Letterster; oefenen bij lees- en spellingproblemen

Letterster; oefenen bij lees- en spellingproblemen

Letterster is een adaptief oefenprogramma voor spelling en lezen voor kinderen van groep 4 tot en met 8. Het is bedoeld voor kinderen met dyslexie, maar ook kinderen met een lees- en/of spellingachterstand die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg.

Wat is Letterster?

Letterster is een online oefenprogramma om thuis en op school te oefenen met spelling en lezen. Letterster is ontwikkeld voor kinderen uit groep 4 tot en met 8 die lees- en/of spellingachterstanden of dyslexie hebben. Met dit programma besteden ze extra aandacht aan lezen en spellen. De makers van het oefenprogramma hebben jarenlange ervaring in de begeleiding van dyslexie. Voor alle kinderen die moeite hebben met lezen en spellen weten we dat oefenen helpt. Je kunt er ook mee starten als het kind (nog) geen vergoede zorg van de gemeente ontvangt.

Onderzoek

Liesbeth Tilanus is orthopedagoog en buitenpromovendus. Zij doet onderzoek naar de effectiviteit van de behandelingen van Marant. Zo heeft ze ontdekt dat het werken met klanksymbolen echt werkt. Dit wordt nu gebruikt in Letterster. Letterster is gebaseerd op het programma Letterlicht dat in vergoede behandelingen wordt gebruikt.

Instructiefilmpjes en steunkaarten

Het programma werkt met duidelijke instructiefilmpjes en tekstballonnen. De kinderen weten zo snel hoe ze aan de slag kunnen. Kinderen die moeite hebben met lezen, vinden de filmpjes prettiger om te volgen.

Er zijn veel steunkaarten beschikbaar in het programma. Voor kinderen fijn om dit regelmatig visueel voorbij te zien komen. Door middel van versjes, visuele ondersteuning en duidelijke strategieën worden kinderen met de steunkaart geholpen om klanken, regels en spellingafspraken beter te onthouden en toe te passen. Ze hebben geen vaste naam, zodat het kind de naam die de school gebruikt eraan kan geven. Er is een onderscheid in Letterster tussen klankwoorden (blauw), regelwoorden (groen), net-als-woorden (oranje) en weetwoorden (roze).

Letterster; oefenen bij lees- en spellingproblemen

Adaptief

Je start als kind met een instaptoets. Op basis van wat het kind moeilijk vindt; de leerlijnen volgens het SLO en de ervaring van wat deze kinderen écht nodig hebben, wordt een passend programma samengesteld. Het kan ook zijn dat de behandelende orthopedagoog het programma aanraadt, dan hoeft er geen toets gemaakt te worden. De orthopedagoog stelt dan het programma samen. Na 3 maanden volgt weer een toets om het niveau op dat moment te bepalen. Daarnaast kan er geoefend worden op 3 niveaus. Letterster kiest automatisch het niveau dat het beste past bij het kind in een bepaalde groep.

Feedback

De feedback die de kinderen krijgen is procesgericht, vanwege de groei mindset. Maar er zitten ook leuke beloningen in het programma. Moeilijke woorden worden vaker aangeboden. Naast de standaard oefeningen kun je ook dictee oefenen en het spel Dizzy spelen.

Wat vind ik?

Judith heeft het thuis uitgeprobeerd met haar dochter. Dit schrijft ze:
We vinden het een mooi programma, met duidelijke instructiefilmpjes.
Letterster; oefenen bij lees- en spellingproblemen

Twee verschillende onderdelen: Spelling en Lezen

Met de oefeningen stappenplan en luisteren wordt er gewerkt aan de spellingontwikkeling. Het stappenplan is erg duidelijk en maakt gebruik van symbolen voor tekens. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen de lange klank, korte klank, tweetekenklank, drietekenklank, viertekenklank, medeklinker en stomme klanken. Dit doet denken aan taal in blokjes. Bij het uittypen van de woorden is het wel belangrijk om eerst deze tekens te beheersen of deze tekens uit te printen. Ook is het dan verstandig om de spelling, zoals deze in Letterster wordt aangeboden, op een gelijke manier op school aan te bieden. Dit geldt ook voor de duidelijke steunkaarten die erop gericht zijn om ze naast elke methode te kunnen gebruiken.

Feedback

Ook is het fijn om een krul te krijgen bij goede antwoorden. Bij fouten die gemaakt worden, wordt het antwoord dat gegeven is naast het goede antwoord gezet. Op die manier kunnen leerlingen ook zelf kijken wat ze fout hebben gedaan. Hier wordt je als leerkracht of ouder in ondersteund.

Dyslexie

Het spel is mijn inziens goed te gebruiken voor leerlingen met het vermoeden van dyslexie of die al gediagnosticeerd zijn. Er is alleen geen controle bij het lezen, dus er moet wel een meelezer bij zitten die kan controleren of het kind de juiste woorden leest en bij spelling op de juiste manier hakt.
Reactie van de dochter:
Het dictee duurde best wel lang, dat vond ik minder leuk. Daarna kun je spelletjes doen. Die vind ik erg leuk om te spelen. Op deze manier kan ik ook thuis dingen leren. Wanneer spelling moeilijk is krijg je handige tips. De spelletjes zijn leuk. De opdracht waarbij je steunkaarten moet kiezen vind ik het minst leuk.
Reactie van de methodemaker: De tijden verschillen erg per kind (spreiding tussen de 10 en 40 minuten) met een gemiddelde van 27 minuten. De toets kan tussentijds worden afgesloten en op een later moment worden afgemaakt. 

Kosten

Letterster kost €90,- per 3 maanden. Je krijgt hiervoor 12 lessen, extra oefeningen en een telefonisch consult van 20 minuten met een orthopedagoog. Wil je nog een abonnement afnemen, bijvoorbeeld voor een andere leerling een broertje of zusje? Dan ontvang je 20% korting op dit tweede abonnement van Letterster. Letterster kan ook gebruikt worden voor (verbeter)trajecten rondom lees- en spellingonderwijs. De rol van de orthopedagoog is dan anders. Een schoollicentie is op aanvraag.

Dit is een #jufmaikeadd

Letterster; oefenen bij lees- en spellingsproblemen