Professionaliseren in je team - Leren van en met elkaar

Professionaliseren in je team – Leren van en met elkaar

(door Judith) Gebruik maken van de expertise van eigen leerkrachten. Iets wat regelmatig wordt genoemd, maar hoe geef je dit nu precies vorm? Hoe kun je professionaliseren in je team en binnen je eigen stichting of bestuur? 

Professionaliseren in je team – Leren van en met elkaar

Expert-leerkrachten

Binnen basisscholen kunnen leerkrachten ervoor kiezen om zich verder te verdiepen in één bepaald onderwerp. Zij volgen daar extra cursussen en opleidingen voor en lezen literatuur over dit onderwerp. Op deze manier wordt het kennisniveau van deze leerkrachten op dit gebied groter. De leerlingen van deze leerkracht hebben hier profijt van, maar zou het niet geweldig zijn wanneer alle leerlingen van de school of de gehele schoolorganisatie er profijt van kunnen hebben?

Professionalisering

Leerkrachten hebben volgens de CAO twee klokuren per werkweek (deeltijders uiteraard naar rato) de tijd voor hun eigen professionele ontwikkeling. Deze uren hoeven niet iedere week te worden opgenomen, maar mogen ook worden geclusterd. Een gedeelte van deze scholingsuren mogen worden besteed aan teamscholing. Wanneer je als leerkracht echter een cursus wilt doen, dan hoeven de uren voor de door de werkgever verplichte teamscholing niet ten koste te gaan van de twee klokuren individuele professionalisering.

Op schoolniveau dient de werkgever gemiddeld €500,- per fulltimebaan beschikbaar te stellen om werknemers aan hun professionalisering te kunnen laten werken. Dit betekent niet dat iedere leerkracht jaarlijks het recht heeft op een scholingsbudget van €500,-. De €500,- per fulltimebaan wordt verdeeld over het team. Zo kan het zijn dat één teamlid een opleiding volgt van €800,- en de ander van €200,-.

Als leerkracht ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen professionalisering. Je dient afspraken te maken met je directeur over jouw professionalisering en deze afspraken leg je vast in je eigen persoonlijk ontwikkelingsplan.

De directeur heeft geen instemming nodig van de PMR voor de besteding van de scholingsbudgetten. Wel dient de directeur achteraf verantwoording af te leggen aan de PMR. Wanneer het budget niet helemaal is besteed, moet de directeur wel verantwoorden aan de PMR hoe het overgebleven budget wordt besteed.

Vormen van scholing

Iedere school of ieder schoolbestuur kan zelf een keuze maken voor één of meerdere manieren van scholen. Zo zijn er diverse e-learning aanbieders waarmee scholen of besturen een contract kunnen afsluiten waarbij de leerkracht zelf kan bepalen wanneer hij of zij de modules volgt.

Een andere manier van scholing is leren van elkaar. Expert-leerkrachten geven een cursus over hun eigen expertise. Dit kan voor collega’s van de eigen school, maar ook stichting breed.

Daarnaast kan aan externen worden gevraagd om een scholingsaanbod op maat te verzorgen voor de stichting of school.

Professionaliseren in je team bij mij op school

Binnen onze stichting hebben we de mogelijkheid om cursussen te volgen en te geven via de academie. Enkele weken voor de zomervakantie wordt er een lijst gepubliceerd op SharePoint. Via deze lijst kan iedere collega vanuit de stichting intekenen. Op deze lijst staan zowel expert-leerkrachten die uitleg geven over hun expertise als externe aanbieders. Van iedere leerkracht binnen onze stichting wordt verwacht dat hij of zij één aanbod vanuit de academie volgt. Daarnaast wordt verwacht dat iedere leerkracht één module e-learning per jaar volgt.

Zelf heb ik de laatste drie jaren ook een cursus mogen geven aan collega’s van onze stichting. Dit doe ik vanuit de SEN opleiding die ik heb gevolgd en mijn eigen ervaringen en literatuurstudies die ik blijf bijhouden. Zelf lever ik één of meerdere mogelijke data en een introductieverhaaltje aan bij het stafbureau. Zij verzamelen deze van de interne en externe aanbieders en publiceren deze. Na de zomervakantie krijg ik dan van het stafbureau door of er voldoende mensen hebben ingetekend zodat de cursus doorgang kan hebben.

De afgelopen twee jaar heb ik deze cursussen samen met mijn vriendinnetje/collega/studiemaatje gegeven. Helaas werkt zij inmiddels niet meer bij ons bestuur, waardoor ik de cursus dit jaar alleen heb gegeven. Het geven van een dergelijke cursus vind ik altijd een beetje spannend. Ik weet behoorlijk veel over dit onderwerp, maar weet ook dat ik nooit alles weet en kan weten. Dit geeft altijd ook een gevoel van ‘wie ben ik dat ik dit doe’. Tegelijkertijd merk ik ook dat ik er energie van krijg om de kennis die ik heb opgedaan met anderen te delen. Energie om me te blijven verdiepen in dit onderwerp en een leuke afwisseling met mijn normale werkzaamheden.

Lees ook: GEWOON LESGEVEN? IK LEERDE HET OP HET PICA CONGRES

Bronnen

Aob
PO-Raad

Afbeelding: Rear View of Young Office Workers in Casual Outfits Listening to a Top Manager Explaining Something Using Illustrations. Door ESB Professional