Villa Pinedo; voor kinderen van gescheiden ouders

Villa Pinedo; voor kinderen van gescheiden ouders

Door Suzanne. Een vijfde van de kinderen uit je klas heeft gescheiden ouders. Dat scheiden een grote impact heeft op een kind moge duidelijk zijn. 
Villa Pinedo heeft één duidelijke missie; de levens van kinderen van gescheiden ouders positief beïnvloeden. 

Mijn kennismaking met Villa Pinedo

Vorig jaar werd mij gevraagd of ik graag een stagiaire wilde plaatsen in mijn kleutergroep. Ik vind het altijd leuk om stagiaires te begeleiden, dus ik nam het aanbod met beide handen aan.
Mijn stagiaire vertelde me over het vrijwilligerswerk dat zij doet voor de stichting Villa Pinedo. Deze stichting, zonder winstoogmerk, zet zich in voor kinderen met gescheiden ouders.
Een prachtig initiatief waar ik graag wat meer over wilde schrijven.

Voor wie is Villa Pinedo?

Villa Pinedo is bedoeld voor kinderen met gescheiden ouders.
De reclamecampagne van Villa Pinedo is er duidelijk over; scheiden is niet jouw taak!

Vaak worden kinderen vanwege een scheiding belast met allerlei zaken waar zij zich helemaal niet druk over zouden moeten maken. Bij Villa Pinedo vinden deze kinderen een veilige plek en een luisterend oor.
Daarnaast heeft de organisatie een adviserende rol richting de ouders en andere betrokkenen, zoals leerkrachten.

Lees ook: HET KLOKHUIS OVER SCHEIDEN

Online hulp

De website van Villa Pinedo biedt verschillende mogelijkheden voor jongeren;
– Diverse open brieven van jongeren aan bijvoorbeeld ouders of docenten te downloaden.
– Ruimte om je vraag te stellen op een forum.
– Blogs en filmpjes om te bekijken.
– Aanmelden voor een buddy. (Die mogelijkheid zal ik later toelichten.)

Maar niet alleen de kinderen kunnen hier terecht. Ook voor ouders is er een forum, zijn er filmpjes om te bekijken en kun je je aanmelden voor trainingen.

Buddy’s

Een buddy is een jongere tussen de 18 en 25 jaar met gescheiden ouders. Middels een speciale app van Villa Pinedo kun je je aanmelden als Bobby en op zoek naar een buddy.

Zo’n buddy heeft ervaring met gescheiden ouders en oordeelt niet, maar luistert. Al je vragen en frustraties kun je bij hem of haar kwijt.
Buddy’s zijn er voor kinderen van 10 tot en met 23 jaar.
Een prachtig en laagdrempelig initiatief waarbij ervaringsdeskundigen anderen kunnen helpen.

Lees ook: VEILIG VOELEN OM JE EMOTIES TE DURVEN UITEN, OOK IN DE KLAS

In de klas

Zoals gezegd heeft een scheiding natuurlijk een grote impact op een kind. Op de website van Villa Pinedo vind je ook een apart gedeelte voor leerkrachten.
Door daar eens doorheen te lezen, krijg je als leerkracht een beter zicht op wat er met een kind gebeurt wanneer de ouders gaan scheiden.

Ben je ervan bewust dat een scheiding effect heeft op de leerprestaties van kinderen. Dat het de concentratie van een kind beïnvloedt. En dat kinderen niet altijd de juiste spullen bij zich hebben, omdat ze in twee huizen wonen.

Vul het rapport voor leerkrachten maar eens in voor jezelf, dan zie je of je als leerkracht op de juiste manier omgaat met de situatie.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren