Mindsets: Wat zijn het en welke invloed hebben ze?

Mindsets: Wat zijn het en welke invloed hebben ze?

Door Judith. Een term die ik de laatste tijd steeds meer tegenkwam in vakbladen is ‘mindsets’. Ik besloot me in dit onderwerp te verdiepen… Wat is eigenlijk een mindset en welke invloed heeft een mindset op school en in de klas?

De grondlegger van het mindset-denken is Carol Dweck. Zij doet, als psychologe in Amerika, al jarenlang wetenschappelijk onderzoek naar gedrag. In dit onderzoek ontdekte Dweck dat de manier waarop een mens denkt over de eigen intelligentie, talenten en kwaliteiten een grote invloed heeft op de manier waarop je met een situatie omgaat.

De mindsets

Een mindset is een verzameling overtuigingen, die van invloed zijn op je gedrag en je houding ten opzichte van jezelf en anderen.

Uit het onderzoek van Dweck blijkt dat intelligentie een eigenschap is die je kunt ontwikkelen. Zij noemt dit de growth mindset. Leerlingen met een growth mindset gaan ervan uit dat slim zijn en iets goed kunnen, geleerd kan worden. Dat het brein kan groeien door te oefenen. Natuurlijk zullen ook leerlingen met een growth mindset fouten maken, maar door inzet en doorzettingsvermogen zullen de leerlingen groeien.

Tegenover de growth mindset staat een zogenoemde fixed mindset. Mensen met een fixed mindset gaan er vanuit dat je of slim bent, of helemaal niet. Deze leerlingen vermijden vaak uitdaging en houden ervan gemakkelijk werk te doen waarvan ze weten dat ze het aankunnen.

Lees ook: EXECUTIEVE FUNCTIES: PLANNING EN PRIORISERING

Invloed van de mindset van de volwassene op het kind.

Het is heel belangrijk om na te denken over je eigen overtuigingen en leerprocessen. Als volwassene ben je zelf ook in ontwikkeling en is het belangrijk om vanuit een growth mindset te denken. De mindset van de leraar is rechtstreeks van invloed op het zelfbeeld van het kind en hoe hij zichzelf ziet.

Uit het onderzoek van Dweck (2010) is gebleken dat leerlingen een positieve groei laten zien wanneer zij, met behulp van de volwassenen om hen heen, geloven dat intelligentie ontwikkelbaar is en wanneer leerlingen leerden dat de hersenen zich kunnen ontwikkelen.

Wat kun je als volwassene doen om een growth mindset te stimuleren?

Als volwassene kun je kinderen helpen om meer vanuit een growth-mindset de denken en handelen. Dit kun je doen door gebruik te maken van groeitaal. Bij groeitaal maak je gebruik van positieve, hoopvolle, stimulerende en motiverende taal zoals: ‘je kunt het nog niet’ of ‘hier liggen voor jou mogelijkheden op te groeien’, in plaats van: ‘je bent hier gewoon niet goed in’. Probeer voor jezelf en voor de kinderen de fixed mindset om te buigen naar groeitaal, fouten maken is niet erg. Hier leert een ieder van!

Bron/ verder lezen
  • Cay Ricci, Mary. (2017) Mindsets op school. Rotterdam: Bazalt

Uitgelichte foto: Shutterstock

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren