Buitenspelen met je kind: tips

Buitenspelen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het biedt kinderen vrijheid, uitdagingen en het maakt ze gezonder door de beweging. Tips om samen je kind buiten te spelen. 

Waarom buitenspelen?

Jantje Beton heeft onderzoek gedaan naar het buitenspeel gedrag van kinderen. Zijn er verschillen in generaties in tijd, vrijheid en afstand? En welke belemmeringen zijn er voor kinderen nu om buiten te spelen?
Kinderen blijken veel minder buiten te spelen dan hun (groot)ouders. Drie op de tien kinderen speelt zelfs nooit of maar een keer per week buiten. Dat is dan thuis, op school wordt zoveel mogelijk elke dag buiten gespeeld, maar toch vind ik het schokkend. Buitenspelen is zo goed!

Buitenspelen met je kind: tips

Buitenspelen is goed voor de ontwikkeling

Buitenspelen is goed voor de sociale ontwikkeling, denk maar aan het ontmoeten van vrienden en hier samen meer leren spelen. Natuurlijk is het goed voor de motoriek. Zo oefenen jongere kinderen met de grove motoriek door te klimmen. Er is nog geen effect op de concentratie ontdekt, maar dat kinderen gezonder zijn door buiten te spelen is wel zeker. Hier moet dan natuurlijk wel ruimte voor zijn.

Jantje Beton

En dan komt Jantje Beton om de hoek kijken. Een goed doel dat wil zorgen voor een goede speelomgeving voor alle kinderen in Nederland. Ze zetten zich in voor meer (buiten)spelen en proberen kinderen zelf in te betrekken. Zo mogen wat zij bijvoorbeeld vertellen wat ze willen aan buitenruimte en speeltoestellen.

Buitenspelen met je kind: tips

Samen spelen met je kind

Tischa Neve, kinderpsycholoog en bekend van het opvoedprogramma ‘Schatjes’, pleit voor zoveel mogelijk samenspelen met je kind. Het leert je kind sociale vaardigheden, mits je het goede voorbeeld geeft, zoals contact maken, op je beurt wachten en omgaan met verlies.

Tips buitenspelen

Maar wat kun je dan samen doen met je kind buiten?

1. Klim in de boom

Ga naar het bos en zoek samen de hoogste boom uit. Zet de timer aan op je telefoon. Wie is het snelste bij een bepaalde tak? (Doe dit wel als je kind al goed kan klimmen). Of kijk wie het hoogst durft te klimmen (alleen als je zeker weet dat je kind niet zijn grenzen over zal gaan).

2. Spelletjes van vroeger

Welke spelletjes ken je nog die je zelf vroeger speelde? Denk eens aan buskruit, bliklopen, knikkeren en zaklopen. Leer het je kind en speel het eens samen.

3. Zeg geen nee

Laat de fantasie van je kind de vrije loop. Jij mag geen nee zeggen en moet in alles wat je kind zegt mee gaan (mits het niet gevaarlijk of vies is). Vervolgens draai je de rollen om en moet je kind alles mee doen wat jij bedenkt.

4. Wie is het snelst?

Kinderen vinden het altijd leuk om competitie te spelen. Bedenk een circuit met meerdere onderdelen waarbij je telkens de tijd opneemt, van jezelf en van je kind. Wie roetsjt het eerste van de glijbaan? Wie kan het snelste 20 keer heen en weer schommelen? Wie rent als eerste een rondje om de speeltuin?

5. Verstoppertje

We spelen graag verstoppertje met onze kleuter. Hij giebelt erop los (waardoor we hem meestal al snel vinden ;)) en vindt het heerlijk om zich rennend te verstoppen.

6. Stoepranden

Ken je het spel stoepranden nog? Het is een balspel dat door ten minste twee personen wordt gespeeld op een straat met een stoep.  De deelnemers staan op de stoep aan weerszijden van de straat. Wie aan de beurt is probeert de bal (meestal een voetbal) precies op de rand van de stoep aan de overkant te gooien.

Bekijk ook de groene buitenspelen

NK Stoepranden

Jantje Beton organiseert het NK stoepranden op zondag 16 september in Rotterdam waar 1000 finalisten aan mee doen. Houd mijn Instagram in de gaten als je er ook heen wilt.

#jufmaikeadd

 

6 tips voor het buiten spelen met je kind