Lestips bij de doelen Sinterklaas

Sinterklaas is weer bijna in het land. Een prachtig thema om fijn met de kleuters aan de slag te gaan. Hier vind je allerlei ideeën om met het thema Sinterklaas aan de doelen te werken. 

Bekijk ook het hele overzicht van de site: Thema Sinterklaas

Lestips bij de doelen Sinterklaas

Taal

 • Leg allerlei voorwerpen in de kring die met het Sinterklaasfeest te maken hebben. Neem bijvoorbeeld pepernoten, pieten, cadeautjes, inpakpapier, etc. Laat de kinderen allemaal een voorwerp pakken waar ze een zin over mogen zeggen.
 • Laat de kinderen een verhaaltje maken met de voorwerpen in de kring, schrijf dit verhaal op en lees het voor in de kring (bijvoorbeeld tijdens het fruit eten).
 • Herkennen de kinderen de voorwerpen? Laat ze vertellen waar ze de voorwerpen van kennen. Wat kunnen ze erover vertellen?
 • Maak een woordweb met de kinderen in het thema Sinterklaas.
 • Laat de kinderen allemaal spulletjes mee nemen om een echte Sinterklaastafel te maken. Maak hier een kijktafel mee.
  Zorg voor zoveel mogelijk verschillende materialen. Laat de kinderen die al kunnen lezen, woordjes hierbij schrijven. Je kunt aan het einde van het thema een kijkmiddag organiseren waar je de kijktafel een prominente rol in laat spelen.
 • Leg allerlei materialen van Sinterklaas in het poppenhuis en/of huishoek. Maak er bijvoorbeeld het Grote pietenhuis van.
  Sint en piet

Beginnende geletterdheid

Doel: Letterklanken herkennen

 • Laat de kinderen woorden die met Sinterklaas te maken hebben bedenken. Laat ze allerlei woorden bedenken met een bepaalde beginletter. Bijvoorbeeld de s van sinterklaas of de p van piet. Je kunt hier een woordspin met plaatjes van maken.
 • Bedenk samen met de kinderen allerlei woorden met bijv. de s van sinterklaas. Laat ze hier plaatjes over opzoeken, bijvoorbeeld in tijdschriften.
 • Als je een letter van de week hebt, kun je de kinderen deze letter laten leggen van pepernoten. Met sterke lijm kun je dit ook opplakken.
  Woord van pepernoten
 • Verzamel allerlei spullen die met Sinterklaas te maken hebben en leg deze op de thematafel. Maak samen met de kinderen groepjes van deze spullen met de beginletters. Leg deze beginletter er groot bij.

Doel: Positie van een letter in een woord oefenen. (de leerkracht ontleedt het woord) K-l-a-s. Wat is de laatste letter? De middelste letter? Auditieve discriminatie

 • Verander de eerste, de middelste, of de laatste letter van woorden die met Sinterklaas te maken hebben. Weten de kinderen welk woord je bedoelt? Maak bijvoorbeeld van het woord noot, het woord niet. Welk woord wordt bedoeld? En welke letter is veranderd?
 • Verzamel allerlei spullen die met Sinterklaas te maken hebben in de kring. Hak de woorden van de attributen met de klas. Oefen daarbij de positie van de verschillende letters.

Doel: Klankzuivere woorden ontleden, m-k-m –woorden, m-m-k-m of m-k-m-m. Hakken met de hand op de tafel van links naar rechts

 • Hak en plak allerlei woorden die met Sinterklaas te maken hebben. Je kunt hier een spelletje van maken. Hak en plak een bepaald woord, bijv. n-oo-t. Kunnen de kinderen raden welk woord je hebt gehakt? Laat de leerling het woord hakkend en plakkend herhalen.

Rekenen

Doel: Voorwerpen ordenen op basis van kenmerken: groot-klein, hoog-laag, meer-minder, dun-dik, smal-breed

 • Gebruik de Sinterklaas-voorwerpen. Maak allerlei groepjes met de kinderen in de kring. Grote en kleine voorwerpen, hoge en lage, meer en minder, dunne en dikke voorwerpen en smalle en brede.
 • Welke eigenschappen en overeenkomsten kunnen de kinderen nog meer bedenken met de voorwerpen? Laat ze het in die groepjes leggen.

Doel: Vooruit- en terugtellen vanaf verschillende startpunten t/m 20

 • Leg de voorwerpen van de kring op een rij. Tel deze met de kinderen vanaf verschillende startpunten.
 • Leg allerlei plaatjes van het thema Sinterklaas op een rij. Je kunt ook de woordkaarten gebruiken. Tel deze vanaf verschillende startpunten. Je kunt hier de getallen bij leggen, voor het getalbegrip.

Doel: Koppelen van hoeveelheid aan hoeveelheid (leeftijd aan vingers, rondjes aan knikkers etc) en de cijfers

 • Maak groepjes van verschillende aantallen van de Sinterklaasspullen. Laat de kinderen de juiste cijfers bij de aantallen leggen.
 • Geef de kinderen allemaal een aantal voorwerpen van het thema Sinterklaas in de handen. Laat ze iemand zoeken die 1 meer of 1 juist 1 minder heeft. Je kunt ze ook een cijfer vertellen of geven dat ze moeten zoeken.

Doel: herkennen van de vormen: driehoek, vierkant, cirkel

 • Sorteer de Sinterklaasspullen met de kinderen op de verschillende vormen. Bijvoorbeeld pepernoten, cadeautjes en de zak van piet.
 • Laat de kinderen verschillende vormen van pepernoten maken. Schiet hier een foto van en hang deze op in de klas. Of plak de pepernoten in die vorm op.

Hoeken

Bouwhoek
Laat de kinderen het Grote pietenhuis maken. In het boek Sinterklaas van Charlotte Dematons vind je mooie voorbeelden om na te bouwen.

Huishoek

 • Maak er een inpakhoek van. De kinderen helpen de pieten met het inpakken en leren hiermee meten.
 • Maak een schrijfhoek waar de kinderen hun verlanglijstjes maken.

Poppenhuis
Maak hier het Grote pietenhuis van.

Nog meer tips voor Sinterklaas?

Recensie en lestips De Spiekpietjes

Download materiaal bij ‘De Spiekpietjes’

Hoe houd je de Sinterklaastijd rustig en overzichtelijk?

De opbrengstgerichte Sinterklaas

Recensie en (les)tips bij het boek Sinterklaas van Charlotte Dematons

Sinterklaas werkbladen voor onderbouw (kleuters) van de basisschool

Sinterklaas werkbladen voor groep 3 van de basisschool

Lesideeën en uitwerking hoeken Sinterklaas in de kleuterklas en groep 3

Recensie en lestips Moffel en Piertje vieren sinterklaas en kerst

Pinterest

Follow Maike Douglas-Westland’s board Thema Sinterklaas on Pinterest.

Follow Maike Douglas-Westland’s board Sinterklaas werkbladen on Pinterest.

Lestips bij de doelen Sinterklaas kleuters