Het alternatief rapport

Door Shanon. Het schooljaar loopt op zijn einde, het is weer bijna rapportentijd! Door de coronaperiode vullen de meeste scholen geen regulier rapport in. Maar wat dan wel? Hier een overzichtsblog met de mogelijkheden voor een alternatief rapport.

Het alternatief rapport

Het ik rapport

In het ik rapport evalueert de leerling wat hij de afgelopen periode heeft geleerd en bereikt. Bij het ik rapport worden de volgende elementen geëvalueerd: interesse in schoolwerk, werktempo, aandacht, samenwerken, zelfstandigheid, netheid, sociaal gedrag en leren leren. Om het ik rapport als alternatief rapport in te zetten benoemt de leerling waar hij dit jaar aan gewerkt heeft, wat hij heeft geleerd en wat hij volgend jaar als doel wil bereiken.

alternatief rapport

download

ik rapport leeg

download

Het portfolio: evalueren van de eigen ontwikkeling

Als portfolio zou je zelf een bestand kunnen maken of er één kunnen komen. De pagina’s kunnen gericht zijn op de onderwerpen: Wie ben ik, wat wil ik, wat vind ik, wat kan ik, wat doe ik en waar ben ik? Aan de hand van verschillende formats krijgt de leerling inzicht in zijn eigen ontwikkeling. Door een aantal geschikte pagina’s uit te kiezen en deze samen met, of door de leerling in te laten vullen ontstaat er een volledig beeld en dus een alternatief rapport in de vorm van de mogelijkheden van de leerling.

Het portfolio: bundelen van werkjes

Door alle werkjes van de leerling van de afgelopen periode of het afgelopen jaar te verzamelen en deze te bundelen, wordt dit een mooi overzicht van de ontwikkelingen van de leerling. Te samen met een kort stukje tekst ter ondersteuning, vormt dit een mooi alternatief rapport.

Een verslag

Een verslag over de ontwikkeling kan op verschillende manieren als alternatief rapport dienen. Zo kan de leerkracht een kort stukje tekst bij elk leergebied schrijven. Bijvoorbeeld; rekenen, taal, spelling, sociaal gedrag en leren leren. Om de leerling ook zelf input te geven aan het eigen leerproces kan de leerling zelf in een stukje tekst, een tekening of losse woorden aangeven wat hij zelf vindt dat hij heeft bereikt de afgelopen periode. Hierbij zouden tevens de ervaringen van de ouders/verzorgers tijdens de coronaperiode toegevoegd kunnen worden om een volledig alternatief rapport te creëren.

Deze zinnen zou je erin kunnen zetten.

Het rapport thuisonderwijs

Juffrouw Femke heeft op haar website een rapport thuisonderwijs geplaatst, bekijk het hier. In dit alternatieve rapport kunnen de leerlingen zelf aangeven door middel van smiley’s hoe het onderwijs thuis is gedaan. Tevens is er een stukje waarbij ouders kunnen aangeven hoe zij de thuiswerkperiode hebben ervaren met hun kind.

Foto’s

Foto’s van van het afgelopen jaar kunnen dienen als een mooi inzicht in het leerproces van de leerling. Als leerkracht kun je hier een bestand van maken, waarin de verschillende foto’s opeenvolgend geplaatst worden, wordt de ontwikkeling van de leerling zichtbaar.

Getuigschriften

Geef iedere leerling een getuigschrift van de kwaliteiten of vaardigheden die hij of zij dit jaar heeft ontwikkeld. Een mooi aandenken aan het afgelopen schooljaar!

 

Het alternatief rapport tijdens corona