Jouw taken komend schooljaar

Jouw taken komend schooljaar

Heb je al nagedacht over wat jij wilt doen komend schooljaar? Misschien wil je een studie volgen, eens een keer in een andere commissie, in een werkgroep of je duurzame inzetbaarheid eens goed inzetten? Dit moet allemaal terugkomen in het taakbeleid van jou gekoppeld aan de school waar je werkt. De directie moet hierover voor de zomervakantie met jou in gesprek zijn geweest. Hier is jouw moment dus om aan te geven wat je wil, tips hiervoor.

Ruim voor de zomervakantie ga je met je team in gesprek over het werkverdelingsplan. De directie komt met de informatie over volgend schooljaar: studiedagen bijvoorbeeld, commissies, vergaderingen, nieuwe methodes, etc. Alle taken die komend schooljaar moeten gebeuren. Samen ga je in gesprek of je al deze taken terecht vindt. Misschien moet er een activiteit af? Zo werkte ik eens op een school waar een feest geslipt werd, teveel werkdruk. Het mooiste is natuurlijk als de directie ruim voor dit gesprek de taken heeft gedeeld met je, zodat je je kunt voorbereiden. Zo kun je argumenten op papier zetten waarom je iets wel of niet wil als team.

Het team bespreekt de hoeveelheid werk en maakt afspraken hoe het werk verdeeld wordt. Vervolgens maakt de directie een concept werkverdelingsplan, het team moet deze goedkeuren. Bekijk ook deze infographic.

Jouw taken komend schooljaar

In het gesprek met je team heb je dus al veel invloed! Ik hoor hier “in het veld” hele verschillende verhalen over. Op de ene school hebben de leerkrachten veel invloed en geven ze ook genoeg aan. Op de andere school wordt er veel geklaagd in de wandelgangen, maar bij dit belangrijke gesprek houdt iedereen zijn mond dicht. Zit je daar met je goede gedrag en je verhaal. Ik was wel altijd degene die mijn mond opendeed, maar kreeg regelmatig geen back-up van de collega’s die op de gang toch echt iets anders zeiden. In de gesprekken die ik had voor mijn boek heb ik hier wel in geleerd.

Tips

De geïnterviewden hadden mooie tips om de zaken die je wil wél voor elkaar te krijgen.

  • Probeer medestanders te vinden. Ga op de wandelgangen in gesprek. Klaag niet, maar ga constructief het gesprek aan. Wat willen je collega’s en jij dat er verandert? Bedenk dan ook hoe het anders kan.
  • Zorg ervoor dat anderen het aankaarten. Zo kun jij back-up geven. Hoe meer dit gebeurt, hoe vaker collega’s dit ook bij jou zullen doen. Dan worden jullie echt gehoord, met meerdere mensen sta je sterker.
  • Krijg je geen back-up? Spreek dan je collega’s er na het gesprek erop aan. “In de wandelgangen zei je dit, maar nu zeg je iets anders, hoe kan dat?” Je mag ook altijd terugkomen op afspraken en wederom met directie in gesprek gaan. Laat je niet met een kluitje in het riet sturen.
  • En mijn eigen tip, vooral voor mezelf haha: ga eerst op je handen zitten en bijt op je tong ;). Laat eerst je collega’s het woord doen, zodat je ze erna kunt helpen door het bijvoorbeeld te beamen. Komt er niks, dan moet/mag jij natuurlijk wel aan de bak.
  • Bekijk ook de tips hoe je overzicht krijgt in je taken.

Gesprek met de directie

Voor de zomervakantie gaat de directie met je in gesprek over jouw werk het komend schooljaar. Dit is verplicht! Nogal zwart-wit gesteld: als jullie geen afspraken maken over de taken, kun je ook nergens op aangesproken worden. Natuurlijk wil je wel een fijne collega zijn, hard werken en je best doen. Maar je mag dus best nee zeggen tegen bepaalde taken.

Duurzame inzetbaarheid

Dit licht ik er even expliciet uit. Want hoe vaak hoor ik niet dat collega’s niet weten wat het is? En al helemaal niet hoe je het kunt inzetten. De directie moet hier voor de zomervakantie afspraken over maken met je, maar in de praktijk blijkt dat dat helaas niet vaak gebeurt. Elke leerkracht heeft 40 uur voor duurzame inzetbaarheid (deeltijders naar rato) per jaar. Je mag dit opsparen voor maximaal drie jaar voor een bepaald doel. Dit moet je dan wel met je directie schriftelijk hebben vastgelegd.

De uren zijn bijvoorbeeld voor peer review, studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit en niet plaats- en tijdgebonden werkzaamheden, of andere doelen in overleg. Dit zijn dus in principe uren waarin je vervangen wordt om iets anders te kunnen doen, zoals studeren. In de praktijk merkte ik dat ze ingezet werden voor bijvoorbeeld zelfstudie, na schooltijd dus. Maar je hebt ook al twee uur per week voor studie staat in de cao, dus die vlieger gaat niet op. Ik vond het in de praktijk heel moeilijk om goede afspraken te maken over de duurzame inzetbaarheid. Directie en collega’s doen maar wat hierin. Maar bedenk dus echt voor jezelf wat je ermee wilt!

Tips

  • Bereid je voor, stel doelen voor jezelf op voor komend schooljaar en bedenk wat jij wil. Jij bent aan zet ook, bepaal hoe je de uren die je hebt wilt inzetten. Bedenk ook alvast argumenten waarom je iets wilt.
  • Neem het initiatief: hoe meer jij weet wat je wil en hiervoor opkomt, hoe meer hier ook naar geluisterd wordt. Dan is er geen ruimte om taken aan je toe te delen ;).
  • Laat niet teveel op je bordje terecht komen. Als je gevraagd wordt voor bepaalde taken, mag je er altijd over nadenken. Je mag altijd terugkomen op het gesprek. Zeg dan ook: “ik zal erover nadenken, ik kom er …  op terug.”
  • Zit het gesprek je niet lekker? Vraag dan nog een gesprek aan en bereid je hier ook weer op voor. Weet wat je wilt zeggen en wat je wel en niet prettig vond.