Kidsweek in de Klas Compleet voor lezen en WO

Kidsweek in de Klas Compleet voor begrijpend lezen en WO

Door Kidsweek. Bespaar tijd met Kidsweek in de Klas Compleet. Dit is namelijk een geïntegreerde kerndoeldekkende methode voor begrijpend lezen, wereldoriëntatie en diverse taaldomeinen.

Wat is Kidsweek in de Klas Compleet?

Met Kidsweek in de Klas Compleet worden de twee kerndoeldekkende methodes van Kidsweek; Begrijpend Lezen en Wereld & Taal geïntegreerd. In de lessen lezen de leerlingen rijke en actuele teksten uit Kidsweek, doen ze (met hun eigen device) mee met een interactieve digibordles en krijgen ze expliciete instructie voor begrijpend lezen en wereldoriëntatie. De verwerkingsopdracht is gericht op de taaldomeinen lezen, schrijven en/of mondelinge taalvaardigheid.

Wat vinden leerkrachten?

Leerkrachten die al vakoverstijgend lesgeven zijn enthousiast. Door de actualiteit in de lessen te betrekken, leren de leerlingen bijvoorbeeld hoe een aardbeving ontstaat op het moment dat zij daar net over hebben gelezen. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen extra betrokken zijn bij het onderwerp en nieuwsgierig zijn naar meer (achtergrond)informatie. Geïntegreerd lesgeven kan zorgen voor een minder overvol lesrooster. Maar we horen ook dat het vaak leidt tot betekenisvolle lessen. Leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast en betrokken.

Voor wie?

Kidsweek in de Klas Compleet is beschikbaar voor alle scholen in Nederland voor groep 4 t/m 8. Je kunt hier nu alvast gratis een proefles bekijken, of de methode zes weken in de klas uitproberen (vanaf € 89,-).

Kidsweek in de Klas Compleet bestaat uit:

  • Startles
  • Verdiepende les
  • Afsluitende quiz
  • Aanvullende teksten en filmpjes
  • Toegang tot ons archief met teksten en lessen, geordend per thema
  • Toegang tot lessen begrijpend luisteren (groep 1 t/m 3)

Bekijk Kidsweek in de Klas Compleet

Over Kidsweek in de Klas

Kidsweek is een wekelijkse krant voor kinderen van 7-12 jaar. Kidsweek in de Klas biedt handvatten door bij de krant lesmethodes te ontwikkelen voor het primair onderwijs;  Begrijpend Lezen, Wereld & Taal en Compleet. Kidsweek wordt gemaakt door een journalistiek onafhankelijke redactie die weet hoe ze soms ingewikkelde onderwerpen op een kindvriendelijke manier kan uitleggen, zonder dat het kinderachtig wordt. Op basis van de rijke teksten die door de redactie gemaakt worden, maakt de onderwijsredactie elke week actueel lesmateriaal.

Dit is een #jufmaikead.