bijenbrigade

Kom bij de Bijenbrigade!

Door Suzanne. Er zijn in Nederland steeds minder bijen en dat is geen goed nieuws voor de natuur. Als juf leer ik de kinderen uit mijn klas om respect voor de natuur te hebben. 
Natuurlijk hebben wij ons aangemeld voor de Bijenbrigade. Jullie ook? 

Oerrr

Al vanaf het moment dat onze oudste zoon kan lopen, is hij lid van Oerrr. Niet alleen als juf, maar ook als moeder probeer ik mijn kinderen het belang van de natuur bij te brengen.
Oerrr is de jeugdafdeling van de stichting Natuurmonumenten.

We steunen Natuurmonumenten met een klein bedrag per jaar en in ruil daarvoor ontvangen we ieder seizoen leuke kaarten voor avonturen in de natuur, krijg je korting op verschillende activiteiten en een uitnodiging voor de ING Wilde Buiten Dag.

Lees ook: ALLE KINDEREN NAAR BUITEN

Insecten

Dat het met de insectenpopulatie van Nederland niet goed gaat, is inmiddels bij iedereen bekend. De vraag is nu wat we daaraan gaan doen.

Op de website van Natuurmonumenten kun je gratis een insectengids aanvragen. Daarin wordt ingegaan op de oorzaken van deze afname van insecten en kun je tips vinden om de insecten te helpen.

Lees ook: REVIEW ‘OP STAP MET DE BOSJUF’. NATUUR EDUCATIE VOOR PEUTERS EN KLEUTERS

De Bijenbrigade

Vanuit Oerrr kregen we onlangs een brief in de bus met daarin de vraag of we ons aan willen sluiten bij de Bijenbrigade.
Bijen zijn heel belangrijk voor het verspreiden van stuifmeel, dus wanneer de bijenpopulatie kleiner wordt, heeft dat direct gevolgen voor de natuur in Nederland.

De Bijenbrigade zorgt ervoor dat de bijen meer ruimte krijgen door het maken van bijenhotels. Daarnaast zorgt ze voor meer voedsel voor de bijen door het planten van bloemen.

Aan de slag

Op de website van Oerrr vind je een compleet lespakket, inclusief brieven aan ouders, om direct in de klas te gebruiken. Het lespakket is te gebruiken vanaf groep 5.

Voor de kleutergroep waarin ik nu sta, is het lespakket nog wat moeilijk. De praatplaten zijn wel erg mooi om samen te bekijken.
En mijn kleuters begrijpen inmiddels ook dat het belangrijk is dat er meer bijen komen.
We bekijken en bespreken de praatplaten en bouwen een bijenhotel.

Kinderen kunnen thuis ook zelf aan de slag. Op de website kunnen zij hun eigen actiepakket aanvragen en zo de bijen helpen.

Meer informatie? Kijk op www.oerrr.nl/helpdebij

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock

BewarenBewaren

BewarenBewaren