Videobellen met de klas

Videobellen met de klas

Nu in Nederland alle scholen gesloten zijn, geven we onderwijs op afstand. We moeten daar even aan wennen en natuurlijk kost het tijd om uit te zoeken hoe we dat vorm gaan geven. Op veel scholen zie je dat de leerkrachten gaan videobellen met de klas. Leuk om het contact te houden met de kinderen en af en toe met hen te kletsen. Maar wat kun je nog meer doen tijdens het videobellen?

Videobellen met de klas

Onderwijs op afstand

Helaas zijn we op dit moment genoodzaakt onderwijs op afstand te bieden. Dat is voor ons leerkrachten niet makkelijk. Het liefst zien we de kinderen in onze klaslokalen. Op die manier kunnen we contact met ze maken, hun gezichtsuitdrukking zien en voelen hoe hun stemming is. Even een praatje maken of oogcontact maken kan soms al genoeg zijn om met een kind op één lijn te komen. Ook tijdens een instructie is het goed om te zien wat de kinderen doen, hoe ontvangen ze de instructie en kunnen ze vooruit. Welke kinderen hebben jou nog even nodig en welke kinderen hebben het al snel onder de knie? Dat alles is nu lastiger. Je kan niet meteen zien waar een kind mee bezig is en waar hij of zij tegen aan loopt.

Verschillende manieren thuisonderwijs

Ik heb de afgelopen weken al verschillende manieren van werken op afstand voorbij zien komen. Sommige scholen werken al veelal digitaal en andere scholen geven pakketjes werk op papier mee. Een aantal scholen werkt met digitale platforms om het contact met kinderen en ouders te onderhouden. Ook die platforms zijn  divers. Iedere school kijkt natuurlijk wat het beste bij de school en de mogelijkheden past, en je ziet dat we ook nieuwe uitdagingen aangaan. We leren veel bij op digitaal gebied denk ik. Veel zaken die voorheen niet nodig of niet noodzakelijk waren moeten we nu wel oppakken en gaan ontdekken. Een van de manieren waar veel scholen gebruik van maken om contact te houden is ook videobellen.

Videobellen met de klas tips

Videobellen kun je natuurlijk op verschillende manieren. Bekende manieren zijn Skype of Facetime en Whatt’s app video bellen. Ook met Google meet en Teams van office365 kun je makkelijk video bellen met de kinderen en hun ouders. Ook zijn er nog veel meer mogelijkheden, teveel om op te noemen. Wij werken bij ons op school met Teams. Ik kan daar met kleine groepjes aan de slag, maar ook met de hele klas. Ook kunnen kinderen onderling met elkaar videobellen en dat is fijn. Op die manier kunnen ze ook onderling het contact behouden. Maar wat zijn nou leuke dingen om te doen tijdens het videobellen?

Wat te doen tijdens het videobellen met de klas?

In het begin gebruikte ik het videobellen vooral om even te kletsen met de klas, even over het weekend te praten of om ergens uitleg over te geven. Wij hebben als school afgesproken geen live instructies te geven, maar als een kind een opdracht niet begrijpt is het helpen via videobellen wel makkelijk! Maar natuurlijk zijn er nog een tal van andere leuke dingen die je kan doen tijdens het videobellen, ik noem er hieronder een aantal:

 • Voorlezen, we gaan verder in het voorleesboek van de klas. Elke dag een stukje. De kinderen kunnen lekker luisteren.
 • Teken het maar, een van de kinderen maakt een tekening en de andere kinderen gaan raden wat er getekend wordt.
 • Hints , een van de kinderen beeld iets uit en de rest gaat raden wat het is.
 • Minute to win it, de leerkracht geeft een opdracht en de kinderen krijgen een minuut om de opdracht uit te voeren.  Ik geef je een paar voorbeelden: – haal zoveel mogelijk blauwe voorwerpen – maak een zo hoog mogelijke toren – verzamel zoveel mogelijk verschillende sokken – verzamel zoveel mogelijk voorwerpen die beginnen met de eerste letter van je naam – maak een lijst met dingen die je kan eten – bedenk zoveel mogelijk meisjesnamen – verzamel zoveel mogelijk kussens en maak een stapel.
 • Goochelen, laat kinderen een goocheltruc voorbereiden en laten zien tijdens het videobellen. Ook leuk als hij later uit legt hoe de truc in elkaar zit.
 • Moppentrommel, zorg ervoor dat een aantal kinderen een mop klaar hebben. Tijdens het videobellen worden er in tien minuten zoveel mogelijk moppen verteld. Lekker even lachen tijdens het bellen.
 • 30 seconds, Probeer in 30 seconden zoveel mogelijk woorden van het kaartje te omschrijven zodat de kinderen ze kunnen raden. Wie scoort de meeste punten? Bekijk het spel hier
 • Commando pinkelen, wij noemen het spelletje ook wel ‘De juf zegt’. Een kind krijgt de leiding. Hij geeft de commando’s, bijvoorbeeld staan op 1 been of steek een arm in de lucht. De andere kinderen mogen het commando alleen maar opvolgen wanneer de leider voor het commando zegt; “De juf zegt”. Zegt hij dat niet en voer je toch het commando uit, dan ben je af…
 • Bingo, Laat de kinderen een bingo kaart maken met 9 vakjes. Daarin schrijven ze de woorden van de week van woordenschat (of de provincies van Nederland, of Engelse woordjes) Jij noemt steeds een woord op en het kind met het eerst een volle kaart heeft gewonnen. Hier vind je een leuke bingo voor groep 3.
 • Musical oefenen,  wij zijn in groep 8 druk bezig met het oefenen van de muscial. Ook dat doen we gewoon tijdens het videobellen. Met de hele klas, maar ook in kleine groepjes.
 • Mini presentatie of spreekbeurt, Laat een kind een kleine presentatie maken rondom een onderwerp en laat hem dit presenteren voor de klas. Soms kun je zelfs je scherm met iedereen delen, ideaal voor een presentatie.
 • Filosoferen, leg eens een vraag neer en laat kinderen daar over praten. Bijvoorbeeld, hoe weet je zeker dat iets waar is? Of, waarom mis je iemand als diegene weg is? Of zou het leuk zijn om een dier te zijn? Kijk ook eens op de site hier op dinsdag. Daar staan leuke dilemma’s op om met kinderen te bespreken.
 • Wie ben ik? Neem een persoon in gedachten, de kinderen mogen vragen stellen om er achter te komen wie het is. Heeft iemand het geraden? Dan mag een kind een persoon bedenken.
 • Raadsels, Laat kinderen leuke raadsels bedenken en probeer de raadsels te ontrafelen. Bijvoorbeeld, Ik ben wat ik ben, maar als jij weet wat ik ben, dan ben ik niet meer wat ik ben. Rara wat ben ik? (een geheim)
 • Challenges, Ook bespreek ik met de kinderen de challenges van de week. Ik werkte een aantal challenges uit en elke week krijgen de kinderen een nieuwe. Deze bespreken we ook tijdens het videobellen.

Dat zijn een heleboel ideeën, waarschijnlijk hebben jullie nog veel aanvullingen. Laat ze me weten, dan maken we er SAMEN het beste van!!

 

Tips voor het videobellen met de klas