Thema onderwater

Kijk onderwater, er gaat een wereld voor je open! Ken je bijvoorbeeld het prachtige boek De mooiste vis van de zee, bekijk het hier? Lees het maar en je zal ontdekken, er is veel uit het thema onderwater te halen. De lestips zijn voor het lesgeven aan kleuters bedoeld. 

Thema onderwater

Kijk voor inspiratie eens onderstaand filmpje. Ken je het nog? ;)

Taal

 • Leg allerlei voorwerpen in de kring die met water en vissen te maken hebben. Laat de kinderen allemaal een voorwerp pakken waar ze een zin over mogen zeggen.
 • Pak drie tasjes. Schrijf op een tasje: Wie? Op een: Waar? En op een tasje Waarmee? Stop in elk tasje een voorwerp wat bij de vraag hoort die je opgeschreven hebt. Laat de kinderen iets trekken uit alledrie de tasjes. Ze maken met de gekozen voorwerpen een mooie zin.
 • Laat de kinderen een verhaaltje maken met de voorwerpen in de kring, schrijf dit verhaal op en lees het voor in de kring (bijvoorbeeld tijdens het fruit eten).
 • Herkennen de kinderen de voorwerpen? Laat ze vertellen waar ze de voorwerpen van kennen. Wat kunnen ze erover vertellen?
 • Maak een woordweb met de kinderen in het thema onder water. Zoek er samen plaatjes bij op de computer/digibord en plak deze erbij. Je kunt ook een woordweb maken over verschillende woorden van het thema, bijv. vissen, de zee, zoet water, zeedieren, etc.

Bekijk ook de DIY en muziek en drama in thema onder water. Er is ook veel informatie te vinden over thema water en de zee

Beginnende geletterdheid

Doel: Letterklanken herkennen

 • Laat de kinderen woorden die met onder water te maken hebben bedenken. Laat ze allerlei woorden bedenken met een bepaalde beginletter. Bijvoorbeeld de v van vis. Je kunt hier een woordspin met plaatjes van maken.
 • Laat de kinderen zoveel mogelijk vissoorten opnoemen. Schrijf deze op en omcirkel de eerste letter van de woorden. Je kunt ze ook clusteren onder een bepaalde letter.
 • Als je een letter van de week hebt, kun je de kinderen deze letter laten leggen van allemaal vissen of belletjes/druppels van het water. Teken deze zelf, laat de kinderen ze tekenen of print ze van het internet. Met druppels lijm kun je water na bootsen.
 • Verzamel allerlei spullen die met het thema onder water te maken hebben, zie ook het onderdeel taal. Misschien willen de ouders van je klas je wel wat lenen? Maak samen met de kinderen groepjes van deze spullen met de beginletters. Leg deze beginletter er groot bij.

Doel: Positie van een letter in een woord oefenen. (de leerkracht ontleedt het woord) K-l-a-s. Wat is de laatste letter? De middelste letter? Auditieve discriminatie

 • Verander de eerste, de middelste, of de laatste letter van vissoorten. Weten de kinderen welk woord je bedoelt? Maak bijvoorbeeld van het woord paling, het woord poling. Welk woord wordt bedoeld? En welke letter is veranderd?
 • Verzamel allerlei spullen die met onder water te maken hebben in de kring. Hak de woorden van de attributen met de klas. Oefen daarbij de positie van de verschillende letters.

Doel: Klankzuivere woorden ontleden, m-k-m –woorden, m-m-k-m of m-k-m-m. Hakken met de hand op de tafel van links naar rechts

 • Hak en plak allerlei woorden die met onder water te maken hebben. Je kunt hier een spelletje van maken. Hak en plak een bepaald woord, bijv. v-i-s. Kunnen de kinderen raden welk woord je hebt gehakt? Laat de leerling het woord hakkend en plakkend herhalen.

Onder water

Rekenen

Doel: Voorwerpen ordenen op basis van kenmerken: groot-klein, hoog-laag, meer-minder, dun-dik, smal-breed

 • Gebruik de voorwerpen die over onder water gaan uit het voorbeeld bij taal. Maak allerlei groepjes met de kinderen in de kring. Grote en kleine voorwerpen, hoge en lage, meer en minder, dunne en dikke voorwerpen en smalle en brede.
 • Welke eigenschappen en overeenkomsten kunnen de kinderen nog meer bedenken met de voorwerpen? Laat ze het in die groepjes leggen.

Doel: Vooruit- en terugtellen vanaf verschillende startpunten t/m 20

 • Leg de voorwerpen van de kring op een rij. Tel deze met de kinderen vanaf verschillende startpunten.
 • Leg allerlei plaatjes van het thema onder water op een rij. Tel deze vanaf verschillende startpunten. Je kunt hier de getallen bij leggen, voor het getalbegrip.

Doel: Koppelen van hoeveelheid aan hoeveelheid (leeftijd aan vingers, rondjes aan knikkers etc) en de cijfers

 • Maak groepjes van verschillende aantallen van vissen. Laat de kinderen de juiste cijfers bij de aantallen leggen.
 • Geef de kinderen allemaal een aantal plaatjes of knuffels van vissen in de handen. Laat ze iemand zoeken die 1 meer of 1 juist 1 minder heeft. Je kunt ze ook een cijfer vertellen of geven dat ze moeten zoeken.

Doel: herkennen van de vormen: driehoek, vierkant, cirkel

 • Print allerlei soorten vissen. Sorteer deze met de kinderen op de verschillende vormen.
 • Teken de vormen en maak hier vissen van. Benoem de vorm die de vissen aan nemen.

Onder water

Creatief

  • Maak vissen van papier mache. Zorg eerst voor de ballon en maak er als het droog is, vinnen en een staart aan.
  • Knip vissen uit bepaalde materialen en stempel hiermee op papier. Dit kan bijvoorbeeld met bubbeltjesplastic, uit aardappel of uit een spons.
  • Trek je hand over op gekleurd papier. Knip deze uit. Maak een vissenmond aan het uiteinde van de hand en teken een oogje in het midden. Versier je vis.
  • Beschilder een steen in vissenkleuren. Plak er met papier een mond, vinnen en een staart aan.
  • Knutsel vissen van verschillende vormen.

Hoeken

Huishoek

Huishoek thema water

Leg blauwe vuilniszakken op de vloer van de huishoek. Leg hier een aantal vissen op. Zorg voor hengels, visnetten en duikbrillen. Zet een schip op het ‘water’. Maak een mast van een stok met papier erom heen. Zet de vlag met een touw vast.

Watertafel

Watertafel

Doe (warm) water in de zand/watertafel. Vooral een succes bij mooi weer! Zet dan de watertafel buiten. Zorg voor een hengelspel (vaak te koop bij de wat goedkopere winkels) en laat de kinderen vissen. Leg onder het vissen het concept zinken en drijven uit. Vraag de kinderen waarom sommige vissen wel en anderen niet drijven.

Follow Maike Douglas-Westland’s board Thema onder water on Pinterest.