Instructiefilmpjes thema lente

Instructiefilmpjes lente

Voor de kleuters van onze onderbouwunit heb ik instructiefilmpjes lente opgenomen. Ook leuk om aan de kleuters van jouw klas te laten zien, bijvoorbeeld als ze de helft van de tijd naar school mogen.

Instructiefilmpjes lente

In deze bijzondere tijd van thuisonderwijs wilden we de kleuters van onze school bedienen door ze te bellen, noodopvang te bieden, maar ook met filmpjes. We begonnen met (verborgen) filmpjes waarin we boeken voorlazen en even kort tegen de kinderen praatten en lieten zien hoe we aan het werk waren, maar al snel namen we ook instructiefilmpjes op. Die instructiefilmpjes staan op een speciale yurlspagina voor de leerlingen.

Vanwege de privacy staan de filmpjes van mijn collega’s op verborgen en ook de yurls pagina is echt alleen voor onze leerlingen. Mijn filmpjes heb ik openbaar gemaakt en ik zag dat tellen tot en met tien met eieren al 2000 keer bekeken is.

Welke filmpjes staan online?

Ik heb de filmpjes ook in verschillende soorten instructie gegoten, net zoals ik dat in de klas doe. In een verhaaltje bijvoorbeeld, naar aanleiding van een boek, of met een pop. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een filmpje opgenomen met behulp van de vertaalcirkel voor kleuters, lees er hier meer over.

Alle video’s staan onder de afspeellijst kleuters op mijn YouTube kanaal.

Ik heb de doelen gebruikt die naar mijn inzicht het belangrijkste zijn voor de overgang van groep 2 naar groep 3. Én het beste aan te bieden via een filmpje, zonder interactie onderling van de leerlingen, wat helaas nu niet kan en straks deels kan. Ik probeer mijn lessen wel altijd te differentiëren in moeilijkheid, zodat alle kleuters er iets uit kunnen halen.

Rekenen

Ik heb een aantal filmpjes over tellen opgenomen.

Tellen tot en met tien

Tellen tot en met 20

Vertaalcirkel

Dit is ook een telles, maar dan met behulp van de vertaalcirkel waardoor de kinderen ook met begripsvorming bezig zijn.

Vormen

Voor meten en meetkunde is het fijn als de kinderen vormen kennen.

Taal

Hakken en plakken en welke klank?

Hakken en plakken is een belangrijke vaardigheid voor het leren lezen in groep 3. Hier zijn we in de klas veel mee aan het werk. Ook is het fijn als je weet wat de eerste, middelste of laatste klank is die je hoort. Ik heb dit visueel gemaakt in dit filmpje.

Letters

Ik nam een filmpje op met de letter l van lente.

Rijmen

Naar aanleiding van het boek Wat rijmt er op stoep? maakte ik dit filmpjes met rijmen met vieze woorden.

 

Instructiefilmpjes thema lente voor kleuters