Grote vraag naar muziekonderwijs

Muziekonderwijs leeft weer in het basisonderwijs. 728 scholen willen al vanaf komend schooljaar starten met meer en beter muziekonderwijs in de klas. Daarnaast zijn de activiteiten van het platform Méér Muziek in de Klas een enorm succes. 

Het is Bussemakers ambitie dat in 2020 muziek op alle basisscholen weer vanzelfsprekend is: ‘Muziekonderwijs is ontzettend belangrijk voor de vorming van jonge mensen. Het stimuleert de creativiteit en samenwerking, en brengt daarmee onontdekte talenten van kinderen tot ontwikkeling. Kinderen kunnen daar de rest van hun leven veel plezier van hebben. Ik ben dan ook verheugd dat zo veel scholen op de regeling hebben ingeschreven. Dat enthousiasme wil ik belonen en daarom heb ik de regeling veranderd, zodat we geen enkel goed voorstel hoeven af te wijzen.’

 

Impuls Muziekonderwijs

Minister Bussemaker stelt de komende jaren €25 miljoen euro beschikbaar om het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren. Door de regeling Impuls Muziekonderwijs kunnen scholen subsidie aanvragen om de deskundigheid van hun leerkrachten te vergroten. Met het extra geld kunnen leraren getraind worden in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Scholen kunnen hun aanvraag indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. In de eerste ronde van deze subsidieregeling heeft het Fonds 728 aanvragen van scholen ontvangen. Deze scholen willen vanaf volgend jaar meer en beter muziekonderwijs op hun school.  Om aan deze grote vraag tegemoet te komen, heeft minister Bussemaker besloten dat alle aanvragen dit jaar behandeld en beoordeeld kunnen worden. Het gereserveerde budget van de derde subsidieronde in 2017 wordt nu al beschikbaar gesteld aan het Fonds voor deze aanvragen.

Volgend schooljaar kan een grote groep scholen zich inzetten om hun kinderen structureel met muziek aan de slag te laten gaan.  De scholen die mee doen, zijn zeer divers. Ook kinderen die niet van huis uit muziek maken, komen door de impuls in aanraking met muziek.

Subsidie voor onze school

Ook onze school krijgt subsidie om komend jaar meer met de creativiteit van kinderen en cultuur te doen. Door de grote run op muziekonderwijs vallen wij helaas voor muziek buiten de boot. Hopelijk kunnen we ook snel daar gebruik van maken!

Méér Muziek In De Klas
Muziek maken is leuk, maar ook heel belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de schoolprestaties van de kinderen verbeteren. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het brein, de motorische ontwikkeling en het bevordert discipline en doorzettingsvermogen.

Uitzending DWDD

Kijk ook eens de speciale uitzending over muziekonderwijs van De Wereld Draait Door.

Goede zaak

Fijn dat er zoveel geld beschikbaar komt voor muziekonderwijs in de klas! Onderzoek wijst uit dat muziek belangrijk is voor het kinderbrein. Ik ben wel benieuwd naar de doorgang van deze regeling. Hopelijk krijgt en houdt het body en is het geen proefballonnetje wat er is tot het geld op is.