Tutorlezen in groep 3

Tutorlezen in groep 3

Door Suzanne. Tutorlezen is een vorm van samenwerkend leren. In onze groep 3 wordt het op verschillende manieren ingezet. Ik vertel je hoe wij het tutorlezen vormgeven.

Tutorlezen

Tutorlezen wordt ingezet om het technisch lezen te verbeteren. Een kind leest samen met zijn of haar tutor in een één op één situatie.
Uit onderzoek is gebleken dat zowel de tutor als het kind dat begeleidt wordt betere technische leesvaardigheden hebben en vloeiender lezen dan kinderen die enkel klassikale instructie krijgen.

Starten met tutorlezen

Voor je begint met tutorlezen moet je een duidelijk doel voor ogen hebben. In mijn groep hebben we twee verschillende tutorgroepen:
– Tutoren die kinderen uit groep 2 begeleiden die meer uitdaging vragen.
– Zwakkere lezers die begeleidt worden door tutoren uit groep 7.

Voor de sterkere lezers die groep 2 begeleiden is het doel om te leren samenwerken en kennis over te dragen. Zij hebben de vaardigheden voor het technisch lezen onder de knie, maar moeten andere (sociale) vaardigheden inzetten om hun tutorleerlingen te helpen ontwikkelen.
Deze kinderen lezen twee keer per week een kwartier samen.

Voor de zwakkere lezers is het doel om het technisch lezen te verbeteren, maar ook om het leesplezier te vergroten. Kinderen die steeds extra moeten oefenen, kunnen dat als tekortkoming gaan zien. Frustraties leiden tot verminderd leesplezier en verminderde motivatie. Door met oudere kinderen samen te lezen, hopen we hun enthousiasme en motivatie voor het lezen te verhogen.
Deze kinderen lezen vier keer per week een kwartier samen.

Tutorlezen met groep 2

Ieder jaar zijn er een aantal kinderen in groep 2 die meer willen. Die thuis vaak al met boekjes aan de gang zijn, veel letters kennen en graag willen leren lezen.
Om aan de leerbehoefte van deze kinderen tegemoet te komen, starten we in januari met het tutorlezen. Om de kinderen uit groep 2 goed te begeleiden, kies ik uit mijn groep sterke lezers. Dat hoeven zeker niet perse de zonkinderen te zijn. Soms is het ook goed om een wat sterkere lezer die wat onzeker is over zichzelf te kiezen. Het samenwerken met een leerling uit groep 2 geeft een boost aan het zelfvertrouwen van de tutor.

Uitleg

Voordat we beginnen met het lezen, krijgen de tutoren uitleg over het begeleiden van de kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen weten dat ze hun tutorleerling de tijd moeten geven en niet direct moeten voorzeggen.
Corrigeren doen we door een hand op de tafel te leggen of de arm van de ander aan te tikken. Zo weet de tutorleerling dat hij nog eens goed moet kijken.
We spreken af dat ze minstens vijf tellen wachten voordat ze iets voorzeggen.
De tutorleerling mag natuurlijk ook altijd vragen stellen aan de tutor. We laten de kinderen samen een boekje kiezen om te gaan lezen, zodat de motivatie hoog blijft.

Het hangt van het kind af op welke manier er samen gelezen wordt. Nu wordt er meestal om de beurt een zin gelezen. Je kunt ook afspreken om de tutor de tekst eerst voor te laten lezen en vervolgens de leerling na te laten lezen. Andere leerlingen zijn er meer bij gebaat om alles samen te lezen of lezen om de beurt een bladzijde.

Lezen met groep 7

Voor een aantal zwakke lezers uit de groep hebben we de hulp ingeroepen van leerlingen uit groep 7. Zij hebben dezelfde instructie gekregen als de tutoren uit groep 3. Ze corrigeren op dezelfde manier.
Bij deze kinderen is het nog belangrijker om een boek te kiezen dat hen aanspreekt. Kinderen die zwakker zijn in lezen, vinden lezen vaak ook minder leuk. Om ze gemotiveerd te houden is het dus van belang dat ze iets lezen wat ze leuk vinden.

De kinderen uit groep 7 proberen naast het technisch lezen ook wat meer te richten op het leesbegrip. Ze bespreken de gelezen tekst en stellen er vragen over aan de kinderen. Door samen naar het verhaal en de plaatjes te kijken en erover te praten, wordt het leesbegrip maar ook het leesplezier vergroot.

Wat levert het op?

In de praktijk zien we dat de kinderen die in groep 2 al gestart zijn met tutorlezen een voorsprong hebben bij de start van groep 3. Het is overigens niet per definitie zo dat die kinderen allemaal in de zongroep kunnen starten.
De kinderen die met een tutor hebben geoefend, kunnen de eerste boekjes vaak al vlot lezen. Zij ontwikkelen zich sneller en zijn gemotiveerd om te lezen. Daarnaast zijn ze ook zelfstandiger tijdens het werken, omdat ze al over de gevraagde kennis beschikken. Ze kunnen hun klasgenootjes zelfs helpen wanneer de juf met een ander leerling bezig is.
Om deze voorsprong vast te houden, moet goed gekeken worden naar het aanbod, zodat ze voldoende uitdaging krijgen.

Bij de zwakkere kinderen die met groep 7 lazen, zien we ontwikkeling in het technische leesproces. Maar wat zeker zo belangrijk is, is dat de kinderen weer plezier hebben in het oefenen. Ze mogen oefenen met oudere kinderen en genieten van de extra aandacht die ze krijgen. Het tutorlezen is een onderdeel van leesbevordering: het heeft een positief effect op de leesmotivatie.

Meer weten over tutorlezen? Klik hier.

Afbeelding van Africa Studio