Problemen leren oplossen met Global Children’s Designathon

Problemen leren oplossen met Global Children’s Designathon

Kinderen maken zich vaak zorgen over het klimaat en willen er graag over leren. Met de gratis wedstrijd en workshop bij Global Children’s Designathon leren kinderen problemen op dit gebied oplossen met als onderwerp Biodiversiteit: groot en klein. 

Wat is Global Children’s Designathon?

Tijdens de Global Children’s Designathon (GCD) 2023 leren kinderen van 8 t/m 12 jaar over biodiversiteit. Wat het is, wat de belangrijkste oorzaken zijn van het verlies aan biodiversiteit en hoe het de planeet en de toekomst van alle levende wezens beïnvloedt. Zo begrijpen ze de biodiversiteit op aarde beter en helpen deze te herstellen.

Problemen leren oplossen met Global Children’s Designathon

Waarom meedoen?

Het verlies aan biodiversiteit op planeet Aarde is misschien wel een even groot probleem als de opwarming van de aarde en is er natuurlijk sterk mee verbonden. De wereld heeft sinds 1970 een gemiddelde daling van 68% gezien in de populaties zoogdieren, vogels, vissen en insecten. Deze kwestie gaat kinderen zeer na aan het hart vanwege de verbondenheid die ze voelen met alle levende wezens, groot en klein. Bijna de helft van de kinderen in Nederland (42%) maakt zich zorgen over het uitsterven van planten en dieren. Veel kinderen (62%) willen leren wat ze kunnen doen aan de klimaatproblemen en een derde denkt met goede oplossingen te kunnen komen.

Problemen leren oplossen met Global Children’s Designathon

Hoe werkt het?

Een designathon (een design hack-a-thon) daagt kinderen tussen de 8 en 12 jaar uit om na te denken over grote vraagstukken en onderwerpen die voor hen belangrijk zijn:
  1. Kinderen werken samen en bedenken creatieve ideeën die ze vervolgens ook uitwerken.
    2. Na afloop presenteren ze hun bevindingen en oplossingen.

Al het lesmateriaal is digitaal, inclusief een lesscript voor jou als leerkracht. Je kunt de workshop zelf aan je klas geven, op een moment dat het jullie uitkomt (de workshop duurt ongeveer 2 uur). Je stuurt de schets (als foto) in dat de kinderen gemaakt hebben. De tien beste mogen dit prototype uitbouwen tijdens de finale in maart.

Lesdoelen

Kerndoelen op het gebied van taal: mondeling

  • Informatie verwerken uit gesproken taal.
  • Zichzelf uitdrukken bij het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg en bij het discussiëren.
  • Informatie beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend is.

Kerndoelen op het gebied van oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving

  • Zorgdragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
  • Zich gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
  • Met zorg omgaan met het milieu.
  • Veel voorkomende planten en dieren kunnen onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Zo meld je je groep aan

📝 Stap 1: Meld je aan via deze link.

📥 Stap 2: Half januari krijg je een mail met een link naar het lesmateriaal, inclusief een lesscript voor jou als leerkracht. Je kunt de workshop zelf aan je klas geven, op een moment dat het jullie uitkomt (de workshop duurt ongeveer 2 uur).

👩‍🏫👨‍🏫 Stap 3: Aan de slag! Tijdens de workshop maken kinderen kennis met het thema ‘Biodiversiteit: groot en klein’. In groepjes bedenken ze een idee en maken een schets op de speciale werkbladen die je bij het lesmateriaal kan vinden.

📸 Stap 4: 8 maart 2023 is de deadline voor opsturen van de foto’s van jullie werkbladen. Dit kan via Whatsapp of e-mail. Uit alle inzendingen selecteert de jury 10 finalisten die een prototype gaan bouwen en presenteren tijdens de finale op 25 maart 2023.

Dit is een #jufmaikad