Verbeter je klassenmanagement voor meer productiviteit

Verbeter je klassenmanagement voor meer productiviteit

Klassenmanagement klinkt heel gewichtig, maar het is niet meer of minder dan de manier waarop je als onderwijzer het onderwijs benaderd. Het is de aanpak die je als docent hanteert om het leerlingen en studenten optimaal te begeleiden zodat ze maximaal resultaat behalen. Dat zijn dus niet alleen de regeltjes die je oplegt en waar de hele klas zich aan moet houden. Het gaat veel breder over hoe je de klas fysiek inricht, de inhoud van de lessen, de manier van lesgeven, de lesmethodes die je gebruikt en de relatie die je hebt met leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding. Al deze aspecten moet leiden tot een gemotiveerde klas en prettige werkomgeving voor zowel leerlingen als leerkracht. Alleen dan gaan de prestaties van de hele klas omhoog. Dus als je kijkt naar een overzicht van beroepen in het onderwijs kan de mate waarop een school waarde hecht aan klassenmanagement een belangrijke graadmeter zijn voor de kwaliteit van onderwijs waarnaar wordt gestreefd. In dit artikel vertellen we je meer over klassenmanagement en hoe je dat effectief toepast in de dagelijkse praktijk. 

Organiseren om goed te kunnen leren

Een docent is meer dan iemand die lesgeeft. Flexibiliteit, plannen, leidinggeven en coördineren zijn organisatorische vaardigheden die minstens zo belangrijk zijn om je vak goed uit te oefenen. Je moet dagelijks de beschikbare tijd en middelen zo organiseren dat iedereen in de klas genoeg aandacht en tijd heeft om te leren.

Communicatie is de basis
Als iedereen begrijpt wat je bedoelt en je visie deelt, kweek je een gezonde voedingsbodem waarin leerlingen betrokken, actief en succesvol kunnen groeien. Communicatie is dus een essentieel onderdeel binnen klassenmanagement. Elke docent geeft les op zijn of haar eigen manier, maar de gemene deler is dat een leerkracht een ‘helicopterview’ moet hebben om alles te overzien en meerdere dingen tegelijkertijd aan te pakken zonder het overzicht te verliezen. Nieuwe lesstof uitleggen, leerlingen individueel begeleiden en indien nodig correctief optreden. Het hoort er allemaal bij.

Leerlingen zijn individuen
Overzicht is belangrijk, maar de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen mogen niet uit het oog verloren worden. Leerlingen zijn allemaal verschillend en hebben een andere aanpak nodig om het best te presteren. Eigen verantwoordelijkheid stimuleren bij leerlingen zodat ze zich bewust zijn van hun zwakke en sterke kanten hoort ook bij klassenmanagement.

Afspraak is afspraak!
Aan het begin van het schooljaar duidelijke regels opstellen en heldere afspraken maken voorkomt misverstanden. Maak de regels en afspraken samen met leerlingen, op die manier zijn ze betrokken en nemen ze hun eigen verantwoordelijkheid. Daarmee voorkom je onduidelijkheid!

Het klaslokaal is je tweede thuis
Leerlingen en leerkrachten brengen het grootste deel van de werkweek door in het klaslokaal. Zorg daarom dat het een prettige ruimte is om in te leren en te werken. Dat betekent onder andere dat er voldoende ruimte is voor instructie waar alle leerlingen makkelijk omheen kunnen staan zodat ze niks missen. Zet alle lesmaterialen overzichtelijk bij elkaar op een vaste plaats. Richt het lokaal praktisch in waardoor leerlingen een logische looproute naar binnen en naar buiten hebben, maar ook naar lesmaterialen of naar het digibord.

#jufmaikead