk wel goede instructie geven. Uit onderzoek blijkt dat directe instructie een positief effect heeft op het leren van alle leerlingen, met allerlei niveaus dus. Gynzy instructie helpt daarbij.

Lees ook: GYNZY

instructielessen-voorbeeld-1-start-les

De lessen

Een auteursteam schrijft nu de instructielessen. Het wordt geschreven door ervaren leerkrachten.

Elke les bestaat uit een deel op het bord. Daarnaast is er een deel met achtergrondinformatie en extra aandachtspunten.

De bordles

instructielessen-voorbeeld-2-introductie

De bordles bestaat uit een introductie, de instructie, inoefening en de afsluiting.

Introductie

Binnen de introductie wordt de voorkennis geactiveerd en het onderwerp geïntroduceerd. Dit kan uit verschillende onderdelen bestaan, zoals een praatplaat of een spelletje. Er wordt ook even gesproken over het belang en het doel van de les, zodat de kinderen weten waarom ze het gaan leren.

Instructie

instructielessen-voorbeeld-3-instructie

De instructie is heel belangrijk. Het gaat om de uitleg van het doel van de les. Je bespreekt een begrip of je legt in stappen de vaardigheid uit met goede illustraties. In dit geval gaat het om leren van de even huisnummers, je toont hierbij de sprongen van twee.

Inoefening

De inoefening doe je door middel van klassikale opdrachten die op het digibord staan.

Afsluiting

instructielessen-voorbeeld-5-afsluiting

Met een spelletje, oefening of stelling “toets” je of alle kinderen de instructie hebben begrepen. Daarnaast wordt het belang van het zojuist geleerde nog eens aangestipt.

Lees ook: HOE IK HET DIGIBORD INZET BIJ KLEUTERS

Waarom zo fijn?

Het lijkt mij vooral fijn dat je alle lessen binnen een tool hebt. Het scheelt enorm schakelen en in de lesovergangen als je je lessen allemaal van tevoren in Gynzy klaar kan zetten. Met een druk op de knop switch je dan tussen lessen en geef je instructie.

Ook vind ik de instructie er goed uit zien. Je geeft instructie op het lesdoel van je (methode)les en niet op alles eromheen. Ik denk dat dit veel effectiever werkt, omdat je een doel per keer aanpakt en daar een goede instructie op geeft. Je kunt de kinderen dan ook direct laten oefenen met dat doel, in plaats van een hele les met verschillende instructies.

Wat ik me wel afvraag: hoe werkt het als je niet de digitale verwerking van Gynzy hebt? Is het voldoende om de digibordles te geven of geef je dan ook nog aparte instructie over de verwerking in bijvoorbeeld het werkboek?

Ik vind het ook heel fijn dat je op deze manier niet zo afhankelijk bent van je methode. Je kunt veel meer naar aanleiding van de lesdoelen werken. En mocht je klas moeite hebben met een bepaald doel, kun je de les herhalen of weer opnieuw opzoeken om nog eens instructie te geven.

Wat is nog meer nieuw?

Lessen per doel

Les per doel Gynzy

Volgend schooljaar is het ook mogelijk om de leerling per doel een digitale verwerking te geven. Na het openen van de les, ziet de leerling de lesdoelen met de volgende keuzes:

  1. De hele les starten;
  2. Opgaven van een specifiek lesdoel maken;
  3. Direct de suggesties uit de Werelden bekijken die aansluiten bij de les.

Op deze manier kun je ook direct oefenen na de instructie van het bepaalde doel en dus niet alle doelen ineen. Zeker handig bij moeilijke doelen waarbij een goede instructie en begeleide inoefening essentieel is.

Leerlingkaart

Leerlingkaart Gynzy

Ik kijk ook uit naar de leerlingkaart. In een oogopslag kun je zien waar de leerling staat en welke doelen er wel en niet beheerst zijn. Dit sluit aan bij de digitale verwerking van Gynzy. Je kunt dan ook snel zien welke doelen veel kinderen moeilijk vinden en desgewenst de instructie herhalen.

Kijk voor alle nieuwe mogelijkheden op de site.

Dit is een #jufmaikeadd

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren