De overgang van groep 2 naar groep 3 (deel 9): Samengevat

De overgang van groep 2 naar groep 3 (deel 9): Samengevat

(Door Deveney) Vandaag de laatste blog in de reeks ‘De overgang van groep 2 naar groep 3’. Ter afsluiting een overzicht van alle artikelen en de bijbehorende links, zodat je het eventueel makkelijk terug kunt vinden! Ik vat de blogs vandaag kort samen. 

Deel 1

In deel 1 van de serie vertelde ik over de ‘harde knip’, waarbij de overgang van groep 2 naar groep 3 wordt bedoeld. In de handreiking van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de PO-raad wordt geadviseerd om in groep 3 een meer adaptieve onderwijsaanpak toe te passen die meer wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van jonge leerlingen. Voor mijn opleiding heb ik vervolgens onderzoek gedaan naar welke factoren de overgang van groep 2 naar groep 3 beïnvloeden. Ook heb ik gekeken naar de inzet van spel, het werken met thema’s en het werken in hoeken in groep 3 om de overgang van groep 2 naar groep 3 te versoepelen.

Lees deel 1: DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3

Deel 2

In deel 2 van de serie vertelde ik over alle factoren die de transitie van groep 2 naar groep 3 beïnvloeden. Factoren die deze transitie beïnvloeden zijn ouders, familie, leerkrachten, samenwerking tussen professionals, goede voorbereiding, afstand tussen groep 2 en groep 3, grootte van de klas, tijd die leerlingen hebben om zich aan te passen en het academische en het sociale niveau van de leerling.

Lees deel 2: DE TRANSITIE VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3 BEÏNVLOEDEN

Deel 3 en deel 4

In deel 3 van de serie ben ik ingegaan op de betekenis en het belang van spel. Spel is om vele redenen van groot belang. Het heeft namelijk een consoliderende functie, zorgt voor emotionele en sociale ontwikkeling, ondersteunt het leren en zorgt voor zelfverwerkelijking. In deel 4 ben ik verder ingegaan op spel en heb ik mij verdiept in de factoren die nodig zijn om tot spel te komen, zoals de leeromgeving, de leerkracht en betekenisvolle activiteiten.

Lees deel 3: DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3 (DEEL 3): HET BELANG VAN SPEL

Lees deel 4: DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3 (DEEL 4): DE INZET VAN SPEL

Deel 5 en deel 6

In deel 5 van de serie heb ik een sprongetje gemaakt naar het onderwerp thema’s. Thema’s zijn belangrijk, omdat ze zorgen voor samenhang in activiteiten, taalontwikkeling en een sociaal-culturele werkelijkheid. In deel 6 keek ik vervolgens naar de inzet van deze thema’s, waarbij het belangrijk is dat thema’s ruim en flexibel zijn, uitnodigen tot spel, goed zijn ingericht en de leerlingen inbreng hebben.

Lees deel 5: DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3 (DEEL 5): HET BELANG VAN THEMA’S

Lees deel 6: DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3 (DEEL 6): DE INZET VAN THEMA’S

Deel 7 en deel 8

In deel 7 van de serie maakte ik een sprongetje naar het onderwerp hoeken. Hoeken zijn belangrijk, omdat zij bepaalde plekken in de klas een bestemming geven, er thema’s tot leven kunnen worden gebracht en kinderen er kunnen spelen. Vervolgens heb ik in deel 8 gekeken naar de inzet van hoeken, waarbij je moet letten op de inrichting, activiteiten, materialen, ruimte en afspraken.

Lees deel 7: DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3 (DEEL 7): HET BELANG VAN HOEKEN

Lees deel 8: DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3 (DEEL 8): DE INZET VAN HOEKEN

 

Bedankt voor het lezen van deze reeks!

Meer reeksen met blogs binnen hetzelfde onderwerp? Laat het me weten!

 

Uitgelichte foto: Shutterstock

 

Overgang van groep 2 naar groep 3; Transitie; Deel 9 (samenvatting)

BewarenBewaren