Ruildienst in het onderwijs?

Ik doe aan ruildienst. Ik help iemand uit de straat met het opzetten van haar website. In ruil daarvoor krijg ik zangles. Een fantastische deal, voor ons beiden. We zijn er erg enthousiast over. Hoe zou je deze ruildiensten in kunnen zetten in het onderwijs? 

Interne kennis

In de tijd van bezuinigingen is het handig om je creatief vermogen aan te spreken. Ik ben altijd op zoek naar ontwikkeling. Voor mezelf en voor mijn klas. Welke kennis hebben wij in school en hoe zouden we dat (goedkoop) kunnen inzetten?

Talent in vakkennis

Bij mij op school hebben veel collega’s de Pabo verkort gevolgd. Ze hebben dus twee diploma’s van het hoger onderwijs. Ik ben er een van. Ik heb zowel SPH als de Pabo gestudeerd. Zodoende heb ik extra kennis over de zorg opgedaan. Een collega heeft antropologie gestudeerd en nog een collega grafische vormgeving. Hoe zouden we dat effectief kunnen inzetten?
Ik denk aan de groepsplannen en het koppelen van de leerlijnen aan lesactiviteiten. De collega antropologie kan collega’s ondersteunen bij het vak aardrijkskunde en de collega van de grafische vormgeving bij de beeldende vakken.
Wellicht kunnen ze ook lessen in andere klassen verzorgen? Ook bij het geven van lessen mensen aanspreken op hun talenten, wordt dat al veel gedaan op scholen?

Talenten aanspreken

Iedereen heeft iets eigens, een talent. Spreek de talenten van collega’s aan! Vraag ze om hulp. Stel als school een lijst op van de talenten van je team en zet daarop in. Kijk bijvoorbeeld bij het taakbeleid naar wat collega’s goed kunnen en sluit dat aan op wat de school nodig heeft.

Zo kun je ook collega’s als maatjes aan elkaar koppelen. De een weet veel van ICT, de ander van het opstellen van doelen. Koppel deze collega’s aan elkaar en je krijgt een groepsplan met mooie doelen waarin ICT opgenomen is.
Een ervaren collega met een startende leerkracht, ook een mooie combi. De startende leerkracht neemt vernieuwende ideeën mee, de ervaren leerkracht heeft veel opgedane kennis waarmee de startende leerkracht weer geholpen is. De ene collega weet veel van taal en de ander van rekenen.

Je kunt studiemiddagen organiseren waarin kennis in huis gedeeld wordt met collega’s. Goedkoop, effectief en het geeft een doorlopende lijn, want de delende collega kan altijd bevraagd worden.
Zet deze uren in het taakbeleid. Geef de ruimte om van elkaar te leren.

Gluren bij de buren

Geef collega’s de ruimte en tijd om bij elkaar in de klas te kijken. Er zal een wereld open gaan. Iedereen zet zijn of haar talenten ook in bij hun eigen klas. Erg inspirerend om dit bij elkaar te zien. Ook mooi voor het teamverband, de blik wordt verruimd.
Het zou ook mooi zijn om op een andere school te kijken. Val je onder een bestuur van een school, dan is dit wellicht ook goed te organiseren. Je zou het bijvoorbeeld in een studiemiddag kunnen plannen.

Talenten in de klas

Ook in je klas kun je kijken naar de talenten van leerlingen. Kan een leerling goed sporten? Wellicht vindt hij of zij het wel leuk om een sportles voor de klasgenoten te organiseren? Iemand is goed in zingen? Laat hem of haar een dictee zingend afnemen voor de klas. Een leerling kan heel goed schrijven? Laat hem of haar een verhaal schrijven voor de klas waar ze vragen bij bedenken voor begrijpend lezen.

Ideeën?

Op Twitter kwam het idee voorbij om ouders uit te nodigen in de klas te vertellen over hun beroep. Wij hebben tijdens het thema ‘ziek zijn’ een moeder van een van de leerlingen uitgenodigd, die arts is in het ziekenhuis. En een moeder met een dierenwinkel nam wat dieren mee tijdens het thema ‘Wat loopt en vliegt daar?’ De kinderen hingen aan de lippen, fantastisch!

Je kunt gastlessen verzorgen aan elkaar op school en op andere scholen.

En, een heel creatief idee, met de klas bussen schoonmaken om het vervoer voor het schoolreisje te betalen.

Heb je ook een mooi, leuk, origineel of creatief idee? Geef een reactie!