Schatkist editie 3

Schatkist editie 3 anker start

De nieuwe versie van Schatkist, Schatkist editie 3, is sinds 2015 beschikbaar. Alle ontwikkelingsgebieden voor kleuters komen hierbij aan bod. Ik mocht het anker Start inzien en ben enthousiast over het materiaal dat erbij hoort. 

Schatkist editie 3

Met Schatkist werk je doelgericht aan de brede ontwikkeling van kleuters. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, wetenschap & technologie en oriëntatie op jezelf en de wereld. De basis voor de doelen zijn onder andere de SLO-doelen en de doelen van het Expertisecentrum Nederland. Er wordt goed aangesloten bij Uk & Puk (voor peuters) en Veilig leren lezen Kim-versie (groep 3).

Schatkist editie 3 doelen

Schatkist ankers

De thema’s uit Schatkist heten ankers. Binnen een anker zijn er een reeks activiteiten en routines die je met de groep in een bepaalde periode uitvoert. Er wordt voor gezorgd dat je speels en ontdekkend kunt leren in een betekenisvolle context. Het sluit aan op de belevingswereld van kinderen.

Het anker start met orienteren: kennis maken met het onderwerp en de probleemstelling.
Dan volgt het verbreden en verdieping. Je hebt de keuze uit twee ankerthema’s. De probleemstelling wordt in die ankerthema’s op verschillende manieren benaderd. Zo kun je in het volgend schooljaar kiezen voor het andere ankerthema.  Fijn voor de kinderen die nog een jaar bij je in de klas zitten.
Als laatste is de afronding. De kinderen brengen verslag uit van hun bevindingen. Ze bekijken wat ze hebben geleerd en wat ze hebben gedaan.

Elk anker heeft een duidelijke handleiding, een belangrijk prentenboek, een voorleesboek met korte verhalen, materiaal, zoals taalkaarten en zelfleesboeken voor kinderen die al kunnen lezen.

Schatkist editie 3

Hoeken

Het werken in hoeken is heel belangrijk binnen Schatkist editie 3. Er worden suggesties gegeven voor de volgende hoeken: atelier, lees-schrijfhoek, huishoek, speelhoek, schatkisttafel, rekenhoek, ontdekhoek, bouwhoek, muziekhoek, digihoek, tafel met ontwikkelingsmateriaal en zand-watertafel.

Digitaal

Leerkrachtassistent Schatkist editie 3

Schatkist editie 3 heeft veel online materiaal. Je kunt gebruik maken van de leerkrachtassistent en de Digiregie voor observatie en registratie.

In Digiregie kun je de planning maken waar vervolgens automatisch de activiteiten aan gekoppeld worden in de leerkrachtassistent. De leerkrachtassistent is de software voor het digibord met filmpjes, spelletjes en liedjes.

Schatkist editie 3 leerkrachtassistent

In de digiregie kun je ook je observaties in kwijt.

Materiaal

Kaarten Schatkist editie 3

Er is veel materiaal bij de methode, vooral in de vorm van kaarten. Woordkaarten die bij het anker passen, routekaarten om op taaltocht te gaan, letterkaarten, schrijfkaarten en kaarten voor de verhaal oriëntatie. Ik vind het vooral goed dat er ook kaarten bij zitten met foto’s. Hierop laten kinderen zien hoe ze de klank bij zichzelf kunnen voelen.

Anker Start

Het Anker Start is bedoeld voor het starten van een groep. De kinderen maken kennis met Pompom, zijn nichtje Loeloe, de oma van Pompom en buurjongen Tim. Ook Zoem de bij komt voorbij, hij woont in het bijenhotel dat Tim heeft gemaakt. Op zijn ontdekkingstochten hoort hij spannende geluiden en ziet hij mooie vormen. De start om spelenderwijs te leren over klanken, letters en schrijfvormen.

Schatkist editie 3 Anker Start

De handleiding

In de handleiding wordt uitvoerig beschreven waar je aan gaat werken bij het Anker start. Er zijn vaste activiteiten en ook lessen die je zelf vrij kunt inplannen.

Schatkist editie 3 woordkaarten

Er staat een duidelijke woordenlijst in de handleiding, hier zijn ook 24 woordkaarten bij gemaakt. Handig om vooraf te weten, zodat je ze extra kunt toevoegen in je dagelijkse gesprekken met de kinderen.

Routines

Routines nemen een belangrijke rol in binnen de ankers. Heel belangrijk voor kleuters! Ze zijn herkenbaar, zorgen voor structuur en veiligheid. In het Anker Start worden deze routines geïntroduceerd. Zo wordt er elk anker een probleem van Pompom opgelost door de kinderen, met rekenschatten worden rekenervaringen opgedaan,  met de verhalensleutel ga je aan de slag met het prentenboek en voorleesboek, er is een duidelijke opbouw voor het woordenschatonderwijs, de kinderen leren letters op verschillende manieren kennen, er wordt geoefend met voorbereidend schrijven en de kinderen gaan op taaltocht.

Pompom en Loeloe

De routines worden uitvoerig besproken in de handleiding, zodat je als leerkracht goed weet hoe je een routine inzet en wanneer.

Lesbeschrijving

Lesbeschrijving

De lesbeschrijving beslaat telkens twee bladzijdes. Aan de linkerkant zie je in een oogopslag welke materialen je nodig hebt. Bovenaan de rechterbladzijde zie je de doelen waar je aan werkt met de kinderen. Handig voor het directe instructie model, deze doelen kun je ook met de kinderen bespreken.

Ook staat er heel duidelijk hoe je kinderen die meer instructie nodig hebben kunt helpen en welke uitdaging je sterkere leerlingen kunt bieden.

Lees ook: HOE IK EXPLICIETE DIRECTE INSTRUCTIE INZET IN DE KLEUTERKLAS

Bij de les staat hoe je een coöperatieve werkvorm kunt inzetten en hoe je instructie kunt geven in een kleine kring. Of er wordt juist beschreven hoe je de verwerking in de hoeken kunt inzetten.

Dobbelsteenspel

Dobbelsteenspel

Ik heb het dobbelsteenspel uitgeprobeerd met mijn klas. De dobbelsteen zit bij het uitprobeerpakket. Er zijn verschillende kaarten die je in de dobbelsteen kunt doen, heel handig! De dobbelsteen is lekker groot en alle kinderen hebben er goed zicht op.
De doelen van deze les waren getalbegrip –> hoeveelheden en het aantal ogen van de dobbelsteen bepalen.

De kinderen waren meteen betrokken: een dobbelsteen vinden ze altijd spannend! Ze vonden het een leuk spel en door het rollen leerden ze spelenderwijs de getalbeelden op de dobbelsteen. De cijfersymbolen leren ze door het te koppelen aan de getallenlijn. Ik heb het voor de wat sterkere kinderen wat moeilijker gemaakt door ze twee keer te laten rollen en de getallen dan bij elkaar op te tellen. Dit was even lastig, maar vonden ze ook erg leuk om te doen. Vervolgens leerden alle kinderen de getalbeelden boven de tien kennen.

Wat vind ik?

Eigenlijk hoef je als leerkracht praktisch niets meer te doen, behalve je goed voor te bereiden en de les te geven natuurlijk. Alles staat voor je klaar, je kunt zo aan de slag. Het is fijn dat de doelen zo uitvoerig beschreven staan, zo weet je zeker dat je aan alle ontwikkelingsgebieden werkt in het jaar.

Ik ben vooral heel enthousiast over de materialen die er bij de methode zitten. Alle materialen zorgen voor spelenderwijs leren. Precies zoals het past bij kleuters.

Zelf werk ik graag zonder methode, ik zet het liefst mijn creativiteit in bij het zelf ontwerpen van lessen. Dit is binnen Schatkist editie 3 ook zeker mogelijk, aangezien veel leerkrachten graag zo werken.
Als je zeker wilt weten dat je aan alle doelen voor kleuters werkt, is deze methode een grote aanrader. Vooral door al het materiaal dat erbij zit en het spelende karakter. Ik zou er zeker mee willen werken.

Dit is een #jufmaikeadd