Lesson Study

Lesson Study, wat is het eigenlijk?

(door Judith) In onderwijsland wordt er de laatste tijd steeds meer gesproken over Lesson Study. Zelf kende ik dit fenomeen nog niet en ging daarom op onderzoek uit. Ik deel hier wat het is en hoe je het in je school kunt aanpakken. 

Lesson Study, wat is het eigenlijk?

Definitie

Lesson Study is één van de meest snel groeiende professionaliseringsstrategieën. Deze strategie is toepasbaar in professionele leergemeenschappen. Bij deze manier van professionaliseren is er een groep leerkrachten die op een systematische manier de eigen lespraktijk bestudeert.

Kenmerken

Lesson Study is een manier van werken waarbij je, samen met collega’s vat krijgt op het onderwijs in de eigen school en waarbij je samen probeert het onderwijs op een hoger plan te brengen. Bij Lesson Study ligt de focus op het leren van de leerlingen. Een groep leerkrachten ontwikkelt gezamenlijk een onderzoeksles. Eén van deze leerkrachten geeft de les, de andere leerkrachten observeren. Daarna wordt deze les nabesproken. Bij iedere les zijn er drie voorbeeldleerlingen, deze worden in het achterhoofd gehouden bij de voorbereiding van de les. De focus bij de voorbereiding ligt echter op de ontwikkeling van een krachtige leeromgeving voor alle leerlingen.

Oorsprong

Lesson Study komt oorspronkelijk uit Japan. Hier werd het voornamelijk toegepast binnen het wiskundeonderwijs. Kleine samenwerkende teams ontwerpen daar op basis van een gemeenschappelijk doel in detail lessen voor, geven deze lessen, bespreken deze lessen, passen deze lessen aan en geven ze daarna opnieuw. In Amerika hebben ze het verder ontwikkeld. Hierbij hebben de leerlingen een belangrijkere rol gekregen.  De Lesson Study cyclus bestaat uit twee of drie rondes van voorbereiden, uitvoeren en observeren, nabespreken, les herzien en opnieuw uitvoeren.

Fasen

Een Lesson Study cyclus bevat de volgende fasen:

  1. Kiezen van een onderzoeksthema
  2. Oriënteren op het onderzoeksthema en het doel bepalen
  3. Ontwerpen van de onderzoeksles
  4. Onderzoeksles geven of observeren
  5. De onderzoeksles nabespreken, focus op het leren van de leerling
  6. Het herzien van de onderzoeksles, deze opnieuw geven en nabespreken
  7. Reflecteer op de Lesson Study ervaring

Bekijk ook de site over Lesson Study.

Beginnen

Om een Lesson Study te beginnen heb je gemotiveerde collega’s nodig, een plan en een schoolleiding die het ondersteunt. In het team is hierbij een sfeer van onderling vertrouwen en respect belangrijk. Het kan verstandig zijn om een cyclus de eerste keren te starten onder begeleiding van iemand die al vaker een Lesson Study heeft gedaan. Deze persoon kan het proces bewaken en contact houden met alle betrokkenen. Ook is het belangrijk om het goed te documenteren. Op die manier kan alle kennis ook gedeeld worden met partijen buiten het team.

Heb jij al ervaring met Lesson Study? Deel deze vooral hieronder!

Bron: Vries, S de ; Verhoef, N. & Goei, S.L. (2016) Lesson Study: een praktische gids voor het onderwijs. Garant uitgeverij

Koop het boek hier

Afbeelding van Monkey Business Images/Shutterstock

Lesson study, wat is het eigenlijk?