Kidsweek in de klas Wereld & Taal

Kidsweek in de klas Wereld & Taal

Er is een nieuwe lesmethode op de markt: Kidsweek in de klas – Wereld & Taal. Vakoverstijgend lesgeven terwijl je werkt aan de doelen voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek en taaldoelen. Je kunt het nu een maand gratis proberen, waarbij je kans maakt op een klassenuitje naar Naturalis. Manon testte de methode en is enthousiast! 

Kidsweek in de klas Wereld & Taal

Kidsweek de krant

Kidsweek is bekend van de krant die elke week het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland brengt, speciaal voor kinderen. Het nieuws wordt afgewisseld met dierennieuws, foto’s, moppen en weetjes. De artikelen verschillen in moeilijkheidsgraad en lengte, zodat het voor verschillende kinderen aantrekkelijk is. De krant is voor kinderen uit groep 4 tot en met 8.

Wereld & Taal

Kidsweek in de klas – Wereld & Taal maakt gebruik van die krant om lesmateriaal aan te kunnen bieden. De kerndoelen van wereldoriëntatie en taal zijn hierin geïntegreerd. Het sluit dus aan bij de wens om meer vakoverstijgend te kunnen leren in de klas. Het lesmateriaal wordt op twee niveaus ontwikkeld: voor groep 5/6 en voor groep 7/8.

Kidsweek in de klas Wereld & Taal

Waarom geïntegreerd lesgeven?

Vanuit verschillende leerkrachten komt de vraag naar een geïntegreerd aanbod in de klas. De lesdagen zijn vaak overvol door de druk op de verschillende vakken. En leerkrachten hebben weinig tijd om hun lessen voor te bereiden. Veel scholen experimenteren met vakoverstijgend lesgeven. En ook curriculum.nu buigt zich over de vraag: wat moeten kinderen kennen en kunnen? Deze plannen zijn een voorstel voor herziening van de kerndoelen en eindtermen voor het basisonderwijs, waarbij vakoverstijgend lesgeven, of in ieder geval meer verbinding tussen de vakken, als kans gezien wordt. Kidsweek in de klas – Wereld & Taal probeert hierop in te spelen met rijke teksten binnen geïntegreerde lessen wereldoriëntatie en taal.

Doel Kidsweek in de klas – Wereld & Taal

Het doel van de methode is om binnen twee jaar alle kerndoelen voor wereldoriëntatie aan te bieden. Hier vallen dus de kerndoelen van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek onder. Dit is een mooie uitdaging voor de methodemakers, want de lessen worden geschreven bij de actualiteit in de wereld door de Kidsweek krant te gebruiken.

Taal

Wereldoriëntatie leidt tot taal door vragen te stellen en zaken uit te zoeken. De verschillende taaldomeinen komen aan bod: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Bijvoorbeeld:

  • Eigen leervraag zo duidelijk mogelijk in één zin omschrijven
  • Aantekeningen maken tijdens het lezen van een verdiepende achtergrondtekst
  • Bedenken welke gevoelens een ramp oproept bij de bevolking
  • Betekenis van moeilijke woorden leren kennen
  • In een tekst oorzaak en gevolg opzoeken en deze signaalwoorden zelf gebruiken bij een zelf geschreven tekst

De teksten zijn literair en/of zakelijk en geschreven door onafhankelijke journalisten. Hier is ook het woordenschatonderwijs aan gekoppeld, doordat er meerdere moeilijke woorden per artikel worden geselecteerd. Je kunt de teksten voor begrijpend lezen gebruiken door het GRIMM-model of close reading in te zetten. Je kunt ook gebruik maken van Kidsweek in de klas Begrijpend lezen. 

Het lesmateriaal van Kidsweek in de klas – Wereld & Taal

Bij een abonnement op de methode ontvang je:

  • Wekelijks een actuele les op twee niveaus (groep 5/6 en groep 7/8). Wereldoriëntatie en taal is geïntegreerd aangeboden.
  • Twee opdrachten per week voor de weektaak.
  • Toegang tot het archief.

Gratis proberen

Je kunt de methode nu gratis een maand proberen. Het abonnement stopt automatisch. Je maakt kans op 30 kaartjes voor je klas voor Naturalis. 

Kosten

Een jaarabonnement is €299,- per school.

Kidsweek in de klas Wereld & Taal

Manon testte de lesmethode

Waarom wil ik geïntegreerd lesgeven?

Ik denk dat net als bij ons, op vele scholen het rooster erg vol zit. We willen bij alle vakgebieden stilstaan maar behandelen ze vaak nog als losse onderdelen. En dat terwijl er in veel vakken enorm veel overlap zit. Hoe mooi zou het zijn om de lesdoelen van verschillende vakken samen te kunnen pakken? Kinderen te laten zien dat je strategieën niet alleen bij een bepaald vak kan inzetten, maar ook kan gebruiken bij andere vakken. Als we bij taal of begrijpend lezen leren samenvatten, waarom passen we dat dan niet meteen toe bij het leren van een toets bij wereldoriëntatie? Ook hoor ik wel eens dat leerkrachten weinig tijd hebben om hun lessen goed voor te bereiden. Sommige scholen kiezen er daarom voor om thematisch te gaan werken of geïntegreerd onderwijs aan te bieden. Maar ook daar kost de voorbereiding veel tijd. Kidsweek in de klas biedt ons kant en klare lessen (die je ook nog kan aanpassen) om in ieder geval taal en wereldoriëntatie, een stukje begrijpend lezen en luisteren geïntegreerd aan te pakken. Hoe fijn is dat?

De digitale leeromgeving

Als je met Kidsweek in de klas aan de slag wil moet je je aanmelden voor de digitale leeromgeving van LessonUp. Met LessonUp kun je zelf interactieve lessen ontwerpen. Je kunt er quizzen voorbereiden die je met je klas kan spelen. Je kan een woordweb maken, en kinderen kunnen meedoen op hun eigen device. In LessonUp kun je maatwerk lessen aanbieden en geven in je klas. Ook kun je putten uit lessen van collega docenten. Dus wat je zelf maakt kun je ook delen met je collega’s. Via een zoekfunctie heb je toegang tot een grote hoeveelheid aan lessen. Lessen voor basisscholen maar ook voor het Voortgezet onderwijs. Naast de lessen vind je ook afbeeldingen, video’s en opdrachten die jou inspiratie geven om jouw lessen nog spannender en interessanter te maken.

In LessonUp heb je de mogelijkheid om bepaalde kanalen te volgen. Bijvoorbeeld die van Kidsweek in de klas, maar ook van het Van Gogh museum of van Digitale vaardigheden. Voor deze review gebruikte ik dus het kanaal van Kidsweek in de klas.

Wereld en taal

Binnen het kanaal van Kidsweek in de klas vind je lessen voor begrijpend lezen en luisteren en extra lesmateriaal. En sinds dit schooljaar dus ook lessen voor Wereld en taal (geïntegreerd). Deze lesplannen zijn onderverdeeld in twee niveaus, namelijk groep 5/6 en groep 7/8. Binnen deze niveaus vind je actuele lesmateriaal maar je hebt ook toegang tot het archief. In het archief zijn er bijvoorbeeld lesplannen rondom het onderwerp Plastic soep, albinisme, asielzoekers en de opkomst van de televisie. Bij het actuele lesmateriaal staat momenteel iets over Prinsjesdag en over orkanen (zijn nu ook zonder aan te melden te bekijken). Maar dit verandert natuurlijk elke keer. Een lesplan bestaat uit een vier of vijftal uitgewerkte lessen, elk met een lesinstructie voor de leerkracht. Ook vind je in het lesplan de tekst uit de krant, de benodigde werkbladen, een opdracht om in de weektaak te zetten en alle andere extra’s die je nodig hebt bij je les. Ik koos ervoor om in mijn klas de lessen rondom orkanen uit te proberen.

Het archief wordt de komende jaren nog veel verder uitgebreid. De bedoeling is dat alle onderwerpen die volgens de kerndoelen aan bod horen te komen in het vak Wereldoriëntatie hierin terecht komen. Zodat je op elk moment dat je wil met een bepaald onderwerp aan de slag kan.

Kidsweek in MIJN klas

Omdat LessonUp voor mij helemaal nieuw was moest ik in het begin wel even goed kijken hoe het allemaal in elkaar stak, want wow wat is daar veel te vinden! Gelukkig is het kanaal van Kidsweek in de klas heel overzichtelijk en kwam ik snel bij de lesplannen. Het onderwerp orkanen sprak me meteen aan omdat we het toevallig met de kinderen in de klas vorige week nog over orkanen gehad hadden. Het voorbereiden van de les was erg prettig.

Lesinstructie

De lesinstructie is erg overzichtelijk op 1 pagina. Het doel is meteen duidelijk en in korte stappen word ik meegenomen in de les. De lessen van Kidsweek in de klas geef je volgens het EDI-model. (Expliciete Directe Instructie). Expliciete Directe Instructie bevat meerdere dingen die echt effect hebben: directie instructie, doelen stellen, uitleg in stappen, feedback geven en het aanreiken van metacognitieve strategieën. Dit vind je dan ook allemaal terug in de lesinstructie. Ook is uit het overzicht meteen duidelijk welke materialen ik nodig heb dus ik zorg dat ik het Placemat werkblad voor ieder groepje bij de hand heb. Ook heb ik gezorgd dat ik voor alle kinderen de tekst op papier heb. Dit is niet per se nodig, maar ik vond het voor de eerste les wel prettig.

Voorkennis

Aan het begin van de les merk ik dat de kinderen meteen betrokken zijn. Misschien omdat we iets nieuws gaan doen, maar misschien ook omdat het onderwerp de kinderen meteen aanspreekt. We begonnen met het ophalen van de voorkennis. Wat weten we al in ons groepje over dit onderwerp? We gebruiken hiervoor het werkblad met de Placemat methode. (toevallig zijn we ook bezig met coöperatieve werkvormen dus dat kwam goed uit!) Heel handig; de timer voor deze opdracht is toegevoegd aan deze les! Daarna moeten de kinderen een eigen leervraag bedenken. Wat wil ik graag weten over dit onderwerp? De kinderen komen met de mooiste vragen! Voor andere kinderen is dit lastig. Het vraagt hen na te denken over de tekst die nog gaat komen. Wanneer we een aantal mooie vragen hebben gehoord gaan we verder.

Na het bespreken van de lesdoelen lezen we samen een tekst op het bord. Deze tekst gaat over Razende Dorian. We bespreken de moeilijke woorden die ook in de digitale les zijn opgenomen. Dit woordenschat stukje verklaart al veel van de tekst. De woorden worden goed uitgelegd ook aan de hand van een voorbeeld.

quizvragen Kidsweek

Quizvragen

Daarna bespreken we het artikel na aan de hand van quizvragen. Deze quizvragen maken de kinderen op hun eigen tablet. Ze loggen in op de site met een pincode die te zien is in de digitale les. Ook is er eventueel een app van LessonUp die je kan installeren. Door in te loggen met de pincode connecten de kinderen met mijn les. De kinderen uit mijn klas herkennen dit van onze Pro connect lessen via Prowise. Dit interactieve stukje vinden de kinderen erg leuk en ze zijn allemaal enorm betrokken. We zien meteen de goede antwoorden en de kinderen kunnen zien of ze het goed hebben gedaan.

Na de quiz bekijken we het filmpje. De kinderen zijn best wel onder de indruk nu ze kunnen zien wat een orkaan te weeg brengt. Op de wereldkaart bekijken we nog waar de plaatsen liggen uit het artikel en dan gaan we reflecteren op onze lesdoelen. Omdat ik ervoor gekozen had meteen les 2 er achter aan te doen, (wat prima kan qua tijdsplanning) , gaan we meteen verder. In de tweede les kijken we nog even kort terug naar de eerste les, en bespreken de nieuwe lesdoelen. Ook starten we meteen weer met een stukje woordenschat. We ontdekken dat er best een aantal woorden genoemd worden die we niet kennen dus dat is erg fijn.

Tekst lezen

Samen lezen we daarna de tekst die hoort bij deze les. Hij is te zien op het digibord maar ik heb hem voor deze keer voor ieder kind uitgeprint. Dat vinden de meeste kinderen wel prettig. Ook de tekst wordt nabesproken aan de hand van een interactieve quiz. Daarna volgt er weer een filmpje. Dan is het tijd voor de verwerkingsopdracht. De kinderen leren hoe ze een informatiefolder moeten maken en gaan over het onderwerp Orkanen zelf een folder ontwerpen. In de digitale les vinden we een checklist zodat kinderen weten waar ze op moeten letten bij het maken van de folder. Helaas hebben we niet zoveel tijd meer en dus schuiven we deze opdracht door naar een volgende keer.

In de lesinstructie wordt wel een leuke optie gegeven om de les af te sluiten. Ze laten dan alle kinderen hun folder neerleggen om te presenteren aan een ander. De kinderen lopen dan rond op muziek en wanneer de muziek stopt, stoppen de kinderen bij een folder om deze te bekijken. Bij een aantal andere lessen die ik heb bekeken vind je weer andere vormen om de les af te sluiten en te reflecteren. Ik vind het super om te zien dat een methode er over na denkt en voor afwisseling in werkvormen zorgt. Ook dat zorgt er vaak voor dat kinderen het leuk blijven vinden en daardoor dus meer betrokken zijn.

Kidsweek

Wat vind ik er van?

Ik ben enorm enthousiast over deze lessenreeksen. Ik denk dat dit erg waardenvol kan zijn in de klas. Zeker omdat ik door de jaren heen heb ervaren dat actualiteit voor betrokkenheid zorgt. Je sluit aan bij de belevingswereld en maakt opdrachten functioneel en zinvol. Kinderen zijn op die manier veel meer gemotiveerd. De manier waarop Kidsweek in de klas dit aanbiedt is doordacht en compleet. Je hoeft er zelf niets meer bij te bedenken. Het kan wel, maar het is absoluut niet nodig. Dus als je bezig wil zijn rond om taal, wereldoriëntatie, begrijpend lezen en luisteren en actualiteit dan is dit zeker een aanrader!

Je kunt de methode nu gratis een maand proberenHet abonnement stopt automatisch.

Dit is een #jufmaikead