Naar school in Coronatijd

Naar school in Coronatijd

Door Yvonne. Vanaf maandag 11 mei gaan behalve de basisscholen ook de peutergroepen heropenen. Een heel gepuzzel met de richtlijnen van de RIVM. Tips om veilig, maar fijn naar school in Coronatijd te gaan, ook handig voor peuterspeelzalen! Een uitgebreid blog vol tips en downloads. 

Door de te nemen maatregelen van overheid en RIVM is het nog wel zoeken hoe kleuterklassen en peutergroepen heropenen het beste kan. Veel maatregelen moeten ‘op maat’ geregeld worden, omdat elke locatie en opvang weer anders is. Hier vind je een lijst met punten waar je aan zou kunnen denken om alles goed te organiseren.

Naar school in Coronatijd

Indeling groep

Meubels verplaatsen

Vanwege de 1,5 meter afstand houden van je collega’s moet je misschien voor de groepen heropenen je lokaal anders indelen. De meubels moeten zo staan dat je niet voortdurend bij elkaar in de buurt moet komen, bijvoorbeeld niet een groepstafel in de buurt van de wasbak zodat je collega niet makkelijk handen kan wassen als jij aan de tafel met kinderen zit te spelen.

Hoeken aanpassen

Door het verschuiven van je meubels moeten de hoeken misschien anders worden ingedeeld. Misschien moet je de hoeken wel zo aanpassen dat ze ergens anders komen, kleiner worden of zelf dicht moeten. Dat laatste is natuurlijk jammer, maar werken met een ruimte waar het goed mogelijk is om 1,5 meter te houden is nu belangrijk!

Wat je kunt doen
Bouwmateriaal: een materiaal per dag bijvoorbeeld alleen die dag mee te spelen en dan in een sopje stoppen om het te drogen op de tafel op een handdoek.

Je kunt het materiaal dat ze mogen gebruiken tijdelijk in bakken stoppen of in grote dozen. De rest van het materiaal berg je op. 
Het is handig om zo groot mogelijk materiaal te gebruiken, zodat het makkelijk schoon te houden is.

Je kunt zeilen over de kast hangen waar ze niks uit mogen pakken of de kast omdraaien.

Schoonmaak naar school in Coronatijd

Hotspots
Zorg dat je samen met de collega’s de ‘hotspots’ goed in beeld hebt voor de kinderen weer naar school of de groep gaan. Deze punten zijn bijvoorbeeld: deurklinken, toetsenbord, telefoons, tablets, kranen, etc. Zorg dat deze punten regelmatig worden schoongemaakt.

Speelmateriaal
Het speelmateriaal moet ook vaker worden schoongemaakt. Vooral als je groep elke dag wisselt van samenstelling. Om dit makkelijk te maken is het handig om een selectie van het materiaal dat je nu op de groep hebt te maken. Zorg dat je voor de verschillende ontwikkeldoelen in ieder geval één stuk in de kasten hebt staan: kleuren, vormen, constructiemateriaal, tellen, etc. Ook het materiaal in je knutselkast en huishoek zou je kunnen beperken om het schoonmaken goed bij te kunnen houden.
Beter na een week ontdekken dat je nog wel iets kunt toevoegen aan het gekozen materiaal dan in eerste instantie te veel laten staan en het overzicht kwijtraken.

Opbergen
Het overbodig (wel schoongemaakt) speelmateriaal berg je zo lang op. Je kunt er dan voor kiezen om dit speelmateriaal te pakken als het andere materiaal wordt schoongemaakt. Zo maak je een soort van wisselcollectie.

Schoonmaakmiddelen
Zorg voor genoeg schoonmaakmiddel en (microvezel)doekjes voor je de peutergroep kan heropenen.

Checklist naar school in Coronatijd

Download

Groepsvorming

Groepsvorming speelt deze periode een hele belangrijke rol. Op de site staan veel tips met energizers en vakantiekringen die je kunt gebruiken. Het pakket voor de eerste schoolweken zit bomvol activiteiten voor groepsvorming. Of koop het pakket met kleuren op code naar school in Coronatijd. 

Persoonlijke hygiëne

Handen wassen
Handen wassen tussen de verschillende moment op de dag is nu belangrijk.
Zorg voor voldoende zeep en papieren handdoekjes en zorg dat de wasbak makkelijk toegankelijk.

Handen wassen kinderen
Ook de kinderen moeten makkelijk en veilig hun handen kunnen wassen. Kijk naar de situatie in je groep en hoe je deze het beste aan de situatie kunt aanpassen. Heb je een hoge of lage wasbak? Is een opstapje handig? Zorg in ieder geval dat je de kinderen helpt met het handen wassen.

handen wassen

download

Wanneer handen wassen?
Als ze binnenkomen.
Voor het eten.
Als ze binnenkomen na het buitenspelen.
Voordat ze naar huis gaan. 
Neem er goed de tijd voor. 
Goed de tijd voor nemen.

En als kinderen naar de wc zijn geweest: eerst even bij de juf melden, zodat je het handen wassen kunt checken. 

Latex handschoenen
Zorg voor voldoende handschoenen. Je hebt ze in ieder geval nodig bij het verschonen, kinderen helpen op het toilet, en bij eerste hulp bij ongelukjes.

Lees hier de standaard hygiëne richtlijnen van de RIVM voor de kinderopvang.

Praktische zaken

Jassen
Zorg dat de ouders de naam van hun kind in de jas en rugzak heeft staan.

Luizenzakken
Sommige peutergroepen gebruiken luizenzakken: daar kan de jas en rugzak in. Label de luizenzak met een gelamineerd naamkaartje en een tie-rip. Zo vind je de luizenzak snel terug.

Contactgegevens
Zorg dat de contactgegevens van de ouders up-to-date is. Het kan altijd gebeuren dat een kind last krijgt van symptomen waardoor de ouder het kind weer moet ophalen. Eventueel een extra noodnummer is handig.

Nieuw dagritme
Ook handen wassen gaat na de peutergroep heropenen vast onderdeel worden van het dagritme. Door samen met de peuters en kleuters op vaste momenten handen wassen wordt dit een vast onderdeel van het dagritme. Gebruik de kaarten in de download om ze tussen je eigen dagschema te hangen. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat alle kinderen bij binnenkomst handen wassen, na het buitenspelen en voor het eten en drinken. Na het toilet gaan wast men uiteraard altijd de handen!
Kijk hier voor een leuke poster over handen wassen voor de peuters
 
Brief ouders
Maak voor ouders een brief met alle (nieuwe) regels voor als de peutergroepen heropenen, uitleg over hoe het halen en brengen in zijn werk gaat, hoe de overdracht er nu uitziet, eventuele looproute, etc.

Buiten spelen

Eigen groep
Je mag alleen met je eigen groep naar buiten. Samen spelen met een andere (kleuter)groep mag niet. Je moet dus afspraken maken wanneer je naar buiten kunt met je groep en daar je dagschema op aanpassen. Heb je genoeg aansluitende buitenspeelruimte kun je ook de groep opdelen en met kleinere groepen buitenspelen. 

Oudergesprekken

Belafspraak
Oudergesprekken moeten vanaf nu telefonisch plaatsvinden. Maak een belafspraak met (één) van de ouders. Door een belafspraak te maken kunnen jullie beiden genoeg tijd inplannen voor het gesprek.
Documenten
Documenten die je normaal gebruikt voor het oudergesprek kun je in overleg met de ouders mailen of geprint meegeven. Overleg dit met de ouder. In verband met de AVG wet mag je gegevens van personen niet zomaar per mail versturen zonder toestemming.

Halen en brengen

Breng- en haalmoment
Dit is erg afhankelijk van de situatie van je groep. Zit je in een school? Dan is het handig om samen met school hier afspraken te maken. Heb je een eigen locatie dan kun je zelf een invulling geven hoe je het halen en brengen het beste kunt organiseren als de peutergroepen heropenen. Gevonden ideeën: Ouders bellen en vragen wanneer ze komen om een piek te voorkomen, een breng- en haalschema maken, een vaste looproute maken zodat ouders elkaar niet tegenkomen na het brengen.

Afscheid nemen
Sommige kinderen vinden het misschien lastig als er bij het schoolhek al afscheid genomen moet worden van een ouder. Vooral met het afstand houden van 1,5 meter tussen ouders zal dat lastig worden. Je zou kunnen afspreken dat één vaste pedagogisch medewerker of leerkracht dit kind ophaalt. Overleg (telefonisch) met ouders.

Overdrachtsmoment

Schriftelijk
Via de groepsapp kan een ouder korte informatie doorsturen (eventueel via email). Dit kun je als pedagogisch medewerker dan voor het brengen van de peuters doorlezen. Als leerkracht kan dit in het kort via de mail. 

Telefonisch
Belangrijke gesprekken voer je met de ouders via de telefoon. Maak een afspraak dat je die ouders na het ophalen van de kinderen belt.

Overdracht
Als pedagogisch medewerker kun je via de groepsapp (of mail) een korte overdracht aan ouders sturen hoe de dag is verlopen, welke activiteiten jullie hebben gedaan. Foto’s sturen van de activiteiten is natuurlijk nog leuker! Voor ouders is het vooral fijn om een foto van hun kind te krijgen als hij of zij bij het brengen verdrietig was.

Heropening
Waren er tijdens de sluiting van de peutergroep bijzonderheden thuis bij de peuter, in de ontwikkeling van de peuter? Je hebt daarover misschien met ouders al contact over gehad. Zo niet is het handig om dit voor de peutergroepen heropenen te weten komt. Gelezen ideeën: een vragenlijst maken voor de ouders, de ouders van te voren bellen.

Nieuwe kinderen

Bellen met de ouders
Als er nieuwe kinderen op de groep komen dan is er nu geen gelegenheid voor een intake op de groep of een huisbezoek. Bel in ieder geval met de nieuwe ouders om wat zaken af te spreken en wat meer informatie te krijgen over de peuter of kleuter. En bespreek ook hoe zij het ervaren om hun peuter voor het eerst te brengen zonder echt op de groep te mogen komen.

Informatie voor ouders
Via telefoon kun je de belangrijkste informatie met de ouders bespreken. Via mail kun je wat meer met informatie sturen. Gelezen ideeën: Maak een fotoboek (met korte toelichting) van de groep en de juffen. Stuur deze naar de ouders. Ook een informatieblad met wat belangrijke punten kun je doorsturen. Je kunt ook een kort filmpje maken waarin je je zelf als juffen voorstelt en de groep kunt laten zien.

Wennen
Het wennen op de groep kan nu niet met de ouders samen. Maak afspraken met de ouders zoals je dat ook zou doen als de ouders wel op de groep zouden kunnen. Zodat ze hun peuter of kleuter eventueel eerder kunnen ophalen mocht dat nodig zijn.

Foto’s
Stuur deze ouders zeker wat foto’s als hun peuter het goed naar de zin heeft op de groep. Zo betrek je ze toch bij de eerste keer naar de peuterspeelzaal van hun peuter of op school van de kleuter.

Pedagogische doelen

Thema
Bepaal nu goed wat het doel is van de tijd op de groep. Is een thema belangrijk of ondersteunend voor deze doelen? Bij een thema is het altijd belangrijk dat dit past in de wereld van de peuter of kleuter. Die wereld is nu kleiner. Welk thema is dan geschikt?

Veiligheid bieden
Dat een kind zich veilig voelt op de groep is in deze tijd extra belangrijk. Ook omdat het brengen anders gaat dan normaal. Je hoeft je dan niet direct op een thema te richten, maar meer op veiligheid bieden door plezier te hebben in spelen. Het leren gaat na het veilig voelen vanzelf.

Observeren
Voor sommige kinderen moet je komende weken (voor de zomervakantie) nog een overdracht maken die je bespreekt met de ouders. Misschien kun je daar doelen uit halen waar je activiteiten rond verzint. Zo spelen de kinderen en kun je doelbewust je observaties doen.

Kijk hier aan welke doelen je deze periode kunt werken op school. 

Kijk hier voor tips om themavrij te werken komende periode 

Verjaardagen

Traktaties
Volgens het protocol corona primair onderwijs wordt afgeraden om kinderen zelf traktaties mee te laten nemen. Je kunt dan zelf een kleine traktatie regelen die de kinderen op de groep kunnen opeten. Het is natuurlijk de situatie van je groep of afspraken met school hoe je dit gaan doen.

Ouders
Er zijn geen ouders bij het feest. Via de groepsapp kun je foto’s naar de ouders doorsturen.

Het protocol corona met richtlijnen voor de kinderopvang vind je hier
Het protocol corona met richtlijnen voor het primair onderwijs vind je hier

Wat zijn jouw tips? 

 

Naar school in coronatijd; Blog met praktische tips en downloads voor leerkrachten