Kwink voor sociaal-emotioneel leren

Kwink voor sociaal-emotioneel leren

Van de Kwink-redactie. Wil je een gezellige, sterke groep? Een groep die voor elkaar opkomt? Waarin verstorend gedrag, waaronder pesten, niet of nauwelijks meer voorkomt? Dan is Kwink voor sociaal-emotioneel leren (SEL, bekend uit de boeken van Kees van Overveld) iets voor jou. Ruim 1200 scholen werken wekelijks enthousiast met deze online-methode voor alle groepen. Je kunt een proefabonnement afsluiten.

Kwink voor sociaal-emotioneel leren

Wat is Kwink?

Kwink biedt 20 kant-en-klare lessen voor onder-, midden- en bovenbouw gericht op competenties en groepsfases. Jaarlijks nieuw, dus altijd actueel en verrassend. Kwink versterkt het zelfvertrouwen en leert kinderen –vijf effectief bewezen competenties aan: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken. Deze levensvaardigheden komen ritmisch terug in het curriculum waarbij de fases van groepsvorming nauwgezet gevolgd worden.

De lessen

De basis van elke les is voor elke bouw een aantrekkelijke animatie die kinderen direct nieuwsgierig maakt voor de inhoud. Kwink stimuleert positieve gedragsverwachtingen. Dit gewenste gedrag wordt elke les zichtbaar gemaakt met posters met de zogenaamde Kwink van de Week. Kern van Kwink is de transitie, zodat het geleerde ook direct in de praktijk wordt toegepast.

Burgerschap en mediawijsheid

Kwink heeft een aparte, gratis leerlijn voor burgerschap (kwinkvoorburgerschap.nl) en stimuleert positief omgaan met diversiteit en sociale media (mediawijsheid).

Extra materiaal

Kwink besteedt met gratis katernen (aanvullende lesactiviteiten) aandacht aan de Gouden Weken, de Week Tegen Pesten, de Week van de Mediawijsheid en de Week van de Lentekriebels. Bovendien biedt Kwink een gedifferentieerde gedragsaanpak voor de hele school met het effectieve ‘Circus IK’, ook een versterking van het pedagogisch vakmanschap.

Samenwerking

Kwink is ontwikkeld in samenwerking met gedragsdeskundige dr. Kees van Overveld, de SEL-specialist in Nederland en is door de onafhankelijke Erkenningscommissie interventies van het NJI heeft erkend als ‘goed onderbouwd’.

Meer weten? Ga naar kwinkopschool.nl.

Dit is een #jufmaikead