Spelen: waarom is het zo belangrijk voor kinderen?

Spelen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Door spel worden de motoriek, zintuigen, taal, cognitie en sociale omgang bevorderd. Het belang van spelen is groot. 

Ik schrijf veel over spelend leren. Maar waarom is spelen dan zo belangrijk?

Wat is spelen?

Met spelen wil het kind niets bereiken. Het speelt omdat hij of zij het leuk vindt.
Je spreekt dus alleen van spelen als het kind het vrijwillig doet.
Je kunt een kind wel stimuleren om tot spel te komen en ideeën aan dragen. Maar het spel moet van binnenuit komen bij het kind.

De functie van spelen

Spelen helpt in de ontwikkeling van lichaamshouding, motoriek, zintuigen, taal, denken en sociale omgang.

Kinderen gebruiken spel om belevenissen te herhalen. Dan kan het zich de gebeurtenis eigen maken. Als ik dit doe, gebeurt er het volgende.
Rollenspel bij de kleuters is hier een duidelijk voorbeeld van. Ze verplaatsen zich in een volwassene, terwijl ze weten dat ze niet volwassen te zijn.
Kinderen gebruiken spel ook om te imiteren. Ze zijn helemaal als een ander.
Door te spelen oefenen kinderen gedragingen die horen bij hun cultuur.
Kinderen kunnen hun behoeftes, motorische handelingen, verbeeldingskracht en cognitieve capaciteiten kwijt in spel.
Samen voorlezen bevordert spel de taalontwikkeling.

Een belangrijke functie van spel is het leren omgaan met angst. Kinderen kunnen situaties in een veilige situatie naspelen en ermee experimenteren. Het is dan niet echt. Het helpt hen met de situatie omgaan waarin de angst naar voren komt.

Leren van spel

Kinderen bereiken hiermee dat ze actief, vindingrijk, creatief, probleemoplossend, gevoelig voor inbreng van anderen en bewust van het eigen kunnen worden. Kinderen leren om na te denken en vooruit te denken.

Conclusie

Laat kinderen veel zelf spelen. Biedt hen als leerkracht of ouder materiaal, ideeën en ruimte aan om tot spel te komen.

Voor dit blog heb ik informatie uit de volgende boeken gehaald

Kleine ontwikkelingspsychologie deel 1 het jonge kind. Rita Kohnstamm. Bohn Stafleu van Loghem.
Hoera! Ik krijg kleuters Aleid Beet-Kessens. De wereld van het jonge kind.

Kijktip

Spelen is van levensbelang. De kennis van nu.

Leestip online

Ik ben een prinses door Drs. T. de Vos van der Hoeven.