VOORKOM LEESACHTERSTAND IN ZOMERVAKANTIE

VOORKOM LEESACHTERSTAND IN ZOMERVAKANTIE

De zomervakantie staat voor de deur en de scholen sluiten bijna hun deuren. Tijd voor kinderen om te ontspannen. Echter, als kinderen stoppen met lezen heeft dit enorme impact op hun ontwikkeling. En daarom vraag ik iedereen in de zomer om aandacht te blijven besteden aan lezen, zodat ze de schrikbarende achteruitgang van 1 tot 2 niveaus niet bereiken. Voorkom leesachterstand in zomervakantie

Vooral voor kinderen in aandachtswijken kan het soms lastig zijn om toegang tot boeken te hebben in de zomervakantie. Gelukkig zijn er manieren om kinderen, ook in de zomer, aan het lezen te houden; zoals Kinderzwerfboek, een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp.

Op reis in je hoofd

De vakantie is de tijd om nieuwe werelden te ontdekken en daarmee andere mensen beter te leren begrijpen. En lezen kan daar juist een belangrijke bijdrage in hebben. Onderzoek wijst uit: Kinderen die regelmatig fictie lezen, hebben meer inzicht en inleving in andere mensen. Lezen van fantasieverhalen in de vrije tijd hangt samen met sociaal begrip en empathie. Mensen die veel lezen, zijn beter in staat om de emoties van andere mensen te herkennen.

Lees ook: 10 TIPS TEGEN DE ZOMERDIP

Kinderzwerfboek voor iedereen bereikbaar

Lezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat als er boeken in huis zijn kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school gaan. Dit geeft ze betere kansen voor de toekomst. Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en heeft als doel om zoveel mogelijk kinderboeken te laten zwerven, om ze daarmee binnen bereik van zoveel mogelijk kinderen te krijgen. De missie is om een continue stroom van kinderboeken te krijgen zodat boeken beschikbaar komen voor alle kinderen. Dit gaat deels door de boeken die Kinderzwerfboek uitzet; maar belangrijker nog is dat iedereen meedoet en gelezen boeken die in de kast staan een tweede leven geeft. Kinderzwerfboekverstrekt gratis zwerfstickers. En online kan de zwerftocht van een boek gevolgd worden. Het initiatief past uitstekend in de huidige tijdsgeest; het is een sprekend voorbeeld van hoe de deelmaatschappij werkt. Dit komt ook tot uiting in de hoeveelheid aanvragen voor zwerfstickers en de ruim 1700 KinderzwerfboekStations in Nederland.

Kinderzwerfboek is een idee van Leo Dijkgraaf. Hij gaf het idee cadeau aan Nationaal Fonds Kinderhulp ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het kinderfonds in 2010.

Lees ook: LEESBINGO ZOMERVAKANTIE

Boeken uitdelen

Dinsdag 4 juli van 9.30 tot 10 uur ga ik in groep 5 op de Heilige Familieschool in Houten (Loerikseweg 11-a, 3991 AA HOUTEN) Kinderzwerfboeken uitdelen en uitleggen hoe belangrijk het is om door te lezen in de zomer. De kinderen mogen deze boeken dan zelf laten zwerven en kunnen bekijken waar hun boek naartoe gaat.

Uitgelichte foto: Shutterstock

Dit is een #jufmaikeadd