Leren lezen, zo help je je kind

Leren lezen in groep 3, zo help je je kind

Leren lezen in groep 3. Hij of zij leert het op school, maar thuis kun je ook goed helpen. Hoe help je je kind met oefenen? Wat moet je oefenen en welke boekjes moet je kiezen? 

Leren lezen in groep 3

Natuurlijk is leren lezen belangrijk. We leven in een talige wereld, denk alleen maar aan de brieven van de belastingdienst die je wel moet kunnen lezen.

Leren lezen begint bij voorlezen. Wie op jonge leeftijd voorgelezen wordt, krijgt al vroeg leesplezier mee. En daar doet Nederland het niet zo goed op, is in onderzoek te lezen.

Leesplezier krijg je door veel te lezen en veel voorgelezen te worden.

Waarom is lezen belangrijk

Lezen is niet alleen goed om zaken te kunnen ontcijferen, het doet veel meer met je brein.

  • Plezier in lezen zorgt voor een verbeterde hersenfunctie. Je maakt een mentaal beeld van wat je hebt gelezen. En die zijn weer ondersteunend voor het denken, ook als het boek dicht is.
  • Het draagt bij aan een algemene vorming. Kennis en inzicht, ook buiten de school.
  • Het bevordert de creativiteit. Het kunnen maken van plannen en het overzien daarvan.
  • Het is ook goed voor de sociale ontwikkeling. Je komt meer te weten over de gevoelens en gedachten van anderen en dat is weer belangrijk voor de ontwikkeling van empathie.

Helpen met leren lezen in groep 3

Je weet dat het belangrijk is dat je kind ook thuis oefent met leren lezen, maar hoe doe je dat dan?

Tips

1. Houd het kort

Wat een rare tip! Moet je maar kort lezen? Toch werkt het beter om elke dag 15 minuten te lezen, dan twee keer per week een uur. De aandachtsspanne is (zeker bij jonge kinderen) nog vrij kort. En met elke dag oefenen blijft het leesproces goed op gang.

2. Lees op een vast moment

Het is voor het kind duidelijk en fijn als er elke dag op een vast moment gelezen wordt. Bijvoorbeeld direct na het avondeten of voor het slapen gaan. Door de routine slijt het erin en wordt het heel normaal om elke dag even te lezen.

3. Vermijd frustratie

Als lezen moeilijk is, kan het een hele opgave zijn om ermee te beginnen. Push daarom niet teveel. Je kunt ook beginnen met 5 minuten per dag lezen.

4. Lees samen

Je kind zal het fijn vinden als je samenleest. Het bekende voor-koor-door lezen is zelfs heel belangrijk voor het leren verklanken van woorden. Jij leest de tekst eerst voor, daarna lezen jullie het samen en vervolgens leest het kind de tekst nog eens.

Er zijn ook leuke samenleesboeken waarbij op de ene bladzijde een moeilijke tekst staat, voor jou, en op de andere bladzijde een makkelijker te lezen tekst is voor je kind. Soms staan de moeilijke en makkelijke zinnen ook door elkaar.

Je kunt ook gebruik maken van de verhaaltjes die ik schreef voor beginnende lezers.

5. Help als het niet lukt

Komt je kind niet uit een woord? Help het dan op weg door het woord juist voor te lezen. Prijs het als het heeft geoefend met lezen, ook als nog niet alle woorden goed gaan. Verbeter de verkeerd uitgesproken woorden wel, maar zonder er een oordeel aan te hangen.

6. Ga naar de bieb en kies een boek

Ga samen naar de bibliotheek en laat je kind boeken uitzoeken die hij of zij wilt lezen. Leesbevordering begint bij het zelf mogen kiezen van een boek. En dit kunnen ook best strips zijn.

Zoemend lezen in groep 3 of hakken en plakken

Het blijkt dat kinderen vaak lang blijven hangen bij het hakken en plakken. Het verbinden van de klanken tot een woord is dan lastig. Bijvoorbeeld hakkend b-oo-m zeggen en dan het woord boom uitspreken.

Zoemend lezen is het langer aanhouden van de klanken tot je het woord vormt. Dus bbbbooooommmm, boom. Naar verwachting maakt dit het leren lezen makkelijker. Je kunt je kind helpen door de woorden hardop zoemend mee te lezen. Spreek de klanken dan ook uit zoals ze er staan en niet zoals de letters van het alfabet.

Welke boekjes moet je kiezen?

Ik schreef het al in de tips: ga naar de bibliotheek. Daar staan de boeken precies op volgorde van het leesniveau van het kind. Avi start is het niveau van de start van groep 3. Avi M3 is voor midden groep 3 en Avi E3 voor (logischerwijs) het einde van groep 3. Bij de bibliotheek kun je ook altijd geholpen worden om de juiste boekjes te vinden. Ook schreef ik tips voor boeken per leeftijdscategorie

Lees zelf ook veel

Goed voorbeeld doet volgen, dus lees zelf ook veel. Maak er een familiemoment van en lees allemaal tegelijkertijd. Gezellig én nuttig.

Veel leesplezier!

Afbeelding: Mother Helping Daughter With Homework In Kitchen Door Monkey Business Images

Leren lezen, zo help je je kind