(Door Suzanne) In januari staan op veel scholen in het voortgezet onderwijs open dagen gepland. Maar welk voortgezet onderwijs past bij je kind?

Maar welk voortgezet onderwijs past bij je kind?

(Door Suzanne) In januari staan op veel scholen in het voortgezet onderwijs open dagen gepland. Maar welk voortgezet onderwijs past bij je kind?

Onze oudste zit dit jaar in groep 7, dus we hebben nog even te gaan voordat hij de stap naar de middelbare school gaat maken. En toch staan er in januari al een paar open dagen op onze kalender om alvast te oriënteren op scholen. Want hoe zit dat nou eigenlijk in het voortgezet onderwijs?

Maar welk voortgezet onderwijs past bij je kind?

Praktijkonderwijs

Het voortgezet onderwijs is te verdelen in vier verschillende niveaus.
Het praktijkonderwijs is geschikt voor leerlingen met een lage CITO-score.
De naam zegt het al; dit onderwijs is gericht op de praktijk. Leerlingen zijn voornamelijk handelend bezig.

VMBO

Het VMBO (Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs) is op te delen in vier verschillende niveaus, die allemaal 4 jaar duren:

– Theoretische leerweg (vergelijkbaar met vroegere Mavo): Passend bij een leerling die zich theorie eigen kan maken, maar die ook toegepast wil zien in de praktijk. Deze leerling kan vrijheid van leren aan, zo lang er een duidelijke structuur is. Met dit diploma kun je doorstromen naar de Havo of MBO niveau 3 of 4.

– Gemengde leerweg: Deze leerweg ligt dicht bij de theoretische leerweg, maar heeft meer aandacht voor de praktijkgerichte kant. Deze weg past bij een leerling die niet veel moeite heeft met leren van theorie, maar zich ook wil oriënteren op verschillende beroepen. Met dit diploma is het mogelijk om door te stromen naar een MBO niveau 3 of 4 en in sommige gevallen naar de Havo.

– Kader Beroepsgerichte leerweg: Deze weg gaat meer naar het praktisch bezig zijn toe. De nadruk ligt meer op het doen dan op het studeren.  Met dit diploma kan een leerling doorstromen naar MBO niveau 3 of 4.

– Basis Beroepsgerichte leerweg: Heeft een leerling meer moeite met concentreren en leren, dan sluit de basis beroepsgerichte leerweg daar bij aan. Hier is een duidelijke structuur en de leerstof wordt aangeboden in kleine stapjes. Leerlingen hoeven hier dus geen grote hoeveelheden leerstof te verwerken. Ook theorievakken worden aangeboden door handelend bezig te zijn. Met dit diploma kan een leerling doorstromen naar MBO niveau 2 of in sommige gevallen niveau 3.

Havo

De Havo-opleiding duurt vijf jaar. Met een Havo-diploma kan een leerling een opleiding op het HBO volgen of doorstromen naar het VWO. Een Havo-leerling kiest aan het einde van het derde jaar uit vier profielen:
– cultuur en maatschappij
– economie en maatschappij
– natuur en gezondheid
– natuur en techniek
Een Havo-opleiding is passend bij een leerling die zich kan concentreren, zich grotere hoeveelheden leerstof eigen kan maken en kan reflecteren op zijn eigen leerproces. Het vraagt om meer discipline met betrekking tot huiswerk en planning. Het tempo ligt redelijk hoog.

VWO

Een VWO-leerling heeft plezier in het verwerven van kennis en vindt het leuk om complexe vraagstukken op te lossen. De VWO-opleiding duurt 6 jaar en doet een beroep op het abstract bezig zijn. Het tempo ligt hoger dan bij een Havo-opleiding en er wordt een groot beroep gedaan op zelfstandigheid en sociale vaardigheden en coöperatief leren.
Ook hier kiest een leerling aan het eind van het derde jaar uit dezelfde profielen als op Havo-niveau.

Het schooladvies

Aan het einde van groep 7 komt de leerkracht van je kind met een voorlopig schooladvies. Dat advies is nog niet definitief, maar geeft een indicatie voor een vervolgopleiding.
De leerkracht baseert het voorlopig advies op zijn ervaringen, maar ook de ervaringen van ouders, en de schoolloopbaan. Daarbij worden ook de toetsgegevens meegenomen en wordt waar nodig ook extra hulp ingezet om voor te bereiden op de eindtoets.
In januari volgt in groep 8 een schooladvies ook gebaseerd op genoemde gegevens, aangevuld met de eventuele proef-CITO.

Huiswerkattitude en motivatie

Naast de toetsgegevens over het niveau van je kind zijn er nog twee zeer belangrijke factoren die meespelen in het komen tot een schooladvies; huiswerkattitude en motivatie.
Als een leerling continu gemotiveerd moet worden om huiswerk te maken of te leren voor toetsen, zal hij het op een Havo-opleiding erg moeilijk krijgen. Daar tegenover staat dat iemand die lager scoort op de toetsen, maar een grote motivatie en inzet heeft om te leren mogelijk toch naar een hogere opleiding kan dan toetsgegevens aantonen.
Het schooladvies is dus niet alleen afhankelijk van de leerresultaten die toetsen aangeven. De uitslag van de eindtoets is niet leidend. Er wordt gekeken naar het kind en welk type vervolgonderwijs daar het beste bij aansluit.

Bekijk ook: 15 VOORLEESTIPS VOOR OUDERS

Wat is het beste?

Natuurlijk wil je als ouder het beste voor je kind. Het is fijn als je kind goed kan leren en een goede opleiding kan volgen. Je wilt immers dat je kind als volwassene een goede baan vindt en een leuk inkomen heeft.
En toch hoop ik dat je als ouder ook kunt kijken naar wat het beste is voor je kind. Wil je graag dat hij of zij naar de Havo gaat?
Wetende dat je dan elke dag je kind moet pushen om huiswerk te maken?
En dat hij op zijn tenen moet lopen om alsnog met hakken over de sloot het volgende leerjaar te halen?
Of is het dan wellicht toch beter om de theoretische leerweg te volgen en een gelukkig en ontspannen kind te zien?
Misschien heeft je kind zijn zinnen op het VWO gezet, maar zie jij dat het beter is om vooral praktisch bezig te zijn.

Lees ook: DE PRIKKELCOACH

Mijn advies

Praat met je kind. Ga in gesprek over wat hij of zij belangrijk vindt bij het zoeken naar een nieuwe school.
Neem het advies van de basisschool ter harte. Een leerkracht geeft niet zomaar een advies. Je mag er vanuit gaan dat het advies zeer weloverwogen is door iemand met ervaring en een professionele achtergrond.
Ga kijken bij verschillende scholen. Niet perse alleen op open dagen, maar ook juist op een doodgewone schooldag. Op een open dag laat een school zich van zijn beste kant zien, maar op een gewone schooldag proef je de sfeer echt goed.

Lees ook: ALS JE EEN GESLOTEN KIND HEBT

En tot slot, het gaat erom waar je kind zich thuis voelt. Je kind gaat zijn jaren als puber/jongvolwassene hier doorbrengen. Een hele stap, ook voor jou als ouder.

Heel veel succes met het vinden van de juiste school!

Uitgelichte foto: Shutterstock