dag evalueren

Tips om de dag te evalueren

Ik vind het belangrijk om de dag met de kinderen te evalueren. De kinderen bespreken hier ook hun gevoel bij. Wat ging er goed, wat zouden we anders kunnen doen? Ik maak gebruik van verschillende activiteiten. Tips om de dag te evalueren

Tips om de dag te evalueren

Met de duim

Als ik wat minder tijd heb aan het einde van de dag, of als de kinderen wat drukker zijn, sluit ik af met een duim omhoog. Ik vraag de kinderen met hun duim te laten zien wat ze van de dag vonden.
Duim omhoog: goede dag.
Duim half omhoog (dus wijzend naar links of naar rechts): een beetje een goede dag.
Duim naar beneden: niet zo’n goede dag.

Ik laat dan drie kinderen kort vertellen waarom ze dat vinden. Ik laat van elke duim een kind vertellen.

Als ik wat langer de tijd heb, laat ik ze ook verwoorden wat ze een volgende keer anders willen. Je kunt de situatie ook naspelen en de afloop veranderen.

Lees ook: HOE IK EXPLICIETE DIRECTE INSTRUCTIE INZET IN DE KLEUTERKLAS

Coöperatief

High five

Laat de kinderen door de klas lopen. Ze geven een high five en vervolgens zeggen ze een zin waarmee ze de ander iets mee willen geven. Je kunt ze de volgende zinnen meegeven om te zeggen:

  • Ik vind het fijn dat je vandaag…
  • Ik vind het fijn als je de volgende keer…
  • Ik vind het knap dat je…
  • Ik vond het mooi dat…
  • Morgen gaan we…

Sneeuwbal

Geef alle kinderen een papier. De kinderen kunnen verschillende dingen opschrijven:

  • Wat ze hebben geleerd vandaag
  • Wat ze fijn vonden
  • Wat ze minder fijn vonden
  • Wat ze morgen anders willen doen

Ze maken een prop van het papier en gooien dat door de klas. Een ander kind maakt de prop open en leest voor wat de ander heeft geschreven.

Placemat

Maak groepjes van vier en geef ieder groepje een placemat. Laat ze in hun eigen vakje opschrijven wat ze hebben geleerd die dag. In het midden van de placemat schrijven ze een top drie wat ze als groep hebben geleerd die dag.

Bekijk ook: KAARTJES COÖPERATIEVE WERKVORMEN

Top 3

Top 3 leuke gebeurtenissen
Laat de kinderen een top drie maken van de leukste gebeurtenissen van de dag. Bespreek deze met de klas. Je kunt er ook een staafdiagram van maken. Wat was de leukste gebeurtenis volgens de hele klas?

Top 3 geleerd
Laat de kinderen een top 3 maken van wat ze hebben geleerd deze dag. Praat erover met elkaar.

Top 3 van de leerkracht
Laat de kinderen een top 3 van de leerkracht maken. Wat kan jij goed of wat heb je goed gedaan volgens de kinderen?

Tips voor de leerkracht
Laat de kinderen een lijst met tips maken voor jou als leerkracht. Wat kan je beter doen? En wat kun je leren van de kinderen die nu in je klas zitten?

Lees ook: HOE JE HET JAAR KUNT EVALUEREN MET JE KLAS

Uitgelichte foto: Shutterstock