Gastblog: opleiding tot rekencoördinator thema gecijferdheid

Sabine ter Laak is IB’er en volgt een opleiding tot rekencoördinator.  Voor jufmaike.nl schrijft ze een gastblog over wat ze leert tijdens de opleiding. Het eerste gastblog gaat over gecijferdheid. Welke niveaus zijn er en hoe kun je het inzetten in de klas?

Mijn tweede bijeenkomst van de cursus rekencoördinator ging over gecijferdheid.

We hebben veel nagedacht over wat gecijferdheid betekent en hoe je dit in de praktijk kunt toepassen. Tevens hebben we zelf ondervonden hoe gecijferd we zelf zijn.

Gecijferheid

Een definitie voor gecijferdheid:
Gecijferdheid is de combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die een individu nodig heeft om adequaat en autonoom om te gaan met de kwantitatieve kant van de wereld om ons heen.

Niveaus van gecijferdheid

“ Hoe kun je effectief en zelfstandig je weg vinden in gecijferdheidssituaties?”
Iedereen is gecijferd. Er zijn 3 verschillende niveau’s: elementaire gecijferdheid, gevorderde gecijferdheid en professionele gecijferdheid. Voor alle basisschool leerkrachten vind ik het belangrijk dat je professioneel gecijferd bent en voldoende rekenvaardig bent. Om leerlingen te kunnen uitdagen moet je de parate kennis beschikbaar hebben en dit uitstralen. Dit bevordert de motivatie bij de leerlingen.

Gecijferdheid in de klas

Tip voor alle collega’s om gecijferdheid te bevorderen: neem eens een krant mee in de klas. Bekijk de krant en zoek artikelen die met getalsmatige en wiskundige aspecten te maken hebben. De komende periode richting Sint kunnen de speelgoedboekjes ook gebruik worden om een nieuwsgierige rekenhouding te ontwikkelen. Hoeveel geld moet Sinterklaas betalen als je 2 doosjes lego wilt hebben. Wat is duurder? Wat kan ik allemaal kopen voor 100,-? Etc.

De volgende bijeenkomst gaat over tafels van vermenigvuldigen.