De AVG wet in de klas

De AVG wet in de klas

Sinds afgelopen mei is de nieuwe AVG wet van kracht. Ik merk dat ik ermee stoei in de groep en niet precies weet wat wel en niet mag. Ik raadpleegde een jurist en zij gaf me tips hoe ik met de AVG wet in de klas kan omgaan. 

Ik kan me niet herinneren dat we bij ons op school de AVG besproken hebben, maar dat kan ook in mijn verlofperiode zijn geweest. Als team is het wel handig om te weten wat er wel en niet mag met de AVG wet in de klas, bespreek dit dus met je schoolleider. Er gaan verschillende verhalen de ronde, van heel streng beleid tot scholen die er nog niet zo mee bezig zijn. Slim om in je team te bespreken dus wat je wel en niet doet in de klas, voor de bewustwording.

Wat is de AVG?

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in heel Europa. De Engelse naam is  General Data Protection Regulation (GDPR). Hierdoor hebben burgers meer privacyrechten. Organisaties hebben meer verantwoordelijkheid om hun zaken goed op orde te hebben. Alle Europese toezichthouders hebben dezelfde bevoegdheden, zoals boetes tot 20 miljoen opleggen. In Nederland is dit de autoriteit persoonsgegevens (AP).

AVG op school

Digitalisering

Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de scholen om zorgvuldig met de gegevens van leerlingen in digitale systemen om te gaan. Denk hierbij aan leerlingsoftware, leerlingvolgsystemen en digitaal toetsen.

Zorg er daarnaast voor dat je gebruik maakt van veilige websites, te zien aan het slotje voor de sitenaam bovenin.

Persoonsgegevens

Je moet als school kunnen aangeven hoe je de persoonsgegevens van de kinderen beschermt.

Regelhulp

De Regelhulp Algemene verordening gegevensbescherming kan je helpen in te zien wat je als school moet doen om te voldoen aan de AVG. Er rollen tips uit die je kunt oppikken, het is geen bewijs dat je aan de AVG voldoet.

Boete

De autoriteit persoonsgegevens zegt niet meteen boetes uit de delen als je het niet op orde hebt. Als je als school maar wel actief met de privacybescherming aan de slag bent.

AVG wet in de klas

Ik heb Miriam van MeerVanMir om tips gevraagd hoe je de AVG als leerkracht kunt vertalen naar de klas. Zij is jurist en weet zodoende meer over de AVG.

Zij geeft aan dat alles mag, als het maar niet terug te herleiden is naar een individu.

Wat mag wel?

  • Een lijst met voornamen in de klas ophangen.
  • Een plattegrond van de klas met de voornamen erop ophangen.
  • Een verjaardagskalender met alleen de voornamen in de klas.

Wat mag niet?

  • Een adressenlijst in je klassenmap die je op je bureau hebt liggen, anders kan iedereen er zomaar in kijken. (Dit mag wel digitaal als jij alleen toegang hebt tot de adresgegevens van de kinderen uit je klas. En dit moet wel goed beschermd zijn met bijvoorbeeld een moeilijk wachtwoord). Je map telkens achter slot en grendel opbergen kan natuurlijk ook, maar dat is wel gedoe.
  • Foto’s van de kinderen met naam in de klas ophangen.

Toestemming vragen

MAAR! Er mag veel als je er toestemming voor vraagt aan de ouders. Bij ons op school resulteerde dat in een ellenlange en onoverzichtelijke lijst. Bijvoorbeeld: wel met foto op de website, niet op Facebook. En wel in een klassenapp, maar niet naar alle ouders van de school. Wat van de kinderen mag verschilt nogal. Ik zou hier als school een keuze in maken. Of wel de foto voor alles mogen gebruiken, of gewoon niet.

Je kunt de ouders ook toestemming vragen voor het gebruik van een foto in de klas voor het hele schooljaar. Dat kan de leerkracht dan vragen, dat hoeft niet voor de hele school.

Ik stuur nu dus alleen soms een foto van het kind zelf naar de ouders, bijvoorbeeld na het vieren van de verjaardag. Wij hebben een verjaardagskalender in de klas met een foto en de leeftijd van het kind erop. Het is discutabel of dit mag. Ik wil dus nog toestemming vragen om de foto in de klas te mogen gebruiken.

En ik zet al nooit kinderen op mijn Facebookpagina of Instagram. Heel soms op de rug, maar zelfs hier ben ik al voorzichtig mee.

Ik vind het nog steeds ingewikkeld, maar ben me wel bewuster van de privacy van de kinderen. Dat is in ieder geval alweer een hele stap verder. 

Afbeelding: Privacy Access Identification Password Passcode and Privacy Door one photo