Kidsweek in de klas: volledige methode begrijpend lezen

Kidsweek in de klas: volledige methode begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een hot topic in het onderwijs. De makers van Kidsweek in de Klas hebben hiernaar geluisterd. Ze schreven een volwaardige, kerndoeldekkende methode begrijpend lezen.  Ik vertel je er graag meer over. 

Wat is Kidsweek?

Kidsweek is een papieren krant, speciaal voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Elke week staat de krant vol met wereld- en Nederlands nieuws, foto’s, moppen, dierennieuws en grappige weetjes. Verder staan er ook boeken- en filmrecensies in, shownieuws en sport. Er staan veel afbeeldingen en verschillende lettertypes in, waardoor het echt aansluit bij kinderen.

Kidsweek in de klas

Begrijpend lezen is een hot topic in het basisonderwijs. Er is veel om te doen: moet je nog wel strategieën aanleren? Moeten we kinderen misschien vaker de tekst laten lezen, zodat er dieper tekstbegrip komt (close-reading)? En moet er meer aandacht zijn voor de inhoud van de tekst? Kidsweek in de klas heeft hier een visie op gemaakt. Hun doel is dat je als leerkracht goede, effectieve lessen begrijpend lezen kan geven.

Kidsweek is dus een volwaardige, kerndoeldekkende methode begrijpend lezen. Sinds dit schooljaar wordt begrijpend lezen in samenhang aangeboden met woordenschat en kennis van de wereld.

Vanaf groep 4, maar ook eerder

Begrijpend lezen met behulp van Kidsweek in de klas start in groep 4. Maar daarvoor wordt al gewerkt aan begrijpend luisteren door teksten voor te lezen, erover te praten met de kinderen, verbanden te leren leggen met de achtergrondkennis en laten nadenken over de inhoud van de tekst. Hiervoor wordt elke maand een begrijpend luisteren les ontwikkeld en klaargezet in de digitale omgeving.

Wetenschappelijke onderbouwing

Kidsweek in de klas biedt de lessen aan in samenhang met woordenschat en kennis van de wereld. Uit onderzoek blijkt dat begrijpend lezen een sterke samenhang vertoont met deze vakgebieden. Leerlingen leren namelijk niet teksten te begrijpen door alleen de strategieën aan te leren. Dit zijn hulpmiddelen om de tekst te begrijpen, geen doelen op zich. De onderzoeken van bijvoorbeeld Marzano, Fisher en Frey en Van den Nulft & Verhallen zijn hiervoor gebruikt.

Ze kiezen ervoor om te werken met de zes belangrijkste leesstrategieën (uit onderzoek): voorspellen, vragen stellen, visualiseren, verbinden, samenvatten en afleiden.

Vanuit de close reading gedachte wordt de tekst binnen Kidsweek in de klas twee keer gelezen, zodat ze de moeilijkere teksten ook leren te begrijpen.

Kidsweek in de klas richt zich op het EDI-model, omdat uit onderzoek blijkt dat deze instructievorm het meest effectief is. Zo worden er bijvoorbeeld CVB-vragen gesteld om het begrip te controleren.

De lessen

Kidsweek in de klas

Elke les bestaat uit

 • Activeren voorkennis
 • Lesdoel
 • Lesinstructie
 • Pre-teaching voor risicoleerlingen
 • Digibordles met elke week een ander soort tekst
 • Verwerkingsopdracht

Digitale leeromgeving

Kidsweek in de klas maakt gebruik van LessonUp. Daar vind je lesinstructies, digibordlessen, digitale verwerkingsopdrachten, antwoordbladen, strategietoetsen, remediering, pre-teaching, begrijpend luisteren en extra materialen, zoals een kerstboekje.

Er zijn twee verschillende lessen: digibordlessen en verwerkingslessen. Het is mogelijk om de kinderen interactief met de lesinstructie via het digibord mee te laten doen via laptop, tablet of telefoon.

De kinderen kunnen de verwerking op papier doen of digitaal. Bij de digibordlessen kun je ook schrijven in de digitale omgeving. Je hebt dus niet een extra tool voor het schrijven nodig.

Kidsweek in de klas

Onderbouw

Natuurlijk heb ik ook even de lessen begrijpend luisteren voor de onderbouw bekeken. Er wordt gebruik gemaakt van De Voorleeshoek: boeken die worden voorgelezen op film. In de les wordt het boek telkens gestopt om er vragen over te kunnen stellen. In de handleiding lees je welke vragen en waar de kinderen op moeten letten. Het heeft dus weinig voorbereiding nodig. Het begrip wordt ook constant gecheckt in de les.

De levering van de kranten en lesboekjes

Elke donderdag of vrijdag worden de kranten en lesboekjes door POSTNL op school bezorgd. Je hoeft dus zelf niet meer te printen en te kopiëren. Ook ontvang je elke donderdag een digitale nieuwsbrief met de link naar het actuele lesmateriaal.

Werkmap Kidsweek in de klas

In de werkmap voor in de klas vind je

 • De handleiding
 • Jaarplanning (met toetsingsmomenten en vakanties)
 • Remediering
 • Strategietoetsen
 • Extra opdrachtkaarten
 • Hulpkaarten
 • Strategieposters

Kidsweek in de klas

Hier kun je dus makkelijk werkbladen uit kopiëren voor je klas. Ik vind vooral hulpkaarten voor in de klas heel mooi. Een fijne schematische weergave van de strategieën die je kunt gebruiken voor en tijdens het lezen van de tekst. Handig om het op te hangen in de klas en er naar te verwijzen.

Wat vind ik?

Kidsweek in de klas ziet eruit als een gedegen methode, waarbij wordt uitgegaan van de laatste inzichten op het gebied van begrijpend lezen. Ik vind het ook fijn dat er een doorgaande leerlijn is van groep 1 tot en met groep 8, want begrijpend lezen begint echt met begrijpend luisteren. Je hoeft dit ook niet elke week te doen, maar je kunt zo een aantal keer per jaar oefenen met begrijpend luisteren. De tips die je in die lessen krijgt kun je ook gebruiken als je zelf een boek voorleest. Ik vind het zeker wel waard om een proefabonnement of gratis informatiepakket te bestellen en het eens uit te proberen in je school.

Kosten

Het hele pakket, dus met de krant en de digitale leeromgeving, is vanaf €395,- per schooljaar.

Gratis informatiepakket of proefabonnement

Ben je enthousiast geworden naar Kidsweek in de klas? Je kunt een gratis informatiepakket aanvragen met een krant, een lesboekje, een brochure en een handleiding over de methode.

Een proefabonnement kan ook. Voor €60,- ontvang je 6 weken lang 15 kranten met lesboekjes & gratis toegang tot de digitale omgeving.

Dit is een #jufmaikeadd