Snappet 3.0

Snappet 3.0

(Door Willemijn) Tegenwoordig wordt er steeds meer gedigitaliseerd, zo ook in het onderwijs. Bij mij op school hebben wij aan het einde van het vorige schooljaar besloten dat we gingen overstappen van werkboeken naar Snappet. Snappet is een programma of website waarop leerlingen hun opdrachten kunnen maken. In deze blog zal ik uitleggen wat het programma is en kan, wat ik er mee doe en welke mogelijkheden er nog meer zijn. 

Wat is Snappet?

“Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.” (bron: website Snappet). In Snappet maken leerlingen opdrachten, zoals ze dat anders in een werkboek of schrift doen. Wij doen dit via de leerling website van Snappet op onze iPads, maar er zijn ook speciale tablets van Snappet zelf. Het is ook mogelijk om de opdrachten op een computer te doen. In Snappet staan duizenden opdrachten. Er zijn standaard opdrachten die bijvoorbeeld bij de instructie horen, alle leerlingen maken deze opdrachten. Daarnaast zijn er extra opdrachten. Als de leerlingen klaar zijn met de standaard opdrachten, gaan ze naar “het plusje”. Bij het plusje krijgen leerlingen opdrachten op hun eigen niveau. Ze krijgen steeds een set van 10 opdrachten, na die set wordt opnieuw het niveau bepaald van de leerling en krijgt hij of zij 10 nieuwe opdrachten die aansluiten bij het niveau van de leerling. Het niveau van de leerling wordt per leerdoel bepaald. Een leerling kan bijvoorbeeld bij rekenen heel goed zijn in tafels, maar niet goed in geld rekenen. Hij of zij zal dan in “het plusje” moeilijke opdrachten krijgen bij de tafels, maar makkelijke opdrachten bij het geld rekenen.

Lees ook: MYBEE APP: LEUK EN VEILIG ONLINE OP DE TABLET

Wat doe ik met Snappet?

Ik gebruik Snappet voor de vakken: taal, rekenen, automatiseren en spelling. Voor taal en spelling volgen we een methode, voor rekenen en automatiseren niet. Voor rekenen volgen we de leerlijn die Snappet heeft opgezet, ik kan per dag een les/leerdoel kiezen waarvan Snappet denkt dat de klas daar aan toe is. Zodra ik op school kom, zet ik de lessen voor die dag klaar. Dit komt er op neer dat de les van vandaag bovenaan komt te staan in het menu bij de leerlingen. Vaak haal ik ook de lessen weg die de (meeste) leerlingen al af hebben. Op deze manier blijft het overzichtelijk voor de leerlingen. Zij kiezen een vak en dan “mijn lessen”, daar staat precies wat ze moeten maken die dag. Sommige scholen laten de leerlingen zelf kiezen welk vak ze als eerste gaan maken, maar ik doe dat anders. Ik zeg welk vak ze moeten doen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld 30 minuten voor spelling, meestal zijn ze na 20 minuten klaar met de gewone les. Daarna gaan ze aan de slag met het plusje of werken ze aan leerdoelen die verbeterd moeten worden. Wanneer de leerlingen aan het werk zijn, kan ik precies zien wat ze hebben getypt of welk antwoord ze gegeven hebben bij een multiple choice vraag. Ik kan ook zien of ze het antwoord hebben veranderd. Tijdens de les houd ik bij wie er (serieus) aan het werk is en wie niet, zo kan ik meteen ingrijpen als een leerling het niet begrijpt. Of juist een compliment geven als alles goed gaat! Aan het einde van de dag kijk ik alle open vragen na, de multiple choice vragen worden direct door Snappet nagekeken. De leerlingen zien dan ook meteen of ze een vraag goed of fout hebben. Als een vraag fout is, krijgen ze de kans om de vraag te verbeteren. iPad

Lees ook: LEREN PROGRAMMEREN MET OSMO CODING

Voor welke vakken kun je Snappet inzetten?

Ik gebruik Snappet voor 4 vakken, maar Snappet heeft nog veel meer mogelijkheden. Voor groep 4 t/m 8 is beschikbaar: rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, technisch lezen, automatiseren en woordenschat. Voor groep 5 t/m 8 komt daar nog studievaardigheden bij en voor groep 6 t/m 8 is er ook het vak burgerschap. Snappet biedt ook mogelijkheden voor het VO. Voor het vmbo, VSO en praktijkonderwijs hebben ze opdrachten ontwikkeld voor de vakken Nederlands en Rekenen/Wiskunde.

Foto: www.pixabay.com

Uitgelichte Afbeelding: Shutterstock

BewarenBewaren