Brief aan ouders over PO in actie

Brief aan ouders over PO in actie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het rommelt in het onderwijs. Wij leerkrachten willen een hoger salaris en minder werkdruk.
Dat willen we maar met een reden: uw kind. We willen namelijk nog beter onderwijs kunnen geven dan we nu al doen. Daarom steun ik PO in actie. 

Gewoon goed onderwijs geven

Door alle administratie en alle randzaken die bij het onderwijs komen kijken, zo sta ik zelf bijvoorbeeld vaak een deel van mijn lokaal te soppen, hebben we te weinig tijd voor een goede voorbereiding van onze lessen. Of zoals in mijn geval als kleuterleerkracht, om goede hoeken te maken.

Lees ook: WERKDRUK IN HET ONDERWIJS

Hoger salaris

Wat betreft het salaris, we vragen niet veel. Het enige dat we willen is onze salarissen gelijk trekken met het voortgezet onderwijs. En dan doel ik op de leraren die hetzelfde onderwijsniveau als wij hebben. Dus niet de docenten die universitair geschoold zijn, logisch dat die meer verdienen, maar de docenten die ook HBO hebben gedaan, net zoals wij. En ze verdienen dus een stuk meer. Het kan oplopen tot honderden euro’s per maand meer.  De werkdruk in het basisonderwijs is minstens zo hoog als in het voortgezet onderwijs, dus daar kan het niet aan liggen.

Lees ook: WE VERDIENEN MEER!

Basis

Het zit al in het woord, wij staan aan de basis van de opleiding van kinderen.Wij geven de basis mee en dat willen we gewoon heel goed doen. Door het lagere salaris en het hoge ziekteverzuim door de werkdruk, kiezen minder mensen voor dit vak. Terwijl het vak leerkracht het mooiste beroep is wat er bestaat! Daar willen we iets aan doen. Met een hoger salaris komt er meer waardering voor dit mooie vak en door de werkdruk aan te pakken komen we weer meer toe aan onze kerntaak, lesgeven. En zo kiezen weer meer mensen voor dit prachtige beroep.

Vakantie

Ja, we hebben veel vakantie en veel vrije dagen. Maar die uren werken we wel. Denk aan oudergesprekken, ook laat in de middag en in de avond, thuis de voorbereiding doen en nakijken, rapporten schrijven. Ook al probeer ik zo min mogelijk thuis te doen, ik maak wel behoorlijk lange dagen. Van 7.30 – 17.30 uur is zeker geen uitzondering. De druk die we ervaren is dat we niet voldoende tijd hebben om echt goed onderwijs te geven, onze kerntaak. Daar helpen de vele vakantie-uren niets bij.

Lees ook: YES ZES WEKEN VAKANTIE! OF TOCH NIET?

Gezeur? Of: ja je hebt gelijk!

En denkt u nu: dat gezeur van die leerkrachten altijd… Of: ja, je hebt helemaal gelijk, ik sta erachter!
Voor meer informatie of uw steunbetuiging kunt u naar de speciale Facebookpagina voor ouders van PO in actie.

Het manifest van PO in actie staat op hun site.

Uitgelichte foto: Shutterstock