Bouwhoek voorbeelden

Bouwhoek voorbeelden om na te bouwen

Kinderen vinden het leuk om te bouwen. Maar soms moeten ze even op weg geholpen worden. Ze vinden het dan fijn om voorbeelden te hebben die ze kunnen nabouwen. Ik heb wat bouwhoek voorbeelden om na te bouwen gemaakt. 

Bouwhoek voorbeelden om na te bouwen


Jongste kleuters vinden het vaak moeilijk om van het (getekende) platte vlak te werken. Zodoende weten ze niet hoe een bouwwerk kunnen maken van een schematische weergave op papier. Oudste kleuters laat ik nu bouwwerken maken vanaf het platte vlak. Daar maak ik een foto van, zodat de jongste kleuters die bouwwerken kunnen nabouwen. Deze download bevat de gemaakte foto’s van de bouwwerken.

Bouwhoek voorbeelden

Download de foto’s van bouwwerken hier

Ontwerpen

Je kunt ook kleuters voorbeelden laten ontwerpen op papier voor elkaar. Laat het andere kind het dan nabouwen. Klopt het bouwwerk? En de tekening?

Lees ook: TIPS OM JE BOUWHOEK TE VERRIJKEN

 

BewarenBewaren