Waarom voorlezen zo belangrijk is

Voorlezen is een fijn moment samen met je kind. Het werkt ontspannend, geeft rust en plezier en de ontwikkeling wordt er ook enorm mee gestimuleerd.  Waarom voorlezen zo belangrijk is. Extra aandacht voor het (voor)lezen in het jaar van het boek. Met voorleestips. 

Waarom voorlezen zo belangrijk is

Waarom voorlezen zo belangrijk is

Laaggeletterdheid

1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en de 65 jaar zijn laaggeletterd, zij kunnen niet goed functioneren in de maatschappij. Ik schrik best wel van deze cijfers.
Zij kunnen dus niet fatsoenlijk een brief van de belastingdienst lezen, een e-mail sturen naar de school van hun kind, of lezen hoe duur iets in de supermarkt is.
Oftewel, niet goed functioneren in de maatschappij. Tijd om nog meer kinderen de liefde voor boeken en lezen bij te brengen.

Leren lezen begint bij voorlezen

Liefde voor boeken en leesplezier kun je al jong mee geven. Baby’s kun je eenvoudige boeken voorlezen en de afbeeldingen laten zien en benoemen. En ook als het kind al kan lezen, blijft voorlezen plezierig en goed voor de ontwikkeling. Deze boeken zijn moeilijker en sluiten vaak beter aan op de belevingswereld van de kinderen. Door voor te lezen leert het kind om te gaan moet boeken en krijgt het plezier in lezen.
Uit onderzoek van Stichting Lezen blijkt dat kinderen vaak aangaven dat ze lezen leuk vonden, als hun ouders aangaven voorlezen leuk te vinden.

Ontwikkeling

Door prentenboeken voor te lezen maken de kinderen kennis met allerlei onderwerpen. Het leent zich uitstekend om in gesprek te gaan met het kind. De kinderen leren bijvoorbeeld emoties herkennen en benoemen. Ze nemen kennis tot zich over bijvoorbeeld dieren en de seizoenen. En ze leren veel begrippen, zoals hoog en laag en dik en dun.

Het is bevorderlijk voor de relatie tussen ouder en kind. Je hebt een fijn, ontspannen moment samen. Je onderneemt samen een leuke activiteit. Heel anders dan wanneer je beide passief op de bank naar de televisie kijkt. Je hebt interactie samen, een positief moment.

De woordenschat van de kinderen wordt enorm vergroot door voor te lezen. Dat helpt hen om op alle andere gebieden beter te ontwikkelen. Het taalgebruik in een boek is complexer dan het taalgebruik tijdens spel. Ik merk dit sterk met mijn zoontje (bijna twee jaar oud). Wij lezen minstens een boek per dag voor. Daardoor kent hij al veel woorden, kan de meeste woorden aanwijzen en ook al veel benoemen. We hebben hem veel laten zien en benoemen alles om hem heen, maar ik weet zeker dat veel voorlezen ook bijdraagt aan zijn woordenschat. Hoe kent hij anders het woord kameel? Die hebben we in de dierentuin gemist. 😉 Hoe ik de taalontwikkeling thuis stimuleer, staat in dit blog.
Kinderen met een grotere woordenschat worden vaak ook nog eens betere lezers. En met thuis een kwartier vrij lezen per dag, leest een kind in een jaar een miljoen woorden, bekijk hier de bron.

Kinderen leren door het voorlezen luisteren naar wat iemand zegt en de concentratie wordt vergroot.
De fantasie van kinderen wordt gestimuleerd, net zoals hun creativiteit.

Voorleestips

Leesbevorderingsprogramma’s (zie Stichting Lezen) in het buitenland geven het advies om minstens 20 minuten per dag te lezen. Dit kun je natuurlijk opsplitsen in twee keer tien minuten. Je kunt bijvoorbeeld een keer in de middag of net na het avondeten voorlezen en nog een keer bij het naar bed gaan, een mooi onderdeel van het bedritueel.

Stimuleer vaders om voor te lezen. Vaders die voorlezen blijken een positief effect te hebben op de taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid van de kinderen, voornamelijk bij de jongens. Tips hiervoor zijn te lezen bij Vaders voor Lezen.

Blijf voorlezen, ook als je kind zelf kan lezen. Kinderen geven aan het fijn te vinden om voorgelezen te worden. Dat is bijvoorbeeld te merken in de bovenbouw van de basisschool. Kinderen hangen aan je lippen als het spannend wordt en vinden de rust van het voorlezen heerlijk. De luistervaardigheid en concentratie wordt er door vergroot. Voor kinderen die moeite hebben met het leren lezen kan het bevorderlijk zijn om te horen hoe een woord uitgesproken wordt. Samen over het verhaal praten en er vragen over stellen is goed voor het verhaalbegrip.

Kinderen komen vaak met vragen en opmerkingen tijdens het voorlezen over het verhaal. Hier kun je kort op in gaan. Sta er niet te lang bij stil, zodat de rode draad van het verhaal in het geheugen blijft. Stel zelf ook hier en daar wat vragen over het verhaal. Houd dit ook kort.

Het begint bij enthousiasme. Laat zien dat je het leuk vindt om boeken voor te lezen. Dat enthousiasme werkt vaak aanstekelijk, zodat je kind zelf ook zal vragen om ‘boekje lezen’.

Kies een boek dat bij het kind past. Laat het kind zelf een boek kiezen, bijvoorbeeld uit de bibliotheek of (kinder)boekwinkel en bied af en toe zelf een boek aan. Tips voor boeken vind je in Hoe je je kind thuis aan het lezen krijgt. De tips zijn voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Veel voorleesplezier!