E-learning Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

E-learning

De stichting waarvoor ik werk, het SPO Utrecht, werkt met E-learning. E-learning is een verzamelnaam voor alle leersituaties waarin gebruik wordt gemaakt van ICT. Er doen in totaal 1000 leerkrachten mee aan deze vorm van E-learning.
In dit blog schrijf ik over mijn ervaring met de E-learning Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Schermafbeelding 2013-03-14 om 20.34.08

Naar verwachting treedt juli 2013 de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Beroepskrachten zijn vanaf dan verplicht om de meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Zo ook leerkrachten van basisscholen.

Via de e-learning kan je je informeren over de meldcode. Er worden ook goede tips gegeven om de meldcode te implementeren in je team.

Introductie

De E-learning begint met een introductie. Wat is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Je ziet een filmpje van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze geeft daarin de tip om alvast vooruit te lopen op de wet en de meldcode te implementeren in je organisatie.

Er wordt een samenvatting gegeven van het filmpje. Fijn om de tekst goed tot je door te kunnen laten dringen.

Het basismodel

In de E-learning staat een basismodel beschreven. De uitleg is helder, de stappen kun je gemakkelijk vertalen naar je eigen organisatie.

Signalen en gevolgen

De doelen van deze les zijn helder. Je leert signalen van kindermishandeling op te pikken. Fijn om dit te kunnen leren. Als leerkracht kun je veel twijfel hebben. Zie ik het goed? Is het kindermishandeling? Is het erg en moet ik er meteen iets mee? Wat gebeurt er met het kind als het inderdaad mishandeling is? In deze les krijg je antwoord op deze vragen.

Je ziet een filmpje over de signalentest. De staatssecretaris vertelt een aantal signalen. Goed om je hier bewust van te worden! Zeker omdat er ook verteld wordt dat veel signalen pas laat gemeld worden, waardoor actie ondernemen lang duurt. Je kunt het AMK (Advies- en meldpunt kindermishandeling) inschakelen bij vragen.

Ik vind het fijn dat deze video in de E-learning zit. De staatssecretaris geeft op een duidelijke en prettige manier aan waarom de meldcode van belang is. Je wordt bewust van de noodzaak ervan.

Ook van deze video is een samenvatting. De cijfers komen hard bij me binnen: jaarlijks worden 107.000 kinderen mishandeld. Door het zien van deze cijfers, wil ik actie ondernemen en de meldcode op de agenda van het teamoverleg zetten.

Je vindt ook een link naar een signalenlijst. Dit lijkt me een mooie instrument om ergens op te slaan of in je kast te hangen. Twijfel je over de herkenning van signalen? Kijk even in de lijst, er zullen wellicht wat alarmbellen gaan rinkelen.

Onderverdeling mishandeling

Het AMK maakt een onderverdeling in verschillende soorten van mishandeling. Helaas krijgen sommige kinderen te maken met meerdere soorten van mishandeling. De onderverdeling is helder beschreven en komt bij mij ook behoorlijk binnen. Wat kan een kind veel verdriet hebben!

Een onderzoek toont aan dat er een mogelijk verband is tussen de recessie en de toename van mishandeling. Fijn om meer achtergrond te kunnen lezen, we kunnen hier als leerkracht van bewust zijn. Ook gezinnen in Nederland kunnen te maken hebben met schulden of het verlies van werk. Wellicht is het risico op mishandeling dan groter.

Risicofactoren

Er worden risicofactoren beschreven. Voor sommige groepen kinderen is het risico op mishandeling groter. Ook hier is het voor de leerkracht goed om je bewust van te zijn. Kinderen waarvan je weet dat deze risicofactoren een rol spelen, kun je extra in de gaten houden.

Gevolgen van kindermishandeling

Natuurlijk erg belangrijk om te lezen; de gevolgen van de mishandeling. Een aantal kon ik wel bedenken, maar ik lees ook zeker nieuwe gevolgen. Zo wist ik bijvoorbeeld niet dat slecht ontwikkelde organen er een van was. Zowel lichamelijke, als psychische klachten, die de rest van je leven bij je kunnen blijven.

Er is een grote kans op psychiatrische aandoeningen. De gevolgen worden aangegeven in een lijstje, wat prettig leest.

Het basismodel

Het basismodel bestaat uit vier delen. Deel 2 wordt vooral uitgelegd in de E-learning. Dit is het stappenplan, een algemene schets, dat je kunt toepassen op je eigen praktijk.

Enigszins onduidelijk is het verschil tussen de delen en het stappenplan. Het stappenplan is dus onderdeel van het basismodel. Maar hoe verhoudt zicht dat tot elkaar?

Heel belangrijk: houdt een logboek bij. In het onderwijs is dit vaak digitaal, zoals bij Parnassys. Houdt het bij als het kind veel te laat komt of als je andere zaken opvallen. Ik merk het ook in de praktijk: documentatie is van essentieel belang, wil je iets kunnen betekenen voor je leerling.

Het komt duidelijk naar voren in de E-learning dat je de stappen samen met de Intern Begeleider doorloopt. Hij of zij kent de stappen van het protocol en kan jouw als leerkracht meenemen in het proces. Fijn om te lezen dat je er als leerkracht zeker niet alleen voor staat. Samen met de Intern Begeleider bepaal je de te zetten stappen.

Ouder- en kindgesprek

Je vindt tips voor het oudergesprek. Zeker belangrijk om zo’n gesprek niet alleen te voeren met de ouder. Het zijn goede tips, die je kunnen helpen bij het veilig en zeker ingaan van het gesprek.

Ook zijn er tips voor het gesprek met het kind. Fijn dat deze tips beschreven staan. Het kind kan je in vertrouwen nemen, dan is het belangrijk om op een goede manier met dit kind in gesprek te gaan. Ik mis wel wat tips wat je doet als het kind ‘dicht slaat’. Als het voor hem of haar te dichtbij komt bijvoorbeeld.

Fijn dat het duidelijk wordt wanneer je een AMK-melding doet. Je hebt alle stappen doorlopen en ouders accepteren geen hulpverlening. Een AMK-melding is dus een laatste middel, je geeft ouders eerst duidelijk de kans iets aan hun situatie te veranderen.

De meldcode op de agenda

Je krijgt een filmpje te zien. Hier wordt verteld wat er gebeurd als je een AMK-melding doet. In het filmpje zie je een maatschappelijk werker. Ze vertelt over een situatie, een gesprek met ouders en kind, dat ze heeft meegemaakt. Je hoort verder niet wat er gebeurd na dit gesprek. Dit zou ik wel graag willen weten.

De meldcode heeft effect, er wordt vaker ingegrepen. Dit is goed voor de kinderen die te maken krijgen met kindermishandeling. Duidelijk dat een protocol zin heeft en nodig is in een school.

In de E-learning vind je allerlei tips om je collega’s mee te nemen in het proces van het ontwikkelen van een protocol. Het lijkt mij verstandig dat alle directieleden deze E-learning doorlopen, zodat zij goed op de hoogte zijn van de implementatie van de E-learning. Voor leerkrachten kan de E-learning dan beperkt worden tot de informatie over de Meldcode.

Er zit een powerpoint in die je meteen kunt inzetten bij een teamvergadering. Ook kun je je collega’s op deze manier digitaal informeren over de Meldcode.

Heel fijn dat je ook een voorbeeld ziet van een stappenplan. Door een overzicht te hebben, wordt duidelijk hoe zo’n stappenplan eruit kan zien. Zo kun je het makkelijker vertalen naar je eigen praktijk.

Er zijn veel links te vinden naar allerlei websites die je verder kunnen informeren over de Meldcode. Het belang van zo’n meldcode wordt hiermee wel duidelijk.

Actualiteiten

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is in ontwikkeling. In de laatste les zijn de ontwikkelingen te lezen. Als je op de hoogte wilt blijven, kun je hier regelmatig een kijkje komen nemen. Fijn dat de ontwikkelingen in de gaten gehouden worden en dat de E-learning hierop aangepast worden. Zo blijf je goed op de hoogte.

Toets

Schermafbeelding 2013-03-14 om 22.06.19Je kunt de E-learning afronden met een toets en een certificaat ontvangen. Weet je nu alles over de Meldcode? Wellicht kun je na de toets je collega’s informeren.

 

 

 

 

 

Tot slot

Het belang van de implementatie van de Meldcode is mij door de E-learning helemaal duidelijk. Ik vraag een agendapunt aan over de Meldcode voor de teamvergadering. Laten we er samen voor zorgen dat het aantal gevallen van kindermishandeling terug gedrongen wordt!