Een nieuw schooljaar in het VSO: Jeeeeee we mogen weer!

Het is weer zover, na een periode van vakantie kunnen we weer aan de slag. Voorbereidingen treffen om maandag goed van start te kunnen gaan! Een nieuw schooljaar in het VSO. 

Lokaal VSO deur

Ook wij op het VSO vallen bij het bestuur van een onderwijsgroep voor het basisonderwijs. Onze cao is dus gelijk aan die van het basisonderwijs, behalve dan dat wij in een andere salarisschaal zitten. Maar met de nieuwe cao, zijn wij ook ‘verplicht’ om in onze vakantie 34 uur te werken. Niet dat we onze uren helemaal bijhouden, want goed voorbereid zijn we graag! En dat dát tijd kost, weet elke leerkracht. In deze laatste vakantieweek zijn mijn collega’s en ik al hard aan het werk, en deze week sluiten we zelfs af met een training ‘omgaan met agressie’.

Wat we zoal doen? Het voorbereiden lijkt heel veel op wat leerkrachten op de basisscholen ook doen. Je zorgt dat het lokaal op orde is. Dat elke leerling de juiste materialen tot zijn beschikking heeft. Maar we werken vooral veel aan diverse plannen en roosters. Handelingsplannen, ontwikkelingsperspectieven, groepsplannen, jaarroosters, lesroosters, enzovoorts. Het maken van de roosters is wat in onze ‘autigroep’ heel belangrijk is. Voor ons onderwijsaanbod maken we een weekrooster dat per kwartier laat zien wat we dan doen. In de klassenmap hebben we een schematisch overzicht en een uitgebreide versie dat als logboek wordt gebruikt. Hier staat dan precies beschreven wat het aanbod en het lesdoel is, wie wat doet en uit welk vakgebied er doelen aan bod komen. De leerlingen hebben voor iedere dag een rooster waar precies op staat wat ze waar en wanneer doen.

Wat hebben we zoal op ons rooster?

Cognitief werk, praktijk (tuin, koken, arbeidsmatig werk, techniek) gym en zwemmen. Ook kijken we schooltv, waarna we in de kring praten over de onderwerpen. Zo kijken we elke week naar De Buitendienst en het Zapp weekjournaal. Sociale ontwikkeling en leren leren (hoe pak je dingen aan?) zijn verweven in het hele rooster.

Omdat onze leerlingen zo verschillend zijn van niveau, geven we vooral les in kleine groepjes.

Om een voorbeeld te geven:

Leerling rooster
Maandag
9:15 lezen. Aan tafel
9:30 bakjeswerk. Aan tafel

Logboek in klassenmap
Maandag
9:15 lezen (schriftelijke taal/mondelinge taal)
L met pb in stilteruimte
J met juf aan groepstafel
Rest stillezen aan eigen tafel
9:30 cognitief werk (taal, rekenen, oriëntatie op tijd, leren leren)
Time timer 30 min. Stil werken.
Instructie rekenen €: R en D.
Instructie spelling: eer/oor/eur I en P

Zo zorgen we ervoor dat iedere leerling in de week minimaal één keer bij de leerkracht aan tafel komt voor lezen en cognitieve instructies.
Het zogenoemde bakjeswerk dat dagelijks op het rooster staat, is individueel werken aan cognitieve doelen. Elke leerling werkt aan zijn of haar eigen tafel, waar ze zo min mogelijk prikkels hebben. Naast hun tafel staat hun eigen kast. Het werken verloopt altijd op dezelfde gestructureerde manier. Ze hebben 3 bakjes staan, waar van boven naar beneden altijd dezelfde soort werkjes in zitten. In bak één zit altijd een agenda opdracht. Dat is bijvoorbeeld het invullen van de dagen van de week, tot de notatie van data en het opzoeken en invullen van activiteiten in de agenda. In bak 2 zit altijd taal/spelling en in bak 3 rekenen. Afhankelijk van het niveau is dat bijvoorbeeld oriëntatie tot 100, rekenen tot 10, €, klok, tafels, meten of breuken. Maar net welke doelen voor die periode in de planning staan.

Lokaal VSO digibord

Als een leerling een vraag heeft, hangen ze een kaartje met een vraagteken op. Daarmee kunnen ze zonder anderen te storen laten weten dat ze hulp nodig hebben. Op het digibord kunnen ze zien hoeveel werktijd er nog is door middel van een time timer. Wanneer een werkje klaar is, leggen ze dat in een speciale bak die we na schooltijd nakijken. En als alle bakjes leeg zijn, hebben ze nog een yurls werkboekje waaruit ze vrij mogen kiezen.
Tijdens werktijd geeft de juf instructies aan de grote tafel. Dit zijn vaak instructies met materialen, die in het basisonderwijs wel bekend zijn. Van het MAB materiaal voor getallen, tot zelf ontwikkelde taalspelletjes. Maar net waar de leerling behoefte aan heeft. Een verwerking kan dan de volgende werktijd in bakje 2 of 3, zodat er een doorgaande lijn ontstaat. De werkjes en werkbladen komen niet uit een methode, daar we ook geen klassikaal les geven. We gebruiken speciaal lesmateriaal, maar bijvoorbeeld ook de welbekende boekjes van kinheim, maatwerk of remelka. Enorm gedifferentieerd dus, wat het voor ons nou net zo leuk maakt!

Lokaal VSO picto's

In mijn volgende blog zal ik eens een les uitgebreid bespreken, een kookles lijkt me uitermate geschikt! Heb je een specifieke vraag? Een leuk onderwerp voor een blog? Laat het me weten!

Groet,
Brenda