Nieuwe rubriek: vraag aan de juf

Heb je als ouder vragen over de ontwikkeling van je kind? Wil je weten wat je kind leert in de klas? Heb je vragen hoe je je kind thuis kunt stimuleren? Of heb je een andere vraag over je kind? Stel je vraag in de rubriek: Vraag aan de juf. Vandaag: hoe kan ik mijn kind helpen bij de overgang van concreet naar abstract? 

Vraag aan de juf

In deze nieuwe rubriek Vraag aan de juf zal ik vragen van jullie als ouders behandelen. Heb je vragen over de ontwikkeling op school en thuis, over het stimuleren van die ontwikkeling, de leerstof in de klas, of een andere vraag? Alles kan. Ik doe mijn best om de vragen zo goed mogelijk in een blog te beantwoorden.

Mail je vraag naar info @ jufmaike.nl

Vraag: Hoe help ik mijn kind in de overgang van concreet naar abstract?

Om antwoord te geven op de vraag, leg ik eerst uit wat concreet en abstract is.

Concreet

In de kleuterklas is overal concreet materiaal te vinden. Denk aan de verkleedkleding in de poppenhoek, of het spelend leren door bijvoorbeeld te tellen met schelpen of kastanjes. In de hogere klassen is dat met de kralenketting of kleine houten blokjes. Driedimensionaal dus.

Abstract

Abstract materiaal is veelal op papier, tweedimensionaal dus. In Cito toetsen wordt alles abstract aangeboden, want alle opgaven zijn op papier. Kleuters leren de overgang van concreet naar abstract in de klas en krijgen hier verschillende activiteiten voor aan geboden. Voorbeeld: de kinderen leren tellen met kastanjes. Vervolgens tellen ze getekende kastanjes op papier.

Van concreet naar abstract

Thuis kun je ook je kind helpen om van concreet naar abstract te leren denken. Speel allerlei spelletjes thuis. Na het spelen met concreet materiaal, laat je hetzelfde zien op papier. Een volgende stap is de som uitschrijven.

Voorbeeld

Leg aan de ene kant van de tafel drie snoepjes. Leg aan de andere kant twee snoepjes. Vraag je kind hoeveel snoepjes dat samen zijn. Laat je kind de snoepjes tellen. Leg bijvoorbeeld alle snoepjes bij elkaar.
Teken vervolgens dit sommetje op papier. Drie snoepjes aan de ene en twee snoepjes aan de andere kant. Laat je kind weer tellen, maar nu op papier. Schrijf vervolgens het sommetje 3 + 2 = op. Laat je kind dit sommetje zien met de snoepjes. Zo leren ze de koppeling leggen van concreet naar abstract.

Heb je ook een vraag voor de juf? Mail naar info @ jufmaike.nl