Ouderbetrokkenheid Coronatijd

Ouderbetrokkenheid Corona

Ouderbetrokkenheid Corona door Shanon. De scholen zijn vanaf 11 mei weer open. In de persconferenties wordt er regelmatig gesproken over het nieuwe normaal. Wat betekent het nieuwe normaal voor contact met ouders? Hoe zorg je voor verbinding met ouders?  Op welke wijze houd je ouders betrokken bij het onderwijsproces?

Ouderbetrokkenheid Corona

Volgens de RIVM richtlijnen betekent het nieuwe normaal dat het contact met ouders gedurende de Coronaperiode verandert.  Er is geen fysiek contact tussen ouder(s) en de leerkracht, ouder(s) zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein. Ook vinden oudergesprekken digitaal plaats.

Meer informatie over de richtlijnen van het RIVM in het speciaal onderwijs vind je hier.

Verbinding en betrokkenheid

Goed contact tussen ouders en de leerkracht is essentieel voor ouderbetrokkenheid. Om verbinding en betrokkenheid te kunnen behouden met ouders is het van belang om in de samenwerking aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Welkom voelen: ouders hebben de behoefte aan individueel en fysiek contact met de leerkracht. Het is hierbij van belang dat er sprake is van een goede communicatie en een evenwichtige relatie.
  • Verwachtingen dienen helder gecommuniceerd te worden. Het is hierbij van belang dat de leerkracht gemakkelijk aanspreekbaar is en ouders in staat zijn om feedback te kunnen geven.
  • Gelijkwaardige manier van samenwerken. Waarbij ouders waardering krijgen voor hun inspanning en er sprake is van positief contact.
  • Ouderbetrokkenheid: sta open voor verschillende vormen van ouderbetrokkenheid.

Tips voor ouderbetrokkenheid Corona

Ga in gesprek met ouders.

Wat hebben ouders nodig in contact gedurende deze periode? Hierdoor zijn ouders in staat om feedback te geven en hun behoeften kenbaar te maken.

Wees helder in je verwachtingen.

Wat kun je ouders bieden gedurende deze periode betreft contact en betrokkenheid? Geef hierbij helder aan wat mogelijkheden zijn gezien tijd, organisatie, ruimte, waardoor ouders weten waar zij aan toe zijn. Het is hierbij van belang vooral de mogelijkheden te benoemen.

Benoem je grenzen als leerkracht naar ouders toe.

Verplaats je als leerkracht in het standpunt van de ouders.

Toon waardering voor de inzet van ouders

Wanneer zij  thuiswerken, videobellen of digitaal afspraken willen maken.

Stimuleer het videobellen middels positief te bekrachtigen.

Daardoor worden ouders gestimuleerd om contact te blijven zoeken en onderhouden.

Zorg dat je de afspraken die je maakt nakomt.

Hierdoor ben je als leerkracht transparant en betrouwbaar.

Probeer ondanks deze periode ouders actief te betrekken bij het leerproces.

Plan individuele gesprekken in.

Stuur ouders regelmatig een kort berichtje of een foto waardoor positief contact behouden blijft.

 

Tips voor ouderbetrokkenheid in coronatijd