Unitonderwijs, werkt dat?

Unitonderwijs, werkt dat?

Gerda werkt op IKC De Wegwijzer in Alkmaar. Ze stuurde me enthousiast het verhaal over unitonderwijs in haar school. Hoewel op bijvoorbeeld Twitter de meningen hier nogal over verdeeld zijn, is zij enthousiast en vertelt graag hun verhaal.

Unitonderwijs, werkt dat?

Gerda vertelt: Wij zijn in 2017 gestart om de boel om te gooien. In de bovenbouw maakten we een unit 6/7/8 van 36 leerlingen die we met twee leerkrachten draaiden. Dit is uitgegroeid tot de hele school in units, vakspecialisten en vorig jaar een gloednieuw gebouw waarin we nog meer kunnen ‘bouwen’. Wij hebben units van 50 kinderen, met daarbinnen twee stamgroepen.

Wij merken dat de kinderen heel veel meer eigenaarschap hebben een zicht hebben op hun ontwikkeling. Wij werken zonder IB’er en schoolleider. Dit heeft veel talenten binnen school naar boven gebracht en zo hebben we ondertussen een taal-, reken-, ict-, nt2-, gedrag-, jonge kind-, ouder- en organisatiespecialist. Op sommige gebieden zijn er zelfs twee en bijna elke leerkracht heeft een L11 functie.

Lees hier meer over onderzoek naar unitonderwijs. 

Rijke leeromgeving

We werken aan een rijke leeromgeving waar externen ook een rol hebben in ons onderwijs aanbod. Naast rekenen en taal, staan er ook andere opdrachten in de weektaak van de kinderen.

Kinderen goed volgen

Het is super fijn om gedeelde verantwoordelijkheid te hebben, de kinderen worden door meerdere mensen gevolgd. Ik vind het prettig om de taken te kunnen verdelen en niet alles alleen te hoeven doen. Dat scheelt echt enorm in werkdruk. We hebben het alsnog druk hoor, omdat geldt: hoe meer ideeën je hebt, hoe meer er op je pad komt een hoe drukker het wordt. Daar moet je evengoed scherp op zijn.

Maar ik wil nooit meer terug naar een klaslokaal met een deur en waar ik alles alleen moet doen.

Ik heb al vele teams op school mogen ontvangen en iedereen zegt als eerste: wat een rust heerst hier. Het is echt heel fijn werken!
Maike: Het klinkt al een fijne plek voor collega’s om te werken! Ik kan hier zelf geen oordeel over vellen, omdat ik niet op de school zelf ben geweest. Ik deel wel graag het enthousiaste verhaal van de leerkrachten die er werken. 

Ook je verhaal vertellen?

Wat mij betreft kun je niet genoeg positieve verhalen uit het onderwijs horen. Wil je ook je verhaal vertellen? Lees er hier meer over.