IPC (International Primary Curriculum)

IPC (International Primary Curriculum)

(Door Willemijn) Thematisch leren, vakoverstijgend leren, werken aan sociale vaardigheden en 21st century skills. Het kan allemaal met IPC (International Primary Curriculum). IPC is een methode voor kinderen van 4 tot 12 jaar. IPC richt zich vooral op de creatieve en zaakvakken. Per thema zijn er verschillende leerdoelen opgebouwd. Er zijn verschillende soorten doelen: wat je weet, wat je kunt en wat je begrijpt. Ik zal jullie meer vertellen over IPC. 

IPC wereldwijd

In Nederland werken ongeveer 200 scholen met de methode IPC. Over de wereld zijn er zo’n 90 verschillende landen waar gewerkt wordt met IPC. IPC is verdeeld over drie verschillende Mileposts. Milepost 1 is voor groep 1 t/m 3, Milepost 2 voor groep 4 t/m 6 en Milepost 3 voor groep 7 en 8. Er zijn ongeveer 130 thema’s gemaakt, ongeveer 90 zijn er naar het Nederlands vertaald. Sommige thema’s zijn er voor alle mileposts, er kan dan gekozen worden om de hele school met (ongeveer) hetzelfde thema te laten werken.

Lees ook: 21ST CENTURY SKILLS

Het IPC leerproces

Elke unit van IPC wordt gegeven volgens het IPC leerproces model. Een unit is de naam die ze bij IPC gebruiken voor een thema. Het IPC leerproces is een cirkel dat bestaat uit de volgende onderdelen:

 • het startpunt
 • de kennisoogst
 • big picture/uitleg van het thema
 • onderzoeksactiviteiten
 • verwerkingsactiviteiten
 • afsluiting

Een thema begin je altijd met het startpunt om de kinderen enthousiast te maken voor het thema. Bij de kennisoogst kom je er achter wat de kinderen al (denken te) weten. Dit wordt vaak ook opgeschreven op een poster. Wanneer er iets nieuws geleerd wordt in de unit, kan dit er bij worden geschreven. Daarna is de big picture waarbij enkele onderwerpen van het thema al worden uitgelegd. In de lessen die daarop volgen zullen de kinderen onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten doen. Wat ze precies doen, hangt helemaal af van de les. De afsluiting noemen wij “exit point”, de Engelse benaming. Bij de exit point laten we de ouders zien wat we hebben geleerd bij de unit.

Persoonlijke doelen

“De persoonlijke doelen hebben betrekking op de individuele kwaliteiten en karaktertrekken die voor leerlingen in de 21e eeuw van belang zijn. De persoonlijke doelen helpen die kwaliteiten te ontwikkelen, zodat leerlingen in staat zijn om met verandering in hun leven om te gaan.” (Bron: website IPC)

Persoonlijke doelen van IPC zijn:

 • onderzoek
 • aanpassingsvermogen
 • veerkracht
 • communicatie
 • moraliteit
 • samenwerking
 • respect
 • zorgzaamheid

Tussen neus en lippen door wordt aan deze persoonlijke doelen gewerkt als je de lessen volgens het boekje volgt. Op mijn school volgen de leerlingen ook een extra vak ICC, waarbij ze voornamelijk aan deze persoonlijke doelen werken.

Beoordeling/assessment

Per vak of per les kan een assessment worden afgenomen. Een assessment is de beoordeling van een leerdoel. Dit kan de leerkracht doen, maar het kind kan het ook zelf doen. Er zijn rubrics gemaakt voor de leerkracht en voor de kinderen. Daarbij wordt er van uit gegaan dat het kind altijd iets kan. De rubrics bestaan uit 3 categorieën: beginning, developing en mastering. In de rubric staat beschreven wat het kind kan. Je kunt er voor kiezen om je aan die drie categorieën te houden of zoals wij het doen, er 5 categorieën van maken: beginning, beginning/developing, developing, developing/mastering en mastering.

Ervaring

Dit schooljaar is het tweede jaar dat ik met IPC werk, voor de school zelf is het het derde jaar. Veel thema’s moeten nog uitgezocht worden. Dat wil zeggen dat je kiest welke lessen je gaat geven, of er gastlessen komen en waar je naar toe gaat op excursie. We proberen altijd zoveel mogelijk lessen te plannen, maar soms past het niet. Wij werken namelijk van vakantie tot vakantie met een thema, de ene periode is langer dan de andere periode. Daarnaast is het ene thema langer dan het andere thema. Het ideaalbeeld van IPC zelf is dat je je dag aanpast aan IPC, dit doen wij niet. Wij gebruiken IPC voor de persoonlijke doelen en de zaakvakken. IPC heeft namelijk ook geen volledig dekkend curriculum. Een groot “minpunt” is dat rekenen niet wordt meegenomen met IPC. Zij adviseren je om je rekenlessen aan te passen aan het IPC thema.

Facebookgroep

Sinds kort is er ook een Facebookgroep aangemaakt voor de Nederlandse gebruikers van de IPC methode. Het is een besloten groep en heet “IPC in de praktijk” te vinden via deze link. De groep wordt omschreven als “een praktische groep om je IPC-taken te delen”. Helaas heeft deze groep nog niet zo heel erg veel leden. Als je dit leest, met IPC werkt en nog geen lid bent van de groep, wordt dan alsjeblieft lid! Op deze manier kunnen wij elkaar helpen.

Uitgelichte foto: Shutterstock