mini dictee

Spelling: De kracht van een minidictee

(Door Manon) Dit jaar wilden mijn duocollega en ik eens flink aan de slag met spelling. We bedachten een minidictee, waarin elke dag verschillende spellingscategorieën aan bod komen. 

Spellingscategorieën

Nadat we eind groep 6 bekeken hadden met welke categorieën we aan de slag zouden moeten gaan in groep 7,  hebben we een plan gemaakt. De methode als middel en niet als lijdend voorwerp. Samen met de doelen die horen bij groep 7, en de analyse van groep 6 kwamen we tot een aantal belangrijke categorieën die herhaald moesten worden. Daarnaast moeten er natuurlijk in groep 7 een aantal nieuwe categorieën aangeboden worden.

Doelbewust

Met behulp van onze methode en aanvullende werkboeken en werkbladen die je her en der kan vinden, hebben we een overzicht gemaakt voor de invulling van de eerste helft van het schooljaar. Ook maakten we ruimte om extra te herhalen als we zouden zien dat de klas dat nodig zou hebben. We gingen dus heel doelbewust aan de slag.

Na een tijdje zo te hebben gewerkt merkten we dat we dat heel prettig vonden, maar dat we nog iets misten. We waren bezig met erg geïsoleerd aanbieden van de spellingscategorieën en we dachten dat het zinvol zou zijn als we ook iets zouden doen waarbij de spellingsregels door elkaar heen aan bod zouden komen.

Lees ook: GROEPSDYNAMIEK ; FOTOGRAAF VOOR EEN WEEK!

Minidictee

We vonden het idee van elke dag een mini dictee wel aantrekkelijk klinken. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Elke dag krijgen de kinderen een minidictee waarin verschillende spellingscategorieën aan bod komen. Niet alleen door de verschillende woorden, maar zelfs in een woord kunnen al meerdere categorieën aanwezig zijn.

Een minidictee bestaat uit vier woorden en een zin. Deze dictees bedenken we zelf en daarbij proberen we aan te sluiten bij de actualiteit en we zorgen er ook altijd voor dat er woorden in terug komen die passen bij de spellingscategorie waar we mee bezig zijn. Omdat het dictee gaat over dingen die actueel zijn voor de kinderen vinden ze dit altijd wel leuk. Denk bijvoorbeeld aan de verkiezingen, het voorjaar, het Nederlands elftal, het verzetten van de klok en ga zo maar door. We praten dan ook over het onderwerp en je merkt dat ook de woordenschat van de kinderen op deze manier vergroot wordt.

Lees ook: GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID MET TAKENBAZEN

Samen evalueren

Na het dictee bespreken we het samen. De kinderen bekijken hun eigen dictee en verbeteren hun eventuele fouten. We bespreken bij elk woord welke spellingsregels erbij horen en hoe je ze moet toepassen. Daardoor worden de regels heel vaak herhaald. Dat is goed voor het automatiseren van de regels. We merken dat kinderen zich daardoor meer bewust zijn van hoe ze de regels moeten toepassen. Ook merk je dat kinderen zichzelf al gaan verbeteren bij de nabespreking. Ze zien hun eigen foutjes, en kunnen deze meteen verbeteren. Ze krijgen geen punt voor dit dictee, het is echt een oefening.

Het is ook leuk om de kinderen zelf eens een dictee te laten bedenken. Ze komen met de meest leuke ideeën!

We zien dat de kinderen mooi groeien op spellinggebied, en dat is natuurlijk waarvoor je het doet. Maar wij zijn overtuigd, het mini dictee is een succes!

Uitgelichte foto: Shutterstock